22.05.2020 17:24, Грамотейка1

Падкрэсліце ў сказах акалічнасці. пастаўце знакі прыпынку. растлумачце чаму не ўсе выдзеленыя вамі акалічнасці адасобленыя 1. У хаце весела гарэў агонь кідаючы мітусліва-гарачае святло на сцены, стол, акно. 2. Папярэдзіўшы сваё з'яўляенне грувасцкімі грымотамі абрынулася на горад навальніца. 3. Хлопцы не згаворваючыся кінуліся ўцякаць. 4. Дарослыя і дзеці закасаўшы рукава працуюць з ранку да вечара. 5. Іванка сядзеў ля каміна блізка падставіўшы твар сухому цяплу. 6. Стараючыся сагрэцца на прыпынку людзі нервова пастуквалі абцасамі. 7. Дождж амаль суткі ішоў не сціхаючы. 8. Усе гэтыя дні сунімаючыся трохі пад вечар вострым скразняком гайсаў кусліва паўночна-заходні вецер. 9. Каршун плаўна паляцеў уніз куляючыся і пакідаючы за сабой толькі некалькі пёрак у празрыстым халодным паветры. 10. Людзі разыходзіліся не развітваючыся. 11. Спужаўся Марынка не магла сказаць ні слова. 12. Махнуўшы на ўсё рукой я забраў торбу і памалу папраставаў да аўтобуснага прыпынку. 13. Хлопцы беглі не чуючы пад сабой ног. 14. Дзеці смеючыся прайшлі міма нас.​

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 03.03.2019 20:21
Анализ стихотворения "море" тётка по плану: 1. общее впечатление от стихотворения2. тема, идея3. эмоциональная окраска, интонация 4. эпитеты, метафары и тп. 5. поэтический синтаксис (повторы, литорические вопросы) 6. стизотворный размер (ямб, харэй, дактыль и тд.)7. рифма
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.03.2019 19:40
Зрабиць фанетычны разбор слова вясёлыя
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.03.2019 21:08
Выступіце ў ролі ўніка выдавецтва. падрыхтуйце водгук на апавяданне уладзіміра шыціка «лісціксерабрыстай таполі». ваша — пазнаёміць з аўтарам і яго героямі, выказаць свае адносіны да персанажаў апавядання і падзей. канчатковая мэта — заінтрыгаваць чытачоў, зацікавіць іх творчасцю пісьменніка.​
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 25.03.2019 09:30
Сочинение на тему ,, за што я люблю радзиму,,
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 30.03.2019 20:58
Составить сочинение по раскіданаму гнязду. по этому плану: 1. беларусь пачатку 20 стагоддзя - раскіданае гняздо. 2. трагедыя сям`и зябликау. 1) пошуки шляхоу да прауды и справядливасци кожнага героя. 2) аутарская пазицыя. 3. симваличны сэнс назвы твора.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 01.04.2019 01:10
Написать маленькое сочинение про листопад. спб
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 01.04.2019 05:10
Вызначыць прыстаукi: парад, параiцца, парадак, паравоз, парабiць, пара, папячы, папугай, папужаць, папiць, папера
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 03.04.2019 21:07
Напишите 15 назоуникау на тэму правапис агульных и уласных назоуникау
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 06.04.2019 17:36
Што адказвае на пытанни каго? чего? 59
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.04.2019 15:56
Составьте предложение на языке со словом амаль
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.04.2019 13:30
Прочитайте текст чому я так назвал померил голубой
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.04.2019 15:12
Радае паэтпалеская зямляраніца. духмян.. паветра. задуменн.. пошчак салаўя. бел.. туманамі адзеталюб.. палеск.. зямля.і не трэба мне заморск.. пляжаў.і не трэба мне чуж.. краін, бо такіх прываблі як нашы, на зямлі не мясцін. с. карыцька. пошчак - спеў; рус. трельспішыце верш, дапісваючы патрэбныянікаў. вызначце склон выдзеленых прымети​
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Другие предметы, 15.02.2022 21:06
Категория
Математика, 15.02.2022 21:06
Категория
Математика, 15.02.2022 21:08
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19076501