21.05.2020 19:07, Lobaneckste

Чому зародок не має права на помилку?​

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 08.03.2019 10:00
Установіть правильну послідовність ділянок рефлекторної дуги колінного рефлексу. а доцентровий нейрон б відцентровий нейрон в рецептори сухожилка коліна г чотириголовий м яз стегна д спинний мозок 1- 2- 3- 4- 5-
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 03.03.2019 16:41
Как происходит регуляция эмбрионального развития? ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 11.03.2019 14:50
Какие особенности строения отличали кроманьонцев от неандертальцев
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 13:10
Що станеться з клітиною елодеї якщо до неї додати гіпертонічний хлорид натрію
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 14.03.2019 09:20
Составить классификацию лишайников: кладония, ягель, уснея!
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 16.03.2019 10:00
Киньте фото с подписями: строение листа элодеи, клетки эритроцитов признателен и тем, кто откликнется: -)
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 17.03.2019 20:53
4. переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території — це: а) природний добір б) ізоляція в) міграція г) дрейф генів 5. утворення великого червоного гребінця у самців курей є прикладом добору: а) стабілізуючого б) статевого в) дизруптивного г) рушійного 6. утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на сусідніх островах є прикладом видоутворення: а) алопатричного б) симпатричного в) шляхом схрещування г) шляхом поліплоїдії 7. критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 8. критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 9. пристосування живих організмів до певних умов середовища існування — це: а) адаптація б) конвергенція в) дивергенція г) паралелізм 10. 7 млн років тому в африці жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 11. 100 тисяч років тому в європі жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 12. теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на землю з космосу: а) креаціонізму б) панспермії в) абіогенезу г) стаціонарного стану
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 18.03.2019 10:50
1.чому пневмонію та туберкульоз вважають дуже тяжкими хворобами ? 2.яке значення має вологе прибирання приміщень ? 3.чим шкідливий пил для організму людини ?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 18.03.2019 18:00
Определить систематическое положение бабочки лимонницы.
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 17:50
Вклетках 16 хромосом. сколько хроматид в клетках кончика корня этого растения в метафазу митоза?
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 20:20
Представители размножения: листом черешками отводками корневыми отростками
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 20.03.2019 05:40
Ароморфозы (у растений) и идиоадаптации (у насекомых) примеры и вывод по данному вопросу
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 27.10.2020 08:06
Категория
Математика, 27.10.2020 08:06
Категория
География, 27.10.2020 08:06
Категория
Другие предметы, 27.10.2020 08:07
Категория
Математика, 27.10.2020 08:07
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 14678556