22.05.2020 15:31, ангелок76

Памагіте каліласка . Очень надо


Памагіте каліласка . Очень надо

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 11.03.2019 19:55
Розмовна лексика приклади слів?
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.03.2019 20:41
Сочинение на тему: значенне бацькоу у нашым жыцци.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.03.2019 21:46
Падрыхтуйце вусны зварот да близкага вам чалавека, каб расказаць яму пра свае пачуцці выказаць свае адносін
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 15.03.2019 05:20
Составьте предложение со словом поунач
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 16.03.2019 05:30
Расскажыце пра сваю маці,выкарыстовываючы складаназлучаныя сказы..
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.03.2019 16:47
Бел мова 4 класс нужно сделать​
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.03.2019 22:00
Растлумачце значэніе наступных фразеалагізмау: чын чынам, лёгкі на язык, абое рабое ,як на далоні,вісець на валаску
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.03.2019 09:31
Запишыте, чым адрозниваюцца гуки ад литар
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 01.04.2019 18:10
Нужно 3 бяззлучнікавых сказа з двукроп'ем,3 з працяжнікам,2 складаназалежных з некалькімі даданымі (са змешаным падпарадкаваннем). всё из одного произведения (одного из последующих) шляхціц завальня, гражына, белая сарока, тарас на парнасе ці энеіда навыварат! ,я сама не точно правильные будет
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 02.04.2019 18:27
Сочинение на тему мой талисман на белорускай мове
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 03.04.2019 21:12
Проверьте текст на орфографические и пунктационые ошибки и скиньте правильный текст мне вельмі спадабаўся твор янкі купалы “раскіданае гняздо”. драма "раскіданае гняздо" напісана я. купалам у 1913 г. я. купала паказаў у творы цяжкі шлях беларускага сялянства ў пошуках страчанай бацькаўшчыны, зямлі і волі. янка купала творам “раскіданае гняздо” апісвае падзеі 1905 гадоў, калі ў тыя часы народныя массы вялі змаганне за свабоду і свае справы. асноўнымі пытаннямі твора з’яўляецца тое, што пісьменнік імкнецца пазнаць дзе ж усё такі існуюць чалавечыя шляхі да шчасця, дзе жыве чалавечая праўда. і што трэба зрабіць каб выратаваць сваю сям’ю ад беднасцi. у ёй адлюстравана абуджэнне працоўных беларусі да свядомай барацьбы за свае чалавечыя правы, за нацыянальную годнасць. праз усю п'есу праходзіць тэма пошукаў народнага шчасця, праўды. яна надае драме глыбокі філасофскі сэнс. сюжэт п'есы нескладаны. селянін-бядняк лявон зяблік атрымаў у спадчыну ад бацькі невялікі кусок арандаванай панскай зямлі. яшчэ дзяды і прадзеды апрацоўвалі гэтую зямлю. але парадкі змяніліся. 3-за мяжы вярнуўся малады пан і пачаў зганяць з зямлі арандатараў. пяць гадоў судзіўся з дваром лявон зяблік, шукаў справядлівасці, але нічога не дабіўся, бо царскі суд абараняе інтарэсы багатых. даведзены да роспачы, лявон зяблік сканчвае жыццё самагубствам. пасля смерці бацькі права на зямлю з новай сілай адстойвае яго старэйшы сын сымон. галоўнае ў яго характары — гэта свабодалюбства, нянавісць да прыгнятальнікаў, вера ў свае сілы. у адрозненне ад бацькі, сымон гнеўна пратэстуе несправядлівасці. ён устаў на шлях рэвалюцыйнай барацьбы. значнае месца ў п'есе займае вобраз старца. гэта чалавек з нізоў народа, прадстаўнік збяднелай масы, бо сам выйшаў з такога раскіданага гнязда, як і зяблікі. ён — чалавек адзінокі. шчыра спачувае гаротным і абяздоленым. старац ухваляе той шлях, на які становіцца сымон, і асуджае тых, хто скараецца, мірыцца з несправядлівасцю. твор “раскіданае гняздо” я бы параіл прачытаць кожнаму чалавеку, бо ён вядзе нас да правільных думак, застаўляе задумацца пра жыццё астатніх і зразумець часы цяжкага чалавечага жыцця.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 03.04.2019 22:52
Придумайте продолжение лисцик серабрыстай таполь на языке
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Химия, 24.10.2019 21:00
Категория
Русский язык, 24.10.2019 21:00
Категория
Биология, 24.10.2019 21:00
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19076518