21.05.2020 19:07, Matvei200322

20.Адзначце сказы, у якіх не і ні са словамі трэба пісаць асобна: 1) Каб птушкі нават зніклі з саду, ён, бадай што, і (не) заўважыў бы гэтага; 2) Гнёзды журавы робяць на верхавых, (не) зарослых кустамі балотах; 3) (Не) вялічкі, акружаны віхлястай стужкай Нёмана і мудрымі дубамі, хутарок каля Мікалаеўшчыны празвалі Смольняй; 4) Першая вартавая вежа, узведзеная славянамі для абароны, бялела ў (не) чапаным лесе свежаабчасанымі бярвеннямі; 5) Ад такой турботнае працы хлопец (не) ўзабаве змарыўся; 6) (Ні) разу (не) бачыў я ў гэтых лясах мядзведзя, хоць ён тут, ведаю, водзіцца; 7) (Ні) хто ўжо і (не) помніць, з якіх пор наша вёска Плаксамі завецца.

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 08.04.2019 19:33
Отгадай загадки: 1.в одном доме сто жителей, а семья одна. 2.чатыры брацікі пад аднім капелюшом стаяць. 3.пяць братоў у адну ноч нарадзіліся, і ўсе з адным іменем. 4.у адным дзежцы два хлябцы. 5.тысяча братоў у адным поясам падпаясаны. 6.тры браты на адным кані па белым полі едуць. 7.стаіць у лазе на адной назе. 8.у дзьвух матак па пяць хлапчанятак, і у кожнага з іх адно имя
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.05.2019 05:24
Замянить словы антонимами: у восень, жауцее, сумна, слабела, нядужым, надакучае, пахмурны.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 19.05.2019 10:10
Растлумачце, чым адрозніваецца пара сказаў : зімовы вечар-вечар зімовы
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 19.05.2019 18:20
Какую роль играет диалог в характеристике персонажей
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.05.2019 18:30
Написать диялог двух друзей (о) или (в ) зоопарке
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.05.2019 07:40
Парад, параіцца, парадак, паравоз, парабіць, пара, папячы, папугай, папужаць, папіць, папера. выдзеліце прыстаўку па- ў тых словах, дзе яна ёсць.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 05.06.2019 02:40
Напишите письмо своему другу или родным на языке
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 06.06.2019 12:30
Как на беларускай мове будет "билеты"
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 04:30
Подскажите пример складанага сказа з адным сувязи частак
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 08:40
Вызначце, яки з гэтых тэкстау - аписанне, а яки апавяданне. спишите тэкст - апавяданне. якое пытанне можна паставиць да записанага вами тэксту? 1. жыла - была дажджавая кропелька. яна нястомна працавала. капне з хмары на зямлю. напоиць яе. а потым выпарыцца и зноу у паветра узляциць. збяруцца такия кропельки у адно воблака и дажджом. 2. boзера свицязь радасна - задуменнае. вакол берага звонки салауины гай. бярозы схилилися над люстрам вады. дуб раскинуу магутныя пакручастыя галины. лясистыя узгорки акружаюць возера, таму яно заусёды выглядае дабрадушна гасцинным.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 19:30
Корень суффикс приставка к слову- влезешь
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.06.2019 08:40
Прачытайце тэкст. адщукайце у им пачатак, асноуную частку и канцоуку. запишыце тэкст правильна. кожную частку пишыце з чырвонага радка. жыу-быу на ляснойпалянцы зайка. аднойчы пасадзиу ён чатыры яблыньки. перазимавали дрэуцы, вясною сокам налилися, зазелянели. кожнае лета зайка з азярца вядзерцам ваду насиу и яблыньки паливау, праз гадой кольки зайка налюбавацца не мог на свой садок. восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу. добры садоуник атрымауся з зайки!
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Українська мова, 17.08.2019 19:00
Категория
Химия, 17.08.2019 19:00
Категория
География, 17.08.2019 19:00
Категория
Английский язык, 17.08.2019 19:00
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 14724194