22.05.2020 12:07, Isei

ли растения :

1.Выделять кислород . Да/Нет

2 Расщеплять органические вещества до неорганических. Да/Нет

3.Служить пищей для животных .Да/Нет

4 Накапливать гликоген . Да/Нет

5 Активно передвигаться . Да/Нет

6. Использовать энергию солнечного света. Да / Нет

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 01:00
Один исследователь утверждал, что цитоплазма эукариотической клетки может нормально функционировать без ядра; другой заявлял что без ядра цитоплазма и клетка в целом прекратят своё существование. каково ваше мнение? свой ответ аргументируйте
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 14.03.2019 03:50
Укрупного рогатого скота ген комолости (безрогости) доминирует над геном рогатости. какой фенотип и генотип будет иметь потомство от скрещивания рогатого быка с гомозиготным комолыми коровами?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 15.03.2019 02:40
Под взаимодействием неблагоприятных факторов участки двойной спирали днк потеряли раскручиватся. как это отразится на этапах синтеза белка?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 15:30
Вмолекулах белка следующая последовательность аминокислот: аланин-валин-лейцин-изолейцин. какой будет код днк?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 21.03.2019 10:44
1. зміна форми еритроцитів при серпуватоклітинній анемії призводить до: а) збільшення тривалості існування серпуватих еритроцитів б) пришвидчення розмноження малярійно плазмодія в серпуватих еритроцидах г) сповільнення розмноження малярійного плазмодія в серпуватих еритроцитах 2. слиз у бронхах і бронхіолах при муковісцидозі стає вязким через: а) збільшення концентрації йонів хлору в слизу б) збільшення концентрації йонів натрію в слизу в) збільшення концентрації солі в слизу г) недостатнє виділення солі з клітин д) надмірне виділення солі з клітин 3. особа із синдромом шерешевського тернера буде жіночої статі тому що : а) має в каріотипі х-хромосому б) не має в каріотипі y-хромосоми в) має в каріотипі 44 хромосоми г) люди без однієї хромосоми в парі завжди жіночої статті 4. під час генної терапії вірус: а) може спричинити нове захворювання б) може переносити функціональний алель гену в) спричиняє шкідливі мутації в геномі г) потрапляє до ядра клітини д) може переносити цілу хромосому 5. увідповідність порушення спадкового матеріалу й симптом що простежується в носія цієї мутації: 1. трисомія за 21-ї хромосомою 2. мутація в гені білка відповідального за згортання крові 3. наявність зайвої х-хромосоми в чоловіка 4. втрата фрагменту 5-ї хромосоми а) порушення розумового та психічного розвитку б) непропорційний розвиток молочних залоз в) порушення сприйняття кольорів г) порушення будови гортані в немовля д) згортання тривалості припинення кровотечі 6. чому існують неоднакові видм гемофілій що повязані з порушенням роботи різних генів? 7. які порушення мейозу призводять до розвитку синдрому дауна? 8. лікування яких генетичних відхилень здається малоперспективним? 9. які небезпеки може мати генна терапія? що потрібно для їх подолання? 10. розрахуйте ймовірність народження дитини із синдромом дауна у випадку смейного синдрому дауна. мати має нормальний фенотип а батько 21-й хромосомі гине задовго до народження.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 25.03.2019 12:10
Кто рябина по типу питания 1) гетеротроф 2) автотроф
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 25.03.2019 13:20
Характерная для растений ткань? варианты: соединительная, мышечная, нервная, проводящая
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 28.03.2019 18:50
Какие водоёмы имеются в вашей местности(город спб)? напишите названия главных из них.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 28.03.2019 22:40
Какие признаки характерны как для семейства лилейные, так и для семейства луковые многолетние травы, имеют луковицы плод – семянка или летучая семянка плод – коробочка соцветие – зонтик соцветие – кисть
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 30.03.2019 05:20
Углухого отца (в) с белой прядью в волосах (а) и здоровой матери без этих признаков, родился глухой ребенок с белой прядью 1) можно ли сказать, чте белую прядь в волосах ребенок унаследовал от отца? 2) можно ли сказать, что глухоту ребёнок унаследовал от отца? 3) можно ли с уверенностью определить генотип отца? 4) можно ли с уверенностью определить генотип матери? решите через дано и решение
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 01.04.2019 18:40
Чем рыбы отличаются от ланцетников?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 01.04.2019 19:34
Какой процесс происходит когда вода становится паром.? кратко !
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 16.06.2019 11:10
Категория
Физика, 16.06.2019 11:10
Категория
История, 16.06.2019 11:10
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18555672