22.05.2020 17:24, natulsen

1) При якому значенні х дріб (5-х)/(4х-8) не має змісту ?
А) х=0; Б) х =-2; В) х=2; Г) х=5.
2) Графіком якої з наведених функцій є гілка параболи ?
А) у=2х+3; Б) у=√х В) у=х 2 Г) у=4/х
3) Сума і добуток коренів рівняння -7х+10=0 відповідно дорівнюють :
А) 17 і 70; Б)-7 і 10; В)7 і 10; Г)3 і -70
4) Виконати додавання : (а 2 +16)/(а-4) + (8а/4-а)
А) а+4; Б) а -4; В) (а+4)/(а-4) Г)(а+4) / (4-а)
5) Скоротити дріб : (ху-8х) /16х
А)ху-1)/2 Б) (у-х)/2 В)(у-8х) /16 Г) (у-8) /16
6) С вираз (√5 - √7) 2
А) -2 ; Б) 12; В) 12-2 √35 Г) -2-2√17
7) С вираз : (4х 2 -9у 2 ) / у 2 х 2 : ( 2ах +3 ау )/2ух.
8) Розв’язати рівняння : (х-1)/(х+2) + (х+1) /(х-2) = (х+10)/(х 2 -4)
9) Відстань між двома пунктами автомобіль мав проїхати за 5 год. Перші 2
год він їхав із заданою швидкістю, а потім його швидкість збільшилась на
5 км/год, тому в кінцевий пункт він прибув на 15 хв раніше, ніж
передбачалося. Знайдіть початкову швидкість автомобіля.

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 09:30
Опрос всех жителей тучково показал, что 46% о учатся, 64%-работают, 17%- не учатся и не работают. каков процент жителей поселка, которые одновременно и учатся и работают?
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 10:00
5х(в квадрате)+1=6х-4х(в квадрате) решить уравнение!
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 19:00
Саэродрома вылетают одновременно два самолета: один по направлению на юг со скоростью 192, а второй на восток со скоростью 256. на каком расстоянии они будут через 3 часа
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 19:40
Выразите из формулы пути s=35+1,2t время t через s
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 28.02.2019 20:10
Множество м состоит из всех двузначных чисел, которые при делений на 11 остаток 7. задайте множество м, перечислив все его элементы.
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 02:30
На складе было 180,4т угля. для отопления школ отпущено 3_11(это дробь)этого угля. сколько тонн осталось на складе?
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 18:20
Вдвух зрительных залах кинотеатра 624 места. в одном зале в 3 раза больше мест чем в другом. сколько мест в меньшем зрительном зале
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 22:20
Решите уравнение 4sin^2 x + 11sin x - 3 = 0
Ответов: 2
Иконка предмета
Алгебра, 01.03.2019 23:00
Tg (arcsin 4/5) = ответ: 4/3 как решить?
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 02.03.2019 00:50
1)определите при каком значение аргумента функция y=7x - 6 принимает значение, равное 22 2)найдите значение m, при котором имеют общий корень уравнения 2x-3=7 и m-3x=1
Ответов: 3
Иконка предмета
Алгебра, 02.03.2019 01:20
Область допустимых значений в рациональной дроби (определение)
Ответов: 4
Иконка предмета
Алгебра, 02.03.2019 08:00
Исследовать функцию 1/3*x^3-2x^2+3x+1 и построить ее график
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 13.08.2019 07:30
Категория
Литература, 13.08.2019 07:30
Категория
Математика, 13.08.2019 07:30
Категория
Литература, 13.08.2019 07:30
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19076511