21.05.2020 21:32, АлфавитABC

Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики
1. (0,5б) На столі є 4 ручки i 3 олівці. Скількома можна взяти зі столу один предмет?
А) 12 Б) 7 В) 24 Г) Інша відповідь
2. (1б) У якому випадку подію А називають достовірною?

А) р(А) = 0 Б) р(А) >0 В) р(А) > 0,99 Г) р(А) =1

3.(1б) Чому дорівнює медіана сукупності даних 2,2,3,4,5,6,13?

А) 5 Б) 4 В) 3 Г) 2

4. (1б) Скільки варіантів контрольної роботи з математики можна скласти, маючи 6 задач з алгебри, 5 задач з геометрії, 4 задачі з тригонометрії?
А) 6 Б) 15 В) 120 Г) Інша відповідь
5.(1б) У коробці лежать 12 кольорових олівців, з яких 2 – сині. Яка ймовірність того, що навмання взятий із коробки олівець буде синім?
А) Б) В) Г)
6. (1,5б) Установіть відповідність між центральною тенденцією вибірки (1-3) та її значенням (А-Г)
1. Середнє значення вибірки: 12; 17; 11; 13; 14; 15; 15; 16; 13; 13 А. 13
2. Мода вибірки: 12; 17; 11; 13; 14; 15; 15; 16; 13; 13 Б. 13,5
3.Медіана вибірки: 12; 17; 11; 13; 14; 15; 15; 16, 13, 13 В. 13,7
Г. 13,9
7. (2б) У класі 15 хлопців і 12 дівчат. Скількома можна вибрати: а) хлопця; б) дівчину; в) одного учня цього класу; г) двох учнів — хлопця й дівчину?

8.(2б) В ящику 30 куль: 14 зелених і 16 чорних. З ящика навмання виймають одну кулю. Визначити ймовірність того що ця куля:
а) зелена, б) чорна, в) біла.

9.(2б) Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тис грн): 21, 19, 17, 23, 18, 22, 25, 20, 19, 18, 24, 21, 23, 17, 24, 25, 19, 20, 18, 22. Скласти варіаційний ряд вибірки. Обчислити моду, медіану, середнє значення вибірки. Побудувати гістограму.

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Алгебра, 08.03.2019 15:42
Информатика напишите программу в питоннайти в ряду последовательных значений сумму элементов кратных трём.​
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 12.03.2019 07:30
Вычислите [tex] \times (2 \times + 3) - 8 = 2 \times + 11 \times [/tex]​
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 12.03.2019 22:47
мне нужно. меня учительница убьет , а я жить хочу а не понимаю . 1, 2, 3
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 13.03.2019 12:14
Сколько действительных корней имеет уравнение: а)x3/3+x2-3x+2=0б)x3/3+2/3x2+2x-1=0 ?
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 13.03.2019 15:12
Решите уравнение графически: 1. х2 − 2х − 3 = 0 2. х2 − 3х = 0 ,нарисуйте графики.
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 14.03.2019 21:21
Сделайте мне умаляю 10 и номер 9
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 16.03.2019 15:51
Составить уравнения касательных к графику функции [tex]y = \frac{1}{x} [/tex], проходящих через точку (1; -3).подробное решение.​
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 17.03.2019 10:07
Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 17.03.2019 16:33
Для якого значення аргументу значення функції y=4x дорівнює 10а) 40, б)2,5, в)5, г) 2,4
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 17.03.2019 18:15
Два автомобиля выезжают одновременно из одного города в другой. скорость первого на 20 км/ч больше скорости второго, и поэтому первый автомобиль приезжает на место на 15 минут раньше второго .найдите скорость каждого автомобиля ,зная ,что расстояние между равно 560 км.
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 17.03.2019 19:28
Найти производную функции: f(x)=2/x^3-3/x^6 полное решение.
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 17.03.2019 20:48
Знайдіть номер члена арифметичної прогресії (аn), який дорівнює 10,9, якшо а1=8,5 і d=0,3? ​
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 08.02.2021 15:54
Категория
Русский язык, 08.02.2021 15:55
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18409501