20.05.2020 06:19, sofiamazanova

1.Какие клетки организма не вернуться недифференцированные состояние?

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 11.03.2019 17:11
1.корневая система помпасной травы 2.стебель(вид, строение, особенности) 3.лист(простой или сложный, жилкование, особенности) 4.околоцветник(цветок, формула, соцветие, лепестки венчика) 5.плоды и семена 6.значение и распространение 60 , название растения, помпасная трава
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 11.03.2019 17:17
50 . биолгия. какой из этих видов-ворона серая или венерин башмачок настоящий-находится на пути биологического регресса. ответ обоснуйте.
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 11.03.2019 19:05
Среди движущихся сил эволюции имеет направленный характера) изоляцияб) борьба за существование в) искусственный отборг) естественный отбор​
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 11.03.2019 19:54
Які частини тіла людини відображені в давньогрецькій міфології
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 11.03.2019 20:51
Сделайте вывод об особенностях строения простых и сложных листьях
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 12.03.2019 12:28
Терміново треба вирішити 7 завдання
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 12.03.2019 12:33
Тема 1. вступ. неорганічні речовини варіант 2 і рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 ) виберіть із запропонованих відповідей одну правильну 1. вкажіть назву галузі біології,яка вивчає неклітинні форми життя: а) ембріологія; в) вірусологія; б) мікробіологія; г) паразитологія; 2. подвійне запліднення у квіткових рослин відкрив український вчений: а) с. навашин; в) і. шмальгаузен; б) о. нагорний; г) о. ковалевський. 3. будову скелета і органів у різних тварин вивчають методом: а) моделювання; в) статиcтичним; б) порівняльно-описовим; г) експериментальним. 4. статично вірогідна закономірність в біології: а) наукова теорія; в) гіпотеза; б) науковий закон; г) науковий факт. 5. визначте, як називають здатність біологічних систем зберігати відносну сталість свого внутрішнього середовища: а) фагоцитоз; в) адаптація; б) метаболізм; г) гомеостаз. 6. оберіть групу елементів, до якої належить бром: а) органогенні; в) мікроелементи; б) мікроелементи; г) ультрамікроелемент. іі рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 ) виберіть із запропонованих відповідей декілька правильних 7. вкажіть яку роль виконує вода в клітині: а) зв’язує кисень; б) утворює сольові оболонки навколо молекул; в) є універсальним розчинником; г) блокує біохімічні реакції. 8. гідрофільними речовинами є: а) білки; г) полісахариди; б) моносахариди; д) воски. в) стероїди; 9. до мікроелементів належать: а) цинк; б) алюміній; в) оксисен; г) . ііі рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 ) 10. встановіть відповідність 1 карбон а входить до складу ферментів, гемоглобіну, бере участь у процесах дихання; 2 сульфур б міститься в клітині у вигляді йонів, обумовлює нормальний ритм роботи серця; 3 натрій в входить до складу деяких амінокислот, вітаміну в; 4 ферум г входить до складу всі органічних речовин; д у великій кількості міститься у кістках скелета. 11. доповніть речення найкращий розчинник серед загальновідомих рідин… 12. дайте визначення терміна амфіфільність іv рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 ) завдання творчого характеру 13. морська вода за вмістом елементів, за виключенням вуглецю і фтору, дуже подібна до середовищ живих організмів. про що це свідчить?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 12.03.2019 17:40
Көмектесіп беріңдерші ​фотомен жұмыс
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 12.03.2019 23:32
Чому на твою думку важливо зберегти джерела води чистими?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 19:56
Составь и запиши равенства и неравенства с выражениями на карточках 12: 4. 100-80
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 20:42
Сравните, , представителей рода человека и австралопитеков. порівняйте представників роду людина й австралопітеків. заранее ! ❤️❤️❤️
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 21:18
Негативний вплив екологічних факторів на гріби.
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 05.07.2020 22:25
Категория
Английский язык, 05.07.2020 22:28
Категория
Математика, 05.07.2020 09:56
Категория
Математика, 04.07.2020 22:50
Категория
Английский язык, 04.07.2020 22:01
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19076089