21.05.2020 19:07, nastyan853958

Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары, ставячы займеннікі, што ў дужках, у патрэбнай склонавай форме.

(Я) паслалі ў лес па гр..бы. (Я) пахадзіў па лесе, набраў гр..боў і хацеў пайсці дадому. Раптам у лесе стала цёмна, па..шоў дождж, моцна загр..мела. (Я) стала страшна, бо (я) быў адзін, побач (ні)кога не было.​

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 18.03.2019 09:04
Плз, я сфоткал, напишите номер и схемы плз
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 01.04.2019 05:10
Вызначыць прыстаукi: парад, параiцца, парадак, паравоз, парабiць, пара, папячы, папугай, папужаць, папiць, папера
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.04.2019 17:41
4. запішыце лічэбнікі словамі, вызначце разрад лічэбнікаў па-водле значэння.20,3; 66; 618; 14; 33-і.​
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.05.2019 22:50
Разабраць слова "зоська" па саставу
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 19.05.2019 10:10
Растлумачце, чым адрозніваецца пара сказаў : зімовы вечар-вечар зімовы
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.05.2019 02:00
Скласці дыялог на вольную тэму 5-7 рэплік. надо
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 22.05.2019 19:50
Придумать прыказку пра беларускую мову
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 04:10
Утварыце ад кожнага слова аднакаранёвы антоним з дапамогай прыставак пера-,пры-,раз-,вы-. запишыце антонимы парами узор. недаплациць- пераплациць з парай аднакаранёвых антонимау скласци па аднаму сказу
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 10:30
ответить на вопросы 1. што такое камбінаваны тып маўлення ? 2. што такое асноўная думка тэксту ? 3. якія прыметы мае тэкст ?
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 27.05.2019 01:00
Водгук па санету максима багдановича! iзноў пабачыў я сялібы, дзе леты першыя прайшлі: там сцены мохам параслі, вясёлкай адлівалі шыбы. усё ў пылу. i стала мне так сумна, сумна ў цішыне. я ў сад пайшоў усё глуха, дзіка, усё травою зарасло. няма таго, што раньш было, i толькі надпіс “вераніка”, на ліпе ўрэзаны ў кары, казаў вачам аб тэй пары. расці, ўзмацовывайся, дрэва, як манумент жывы, ўставай i к небу надпіс падымай. хай нерухомы словы спева: чым болі сходзіць дзён, начэй, тым імя мілае вышэй. !
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 28.05.2019 07:00
Надо ответить на вопросы по повести в. быкава "знак бяды": 1) чаму тактыка петрака церніць крах? 2) як вы ставіцеся да пазіцыі, якую занімае сцепаніда? 3) што яднае фашыстаў і паліцаяў?
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 29.05.2019 19:30
Складите и запишыце 2-3 сказа з аднакаранёвыми словами чытаць працавать вучыть
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 09.05.2019 23:06
Категория
Английский язык, 09.05.2019 23:05
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 14794960