20.05.2020 02:42, medusya

З’ясуйте, які якості характеризують пам’ять: а) швидкість запам’ятовування; б) точність відтворення; в) швидкість згадування; г) міцність збереження; д) швидкість переключення.

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 03.03.2019 21:03
Чому при далекозорості люди не бачать чітко близько розташовані предмети а при короткозорості далеко розташовані предмети?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 04.03.2019 09:11
Решить хоть что то . все свои ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 12.03.2019 12:33
Тема 1. вступ. неорганічні речовини варіант 2 і рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 ) виберіть із запропонованих відповідей одну правильну 1. вкажіть назву галузі біології,яка вивчає неклітинні форми життя: а) ембріологія; в) вірусологія; б) мікробіологія; г) паразитологія; 2. подвійне запліднення у квіткових рослин відкрив український вчений: а) с. навашин; в) і. шмальгаузен; б) о. нагорний; г) о. ковалевський. 3. будову скелета і органів у різних тварин вивчають методом: а) моделювання; в) статиcтичним; б) порівняльно-описовим; г) експериментальним. 4. статично вірогідна закономірність в біології: а) наукова теорія; в) гіпотеза; б) науковий закон; г) науковий факт. 5. визначте, як називають здатність біологічних систем зберігати відносну сталість свого внутрішнього середовища: а) фагоцитоз; в) адаптація; б) метаболізм; г) гомеостаз. 6. оберіть групу елементів, до якої належить бром: а) органогенні; в) мікроелементи; б) мікроелементи; г) ультрамікроелемент. іі рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 ) виберіть із запропонованих відповідей декілька правильних 7. вкажіть яку роль виконує вода в клітині: а) зв’язує кисень; б) утворює сольові оболонки навколо молекул; в) є універсальним розчинником; г) блокує біохімічні реакції. 8. гідрофільними речовинами є: а) білки; г) полісахариди; б) моносахариди; д) воски. в) стероїди; 9. до мікроелементів належать: а) цинк; б) алюміній; в) оксисен; г) . ііі рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 ) 10. встановіть відповідність 1 карбон а входить до складу ферментів, гемоглобіну, бере участь у процесах дихання; 2 сульфур б міститься в клітині у вигляді йонів, обумовлює нормальний ритм роботи серця; 3 натрій в входить до складу деяких амінокислот, вітаміну в; 4 ферум г входить до складу всі органічних речовин; д у великій кількості міститься у кістках скелета. 11. доповніть речення найкращий розчинник серед загальновідомих рідин… 12. дайте визначення терміна амфіфільність іv рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 ) завдання творчого характеру 13. морська вода за вмістом елементів, за виключенням вуглецю і фтору, дуже подібна до середовищ живих організмів. про що це свідчить?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 12.03.2019 18:32
Что будет происходить если повредить стебель и само растение нужно сделать биология​
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 12.03.2019 19:04
Биология. вопрос по классу "пресмыкающиеся"
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 23:31
Вегетативное размножение растений (опыт в условиях) (6 класс, белорусь)
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 15.03.2019 09:53
Схарактеризуйте основні положення сучасної теорії еволюціі
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 15.03.2019 12:59
Заполнить таблицу 7 класс биологиякатегория представители особенностикласс хрящевыелучеперые на ваше усмотрение еще два любых отряда костных рыб
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 15.03.2019 18:43
Напишите сообщение на тему "пищевые отравления и их " 8 класс биология не менее 400 слов . надо
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 17.03.2019 16:22
Лист сирени поглощает за 10 часов светового дня 22,4 литров углекислого газа. сколько кислорода выделяет куст сирени за световой день, если в среднем на кусте 1000 листьев.
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 17.03.2019 19:06
Поиогите заполнить пропуски уже завтра нужно сдать
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 20.03.2019 20:36
4.1. укажите правильные суждения. моллюски – исключительно вторично-асимметричные трехслойные животные. полость тела у моллюсков отсутствует. кровеносная система моллюсков – замкнутого типа. газообмен происходит в жабрах, у ряда видов сформировалось легкое. органы выделения – протонефридии. нервная система разбросанно-узлового типа. число видов моллюсков – раздельнополые животные. если развитие проходит с метаморфозом, то из яйца выходит личинка велигер или трохофора. считается, что моллюски произошли от общих с кольчатыми червями предков. моллюски, как правило, ведут планктонный образ жизни.
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Литература, 07.05.2020 18:48
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19076119