20.05.2020 14:59, serartem73

Акумулює сонячну енергію на планеті, переносить тепло, впливаючи на клімат​

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 07.03.2019 19:30
1) два примера естественного и искусственного вегететивного размножения равтений. мне тут стоко искать кто может !
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 08.03.2019 21:10
Почему считают, что в сельской местности условия жизни для человека, как правило, более благоприятные, чем в крупных городах? можно ли создать благоприятную среду обитания для человека в крупных городах?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 10:00
Книзшим грибам относятся: а)базидиомикоты б)зигомикоты в)аскомикоты г)несовершенные грибы
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 14.03.2019 06:30
Жизнь кишечнополостных , как и других животных , зависит от окружающей среды . однако многие из них только при к среде обитания , но и активно воздействуют на неё . подтвердите эту закономерность примерами из жизни морских кишечнополостных
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 14.03.2019 20:10
Сравните между сабой многоклеточные водоросли спирогиру и улотрикс по внешнему строению.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 15.03.2019 12:50
Голубоглазый мужчина женился на кареглазой женщине, и у них родилось двое детей, один ребенок с карими глазами, а другой-с голубыми. определите генотипы всех членов семьи ,если известно, что ген кареглазости -доминантный, а ген голубого цвета глаз -рецессивный.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 16.03.2019 01:00
Сдавних времен человеку были известны изнурительные болотные лихорадки, особенно распространенные в странах с теплым климатом. почему долгое время перед ними была бессильна медицина?
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 17.03.2019 10:50
Что такое передние корешки и задние?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 01:40
Дайте краткую характеристику характеристику первых наземных растений.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 06:00
Так называют бактерии, которые вызывают скисание молока
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 21.03.2019 06:40
Тело моллюсков состоит отличие от кольчатых червей тело моллюсков многих моллюсков покрыто тело моллюсков окружено кожной складкой- между телом моллюсков и кожной складкой моллюсков являются жабры, другие легких. кровеносная система моллюсков состоит кровеносных сосудов. нервная система моллюсков представлена отдельными органами служат парные почки
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 21.03.2019 10:44
1. зміна форми еритроцитів при серпуватоклітинній анемії призводить до: а) збільшення тривалості існування серпуватих еритроцитів б) пришвидчення розмноження малярійно плазмодія в серпуватих еритроцидах г) сповільнення розмноження малярійного плазмодія в серпуватих еритроцитах 2. слиз у бронхах і бронхіолах при муковісцидозі стає вязким через: а) збільшення концентрації йонів хлору в слизу б) збільшення концентрації йонів натрію в слизу в) збільшення концентрації солі в слизу г) недостатнє виділення солі з клітин д) надмірне виділення солі з клітин 3. особа із синдромом шерешевського тернера буде жіночої статі тому що : а) має в каріотипі х-хромосому б) не має в каріотипі y-хромосоми в) має в каріотипі 44 хромосоми г) люди без однієї хромосоми в парі завжди жіночої статті 4. під час генної терапії вірус: а) може спричинити нове захворювання б) може переносити функціональний алель гену в) спричиняє шкідливі мутації в геномі г) потрапляє до ядра клітини д) може переносити цілу хромосому 5. увідповідність порушення спадкового матеріалу й симптом що простежується в носія цієї мутації: 1. трисомія за 21-ї хромосомою 2. мутація в гені білка відповідального за згортання крові 3. наявність зайвої х-хромосоми в чоловіка 4. втрата фрагменту 5-ї хромосоми а) порушення розумового та психічного розвитку б) непропорційний розвиток молочних залоз в) порушення сприйняття кольорів г) порушення будови гортані в немовля д) згортання тривалості припинення кровотечі 6. чому існують неоднакові видм гемофілій що повязані з порушенням роботи різних генів? 7. які порушення мейозу призводять до розвитку синдрому дауна? 8. лікування яких генетичних відхилень здається малоперспективним? 9. які небезпеки може мати генна терапія? що потрібно для їх подолання? 10. розрахуйте ймовірність народження дитини із синдромом дауна у випадку смейного синдрому дауна. мати має нормальний фенотип а батько 21-й хромосомі гине задовго до народження.
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Обществознание, 04.08.2019 08:20
Категория
Математика, 04.08.2019 08:20
Категория
Математика, 04.08.2019 08:20
Категория
Обществознание, 04.08.2019 08:20
Категория
История, 04.08.2019 08:20
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18554564