22.05.2020 03:01, Rif05623

Выясни, является ли тождеством равенство 9z−xzx−1z+x⋅(zx−xz)=8x .

После преобразования левой части получим выражение
(выбери правильный ответ):

другой ответ
z−xxz
9z2+9zx−x2zx(z+x)
8x

Данное равенство
тождеством.

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Алгебра, 03.03.2019 18:54
Решите ! 50б (3-2√2)²ˣ -6*(1/(3+2√2))ˣ +1≤0
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 12.03.2019 13:36
Решить уравнение те которые подчеркнуты
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 13.03.2019 12:14
Сколько действительных корней имеет уравнение: а)x3/3+x2-3x+2=0б)x3/3+2/3x2+2x-1=0 ?
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 13.03.2019 15:12
Решите уравнение графически: 1. х2 − 2х − 3 = 0 2. х2 − 3х = 0 ,нарисуйте графики.
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 13.03.2019 15:01
Решите плз, два варианта, оч много !
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 13.03.2019 19:50
Решите 4 примета которые я обвела в кружок
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 13.03.2019 21:20
Решения уравнения: (x^2-x-1)^2-x^3=5
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 16.03.2019 13:52
Куля, масою m (кг), летить зі швидкістю υ (м/с) і вдаряється в стіну під кутом α (в градусах) до її поверхні. чому дорівнює середня сила абсолютно пружного удару в стіну, якщо тривалість удару t (с)? у відповідь записати √3 . для того, щоб знайти числові значення m, υ, α, t необхідно розв’язати приклади. 1) m – найменший із коренів рівняння: lg = 1000 ∙ 2 2) υ – дорівнює кореню рівняння: √ 2 − 5 + 1 = √ − 4 3) α – значення кута трикутника, з наступної і. знайти в градусах третій внутрішній кут трикутника, якщо відношення двох внутрішніх кутів трикутника дорівнює 2 : 3, а зовнішніх кутів при цих же вершинах 11 : 9. 4) t – розв’язок рівняння: lg = lg 5 − 3.
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 17.03.2019 11:18
Решить тригонометрические неравенства, только на графике[tex]tg \: x \geqslant \frac{1}{ \sqrt{3} } [/tex][tex]tg \: x < - 1[/tex]​
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 17.03.2019 15:46
Дроби к наименьшему общему знаменателю 30 ! а) b+2 4b+5 и 4b 4b-8б) 2c 3d ⁻⁻⁻⁻⁻⁻ и ⁻⁻⁻⁻⁻⁻ c+d d-cв) 5t t+5 и t²-25 (t-5)²
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 17.03.2019 16:57
Заполните таблицу б)найдите среднее арифмитечкоес) найдите размах ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 18.03.2019 11:40
хотя бы первый столбик решите
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Українська мова, 03.03.2021 20:29
Категория
Другие предметы, 03.03.2021 20:29
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18409501