22.05.2020 02:27, ннннннннр

Для чаго у тэкстах-разважаннях выкарыстоўваюцца лічэбнікі і лічэбнікавыя словазлучэнні?)очень нужно

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 03.03.2019 14:01
Аналіз верша вы безь мяне ляціце, самалёты. вы безь мяне імчыце, цягнікі. ў мая, ты песьня, і маркота, i сьпелы бор, і вольны гон ракі. век. надвор’я перамена: яшчэ лісток ня ўпаў – а сьнегапад. ды скрыпачка зь дзесятага калена пяе ў душы на блаславёны лад. усё вастрэй – радні маёй прагалы,
агеньчык дрогкі з маміных акон. ды зазьвіняць вясельныя i жаркім вокам гляне ў сэрца конь. пяе віхор, пяе лісток апалы, пяе зямля курганьняў і удоў. любоў мая, ты скрыпка, і , i шаргункі – над грывамі гадоў.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.03.2019 08:56
Беларусица бьёт что делать решите
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.03.2019 16:41
Решите 175. (напишите только неправильные, а рядом правильные, к примеру: *неправильное слово* - *правильное слово*
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.03.2019 21:02
Утварыце і запішыце прыслоуі ад прапанаваных слоў: бок, высь, ніз, ранак, новы, белы, ціхі,рэдка, летась, сем.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.03.2019 20:49
Помгите . оканчание слова "" пошчка салауя.​
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 29.03.2019 18:40
По бел лит. вопрос номер 9 после генрых далидович "губаты". там надо: сложить план повести и написать сочинение с текстом тем: человек и природа-неподеленное целое. или тема мы отвечаем затех кого приручили заранее
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 30.03.2019 04:30
Нужно составить план по рассказу генрыха далидовича "губаты
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.03.2019 16:00
Отавить предложение о словми карта
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 01.04.2019 00:00
Алегарычны сэнс вобразау плачки и сына буры"
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 01.04.2019 03:30
Алегарычны сенс вобразу плачки, сына буры.(сачыненне).
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 03.04.2019 15:34
Какм членам чкаха явлеться соова па-немнцкаму​
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 03.04.2019 21:12
Проверьте текст на орфографические и пунктационые ошибки и скиньте правильный текст мне вельмі спадабаўся твор янкі купалы “раскіданае гняздо”. драма "раскіданае гняздо" напісана я. купалам у 1913 г. я. купала паказаў у творы цяжкі шлях беларускага сялянства ў пошуках страчанай бацькаўшчыны, зямлі і волі. янка купала творам “раскіданае гняздо” апісвае падзеі 1905 гадоў, калі ў тыя часы народныя массы вялі змаганне за свабоду і свае справы. асноўнымі пытаннямі твора з’яўляецца тое, што пісьменнік імкнецца пазнаць дзе ж усё такі існуюць чалавечыя шляхі да шчасця, дзе жыве чалавечая праўда. і што трэба зрабіць каб выратаваць сваю сям’ю ад беднасцi. у ёй адлюстравана абуджэнне працоўных беларусі да свядомай барацьбы за свае чалавечыя правы, за нацыянальную годнасць. праз усю п'есу праходзіць тэма пошукаў народнага шчасця, праўды. яна надае драме глыбокі філасофскі сэнс. сюжэт п'есы нескладаны. селянін-бядняк лявон зяблік атрымаў у спадчыну ад бацькі невялікі кусок арандаванай панскай зямлі. яшчэ дзяды і прадзеды апрацоўвалі гэтую зямлю. але парадкі змяніліся. 3-за мяжы вярнуўся малады пан і пачаў зганяць з зямлі арандатараў. пяць гадоў судзіўся з дваром лявон зяблік, шукаў справядлівасці, але нічога не дабіўся, бо царскі суд абараняе інтарэсы багатых. даведзены да роспачы, лявон зяблік сканчвае жыццё самагубствам. пасля смерці бацькі права на зямлю з новай сілай адстойвае яго старэйшы сын сымон. галоўнае ў яго характары — гэта свабодалюбства, нянавісць да прыгнятальнікаў, вера ў свае сілы. у адрозненне ад бацькі, сымон гнеўна пратэстуе несправядлівасці. ён устаў на шлях рэвалюцыйнай барацьбы. значнае месца ў п'есе займае вобраз старца. гэта чалавек з нізоў народа, прадстаўнік збяднелай масы, бо сам выйшаў з такога раскіданага гнязда, як і зяблікі. ён — чалавек адзінокі. шчыра спачувае гаротным і абяздоленым. старац ухваляе той шлях, на які становіцца сымон, і асуджае тых, хто скараецца, мірыцца з несправядлівасцю. твор “раскіданае гняздо” я бы параіл прачытаць кожнаму чалавеку, бо ён вядзе нас да правільных думак, застаўляе задумацца пра жыццё астатніх і зразумець часы цяжкага чалавечага жыцця.
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 04.02.2021 12:13
Категория
Русский язык, 04.02.2021 12:13
Категория
Математика, 04.02.2021 12:13
Категория
Литература, 04.02.2021 12:13
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18409501