22.05.2020 12:45, nosanchuk14

Дано tgx- ctgx= b найти tgx+ctgx

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Алгебра, 27.02.2019 04:40
Преобразуйте заданное выражение в многочлен стандартного вида: (х-3)(х+2)
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 27.02.2019 07:40
1) выражение: cos альфа умножить tg альфа минус sin альфа, 2)найти cos2 альфа; ctg2 альфа; если sin альфа = 2/3(дробью) 3/"пи"(дробью) меньше чем альфа, альфа больше чем 2"пи", 3) tg195(градусов о !
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 10:00
5х(в квадрате)+1=6х-4х(в квадрате) решить уравнение!
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 10:50
Робітник мав за певний час виготовити 160 деталей . проте щодня він виготовляв на 4 деталі більше , ніж планував , і закінчив роботу на 2 дні раніше терміну . за скільки днів він виконав роботу ?
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 14:10
[3b-2]в 12 степени разделить на [2-3b] в третьей степени
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 17:30
Представьте в виде произведения квадратных корней из простых чисел. /- вот этот знак обозначает корень. /10, /42, /65, /110. надеюсь вы мне . нужно позарес.
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 18:40
Найдите область определения и множество значений функции у=0.5cos x
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 21:30
Дана функция: f(х)=1/4х-х-15 найти значение аргумента, при f(x)=4
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 06:30
Разложите на множители: 1) 1-(8a-3)^(2) 2) a^(5)+ a^(4)-2a^(3)-2a^(2)+a+1
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 10:20
Решите глобус драма кошка+кошка+кошка=собака + драма театр
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 13:30
Разложить на множители: 3 ав+ в во 2 степени= 2 сх - 4 сх во 2 степени= 4 в в 3 степени - 3 в в 5 степени= 5 у (х+у)+(х+у)х= 2а - ах + 2в - вх= (х+2у) (х-у)- (2у+х)= 3 а в 2 степени х - 15 ах в 2 степени + 9 а в 2 степени х в 2 степени=
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 16:10
Знайти число ,якщо відомо що віднявши від нього одну шосту його частини,і додавши до одержаної різниці його 5 частину, одержимо 9,3.
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Другие предметы, 17.04.2019 04:40
Вопросов на сайте: 19072628