21.05.2020 12:01, Вадим363737466

Займенники якия указывают на асобу удзельникау размовы або на прадмет гаворки называются

Скажите

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 22:50
Предумать 5 сказау з дзеепрыметным зваротам
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 25.05.2019 05:40
Ця ж к i - з р а б i ц ь ф а н е т ы ч н ы р а з б о р
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 05:11
Разобрать полностью сказ по часцинам мовы. у кожнага народа ёсць святыні, якімі мацней за жыццё даражылі мудрыя прашчуры і якія, нібы нязгасныя паходні, асвятляюць шляхі іх нашчадкам.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 01.06.2019 23:50
На спіне прапелер маю ,быцца карлсан ,я лятаю. і нястомны працаўнік , сейбіт, кран і вартаўнік. знайдзіце і падкрэсліце назоўнікі
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 02.06.2019 11:40
Нужно подготовить лёс тэкли из произведения"на каляды к сыну"
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 02.06.2019 18:00
Нужен образ пани марьи из сирочий хлеб, желательно чтобы сейчас написали)
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 03.06.2019 10:30
Нататка на тэму "каго можно назвать сапраудным сябрам"
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 04.06.2019 17:20
Нужно на языке написать "нататку" на тему " каго можна назваць сапраудным сябром? " !
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.06.2019 19:40
1. вызначыць няпоуны сказ : а. шылы у мяшку не схаваеш б. цесная, але чыстая хатка. в. на беразе - чауны. 2.расстауце знаки прыпынку: усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай. 3. яки сказ ускладнены пабочным словам? (няма знакау прыпынку) а. вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю . б. вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека. в. нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе. 4.у яким сказе ёсць адасобленые члены сказа? а. якая у нас вяликая и прыгожая зямля. б. хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку. в. высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 12.06.2019 01:10
Грукае стукае а нидзе яго не видаць
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.06.2019 02:20
Синонимы к беларускому слову валошка
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Химия, 08.04.2020 00:40
Категория
Қазақ тiлi, 08.04.2020 00:40
Категория
Математика, 08.04.2020 00:40
Категория
Математика, 08.04.2020 00:39
Категория
Геометрия, 08.04.2020 00:39
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18555394