22.05.2020 17:24, natulsen

1) При якому значенні х дріб (5-х)/(4х-8) не має змісту ?
А) х=0; Б) х =-2; В) х=2; Г) х=5.
2) Графіком якої з наведених функцій є гілка параболи ?
А) у=2х+3; Б) у=√х В) у=х 2 Г) у=4/х
3) Сума і добуток коренів рівняння -7х+10=0 відповідно дорівнюють :
А) 17 і 70; Б)-7 і 10; В)7 і 10; Г)3 і -70
4) Виконати додавання : (а 2 +16)/(а-4) + (8а/4-а)
А) а+4; Б) а -4; В) (а+4)/(а-4) Г)(а+4) / (4-а)
5) Скоротити дріб : (ху-8х) /16х
А)ху-1)/2 Б) (у-х)/2 В)(у-8х) /16 Г) (у-8) /16
6) С вираз (√5 - √7) 2
А) -2 ; Б) 12; В) 12-2 √35 Г) -2-2√17
7) С вираз : (4х 2 -9у 2 ) / у 2 х 2 : ( 2ах +3 ау )/2ух.
8) Розв’язати рівняння : (х-1)/(х+2) + (х+1) /(х-2) = (х+10)/(х 2 -4)
9) Відстань між двома пунктами автомобіль мав проїхати за 5 год. Перші 2
год він їхав із заданою швидкістю, а потім його швидкість збільшилась на
5 км/год, тому в кінцевий пункт він прибув на 15 хв раніше, ніж
передбачалося. Знайдіть початкову швидкість автомобіля.

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Алгебра, 08.03.2019 09:30
Сколько существует перестановок букв слова конус в которых буквы к, о,н стоят рядом в указанном порядке
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 08.03.2019 12:40
Сколько положительных членов содержит арифметическая прогрессия 40,37,
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 09.03.2019 02:30
Выражение (1/x - 1/x+y) * x^2-y^2 / y и найти его значение при x=0,2 , y= -1,4
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 09.03.2019 18:30
Минус дробь(2/5)x плюс 6 равно дробь 1/2(x-1) решите уравнение
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 09.03.2019 23:00
Как возвести 2корня из 2 в третью степень? ?
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 07.03.2019 15:53
Известно, что f(-3) = 7. найдите f(3),если функция f: 1) чeтная 2)нeчeтная
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 09.03.2019 07:55
При каком значении а имеет бесконечно много корней уравнение : 1)(х-4)(х+а)-(х+2)(х-а)=-6; 2) х(3х-2)-(х+2а)(3х+2)=5а+6? ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 11.03.2019 18:10
Является ли решением уравнения 4х3-у2+4=0 пара чисел ; х= -1 ; у= 1 постройте график уравнения: 2х2+у=4х-3 заранее .
Ответов: 1
Иконка предмета
Алгебра, 12.03.2019 02:50
Используя график функций у=х, постройте в одной координатной плоскости график функций у=2х, у=-3х, у=х-1,5,у=-2х+3,5. сделайте кто нибудь, и графики если можно))
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 12.03.2019 06:20
Вычислите значение производной функции f(x) в точке х0=0, если: f(x) = 4x^3 - 3x^2 - 2x , х0=0
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 12.03.2019 13:52
Найти производную функции f(x)=7x^4-4x^5+2x^3+3x график не нужен
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 13.03.2019 00:00
Из-за ремонтных работ на дороге автомобиль 60 км ехал со скоростью на 20 км/ч меньше запланированной, а затем 135 км со скоростью на 30 км/ч больше запланированной. в результате на каждой из двух указанных участников пути было затрачено одинаковое время. найдите скорость автомобиля на каждом из этих участников.
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Геометрия, 18.10.2020 23:03
Категория
Алгебра, 18.10.2020 23:03
Категория
Английский язык, 18.10.2020 23:03
Категория
Английский язык, 18.10.2020 23:03
Категория
Алгебра, 18.10.2020 23:03
Категория
Английский язык, 18.10.2020 23:03
Вопросов на сайте: 13720687