20.05.2020 05:48, thecartel777

Используя свои знания, и
текст параграфа, укажите значение растений и
животных для природы и для человека (удобнее
сделать это, записав в 2 столбика: 1 столбик -
значение для природы; 2 столбик - значение для
человека

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 03.03.2019 19:58
Тракторист перепахал поле, на котором было много пырея и заявил "ну больше он не будет мешать растить картофель! " так ли это? чего не знал тракторист?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 10.03.2019 10:17
19 б у большинства одноклеточных животных избыток воды и вредные вещества удаляются из тела с у большинства животных организмов для удаления вредных веществ сформировалась выделительная система позвоночных животных и человека представлена парными у растений продукты выделения накапливаются в __ и а затем удаляются наружу. ключевые слова органы выделения сократительная вакуоль специализированные железы нектарники волоски почка
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 12.03.2019 04:39
На конкретному прикладі доведіть значення знань про типи успадкування ознак у людини
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 03:44
Биология 9 класс. ответить на вопросы. рассматриваю кактус и белого медведя.
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 09:18
Екологічна ніша вовка європейського​
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 12:30
1.обмен неорганических веществ .2.нервно-гуморальная регуляция органических веществ.,.​
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 18:43
7.1 при каком диапазоне температур икринки достигают максимального размера? ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 14.03.2019 14:59
Онтогенез включает в себя рост, формирование частей тела, . допишите на месте пропусков слова или предложения.
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 14.03.2019 18:32
Усім'ї у карооких батьків є четверо дітей. двоє блакитнооких мають і та іv групи крові, двоє карооких — з іі та ііі групами крові. визначте генотипи батьків і дітей за генами груп крові та кольору очей. 2. альбінізм — рецесивна ознака. таласемія — спадкове захворювання крові, яке успадковується як ознака з неповною домінантністю. у гомозигот гають найбільш важку форму захворювання — велику таласемію, зазвичай смертельну для дітей. у гетерозигот проявляється менш тяжка форма — мала таласемія. дитина з альбінізмом страждає від малої таласемії. які найбільш імовірні генотипи її батьків? 3. у родині, де батько й мати мають блакитні очі, народилася кароока дитина. у чоловіка виникли підозри стосовно власного батьківства, але генетичний аналіз підтвердив, що він є біологічним батьком дитини. як можна пояснити цей феномен? 4. в обстежених сім'ях, де чоловіки мали темні зуби, а жінки — нормальні, загалом було 10 синів і 7 дочок. усі дочки мали темні зуби, усі сини — світлі. як успадковується ця ознака? 5. розрахуйте коефіцієнт успадковуваності для цукрового діабету, якщо конкордантність для однояйцевих близнят становить 65 %, а для різнояйцевих — 18 %. 6. встановлено, що серед 300 вивчених локусів у 31 повністю відсутня мінливість. визначте поліморфність популяції. 7. у популяції ген існує у вигляді трьох алелів, частота алеля a1 — 0,2, алеля а2 — 0,1, алеля а3 — 0,7. яка частота гетерозигот у цій популяції? 8. у районі з населенням 500 000 осіб зареєстровано 4 особини з хворобою алкаптонурією (успадкування аутосомно-рецесивне). визначте кількість носіїв мутантного алельного гена в цій популяції. 9. дальтонізм визначається рецесивним алельним геном, зчепленим з х-хромосомою. частота алеля в популяції становить 0,01. який відсоток чоловіків і жінок з дальтонізмом? 10. наступний родовід ілюструє успадкування синдрому ненсі — горана, за якого у людей гають уроджену катаракту та аномальну форму зубів. а) за родоводом установіть тип успадкування ознаки. б) якщо в подружжя ііі-7 та ііі-8 народиться ще одна дитина, то яка ймовірність, що вона буде здоровою? в) якби особини, позначені як iii-2 та iii-7, побралися, то яка ймовірність того, що в них народиться дитина із синдромом ненсі — горана?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 15.03.2019 14:23
Яка площа (га) луків необхідна, щоб прогодувати двох зайців масою по 13 кг (67 % маси становить вода)? біопродуктивність трави з 1 м2 становить 500 г.
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 15.03.2019 23:33
Доведіть, що видова різноманітність флори і фауни островів визначається історією їхнього походження. чому на океанічних островах серед комах переважають безкрилі форми, а на материках - крилаті?
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 17.03.2019 12:09
Запропонуйте пояснення того. що досі значна частина виддів живих організмів не описана вченими
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 26.05.2021 00:43
Категория
Английский язык, 26.05.2021 00:46
Категория
Литература, 26.05.2021 00:50
Категория
Українська література, 26.05.2021 00:52
Категория
Алгебра, 26.05.2021 00:52
Категория
История, 26.05.2021 00:52
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19076121