22.05.2020 13:12, 2566409

Решить уравнение


Решить уравнение

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Алгебра, 27.02.2019 08:40
Крыша башни имеет форму конуса высота криши 2 метра диаметр 6 метров найти поверхность крыши
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 08:30
.(Туристы пешком х км, а на байдарках проплыли в 2,5 раза больше расстояние .составте выражение.).
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 11:10
.(Прямі мn i pk паралельні. відрізки pn і km перетинанаются в точці о, при цьому mn=4см, pk=6см. знайдіть відношення no: op. варіанти відповідей a) 2: 3 b) 1: 2 d) 1: 3 g)3: 2).
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 11:10
№1. за 500 грн. купили кілька пудів цукру. якби на ці самі гроші купити цукру на 5 пудів більше, то кожний пуд коштуватиме на 5 грн. дешевше. скільки пудів цукру було куплено? № 2. знайдіть цілі розв’язки рівняння xy + 3x = 5y – 3. № 3.
учень отримав завдання заочної ї школи, яке складалося з 20 . кожна правильно розв’язана оцінюється у 8 ів, за неправильно розв’язану – знімають 5 ів і 0 ів виставляють за , яку учень не брався розв’язувати. учень набрав 13 ів.
скільки намагався розв’язати учень? № 4. у похід пішло 20 осіб, серед яких були: чоловіки, жінки і діти. разом вони несли вантаж масою 200 кг. кожний чоловік ніс 20 кг вантажу, жінка – 5 кг, а дитина – 3 кг. скільки чоловіків, жінок
і дітей пішло в похід?
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 13:30
Запишите выражение с черты дроби и найдите его значение: (0,324: 1,08): 0,033; 1,65: (0,63: 0,12);
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 19:50
Сократите дробь 20a^5*c^4/10c^5*a^4
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 21:20
Доказать, что среди произвольных шести чисел есть два таких, разница которых делится на пять.
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 06:50
Найти производную функции: f(x)=((x-3)^3)*(x-1) f(x)=((x^2)-9)*(x+1)
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 12:50
Найдите значения x, при которых трехчлен 4x^2-4x+1 принимает положительные значения
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 14:20
Решите про логарифмы. log1/5 по основанию4 + log36 по основанию4+1/2log 25/81 по основанию4.скорей
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 18:40
Знайти проміжки на яких функція y=2+x2+1/3x3-1/4x4 спадае
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 23:30
Известно, что 30% числа а на 20 больше, чем 25% числа b, а 30% числа b на 8 больше, чем 20% числа а. найдите числа a и b.
Ответов: 4

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 21.03.2020 17:50
Категория
Химия, 21.03.2020 17:51
Категория
История, 21.03.2020 17:51
Категория
Биология, 21.03.2020 17:52
Категория
История, 21.03.2020 17:53
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19072628