21.05.2020 21:33, Oxico127

1. Укажіть, що слід вважати тотожним за своїм змістом поняттю ненаправлена мінливість :

а) модифікаційна;

б) групова;

в) індивідуальна;

г) генотипна.

2. Укажіть, хто з учених ввів термін мутація:

А) Мендель;

Б) Г. Де Фриз;

В Коржинський.

3. Укажіть, який з вказаних фізичних факторів не є мутагеном:

А) гама-випромінення;

Б) ультрафіолетові промені;

В) ультразвук.

4. Укажіть, як називаються ділянки, які вирізаються під час дозрівання іРНК:

а) екзони;

б ) інтрони;

в) кластери.

5. Укажіть, що в генетиці називають паралельною мінливістю:

а) гомологічні ряди мутацій;

б) зміни в кластерах генів, розташованих на певних ділянках хромосом;

в) кодифікаційну мінливість.

6. Укажіть, в чому суть ефекту гетерозису:

а) різке підвищення життєвої сили у гібридів першого покоління;

б) підвищення життєздатності у гібридів всіх поколінь;

в) стерильність гібридів.

ІІ рівень (1 б = 3 б). Установіть відповідність

7. Установіть відповідність між синдромом і типом хромосомної чи геномної мутації:

1.

Синдром котячого крику

А.

Транс локація 21-ої хромосоми

2.

Синдром Дауна

Б.

Поламка 5-ї хромосоми

3.

Синдром Шерешевського – Тернера

В.

Поламка Y-хромосоми

4.

Синдром Клайнфельтера

Г.

X0

Д.

XXY

8. Установіть відповідність між видом мутації і її проявом:

1.

Точкова мутація

А.

Зміна розміщення генів на хромосомі

2.

Хромосомна перебудова

Б.

Заміщення амінокислоти у білку

3.

Анеуплоїдія

В.

кратне збільшення числа хромосомних наборів

4.

Поліплоїдія

Г.

Амітотичний поділ клітин

Д.

Зменшення хромосомного набору на одну хромосому

9. Установіть послідовність дїй дослідника при вивченні індивідуальної мінливості в певній групі організмів: а) побудувати варіаційну криву; б) встановити діапазон мінливості ознак; в) побудувати варіаційний ряд; г) знайти особини з найменшим і найбільшим значенням ознак.

ІІІ рівень 1. Задача ( 1,5 б = 3 б)

10. Унаслідок схрещення високорослого помідора з карликовим всі рослини першого покоління мали високе стебло. Але в другому – серед 35800 одержаних кущів 8950 були карликовими. Скільки гомозиготних рослин є серед гібридів 2го покоління?

11. У дурману пурпурне забарвлення квіток домінує над білим, а колючі насінинні коробочки – над гладенькими. Пурпурногладенька рослина схрещена з білоколючою. В результаті отримали 320 пурпурноколючих і 312 пурпурногладеньких рослин. Якими будуть фенотипи і генотипи гібридів, отриманних від схрещування цих 2х типів між собою?

ІУ рівень. Дайте визначення поняттям. ( 3 б)

Вегетативне розмноження, фенілкетонурія, штам, трансгенні організми.

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 04.04.2019 08:49
Еволюція органічного світу(іть)
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 04.04.2019 18:20
Ть, будь ласка, скласти кросворд на тему весна. 20 і
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 07.04.2019 09:57
Заполнить схемы по биологии. написать про ель, сосну, пихту и тую.
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 07.04.2019 15:25
Позначити ядерні структури , які містять спадкову інформацію
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 08.04.2019 18:42
По биологии забыл учебник ваще не понимаю 65-67в. в.пасечника .и знаю что пишу без знаков просто надо быстрее
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 10.04.2019 09:20
Молюскалардың кезеңі мүлдем жок​
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 10.04.2019 20:18
Треба скласти таблицю з біології 8 клас 1)місце розт.2)гормони3)функ. гормонів.1.залозивнутрішньої. секреції2.гіпофіз3.щитоподібна залоза4.прищитоподібна залоза5.надниркові залози6.підшлункова залоза7.статеві залози​
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 10.04.2019 19:25
Биология 20 . 1. сколько камер имеет сердце - рыбы, земноводные пресмыкающееся птицы млекопитающие . как они называются 2. какую кровь получает мозг - артериальную или венозную. у: рыб, земноводных пресмыкающихся птиц млекопитающих 3. какую кровь получают органы и ткани артериальную или венозную? у: рыб, земноводных пресмыкающихся птиц млекопитающих 4. у каких животных нет ребер .
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 11.04.2019 10:48
Пояснити різнотравлений характер спадковості і мінливості й довести нерозривний зв'язок цих властивостей у формуванні генотипу (іть дуже треба)
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 11.04.2019 11:28
Взаємозв'язок покриву й видільної систем
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 14.04.2019 14:40
Вкажіть процеси біотичного і абіотичного перетворення фосфору та нітрогену
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 15.04.2019 18:11
Якої форми зозулин льон? як вони розміщені на стеблі?
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 19.08.2019 00:50
Категория
Алгебра, 19.08.2019 00:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18409501