22.05.2020 12:14, BeemayaS

Выберите виды, относящиеся к одному роду:
а) хвощ лесной; б) земляника лесная; в) хвощ большой; г) подорожник большой.​

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 07.03.2019 23:00
Найдите ошибки в тексте. укажите номера предложений, в которых они сделаны, напишите правильный ответ. 1) пастбищная пищевая цепь биогеоценоза включает продуцентов и консументов. 2) первым звеном пищевой цепи
являются продуценты. 3) консументы второго порядка питаются растительной пищей. 4) продуценты в тёмной фазе фотосинтеза образуют молекулы атф. 5) редуценты разрушают органические вещества, образованные только
консументами, до неорганических.
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 08.03.2019 19:40
Может ли у матери с группой крови а и отца с группой крови 0 родиться ребёнок с группой крови в ? обьясните ответ.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 04.03.2019 00:05
Опорно-двигательная система кишечнополостных​
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 11.03.2019 17:55
Перечерти в тетрадь и впиши в колонки таблицы цифры, соответствующие органам каждого из представленных растений
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 12.03.2019 01:50
Примерно сто лет назад илья мечников назвал "ненужными и вредными" гланды, поджелудочную железу, аппендикс и эпифиз. сегодня ученные считают, что в организме человека нет ничего лишнего. а как считаете вы? почему?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 14.03.2019 05:00
Охарактеризйте при к недостатку воды в окружающей среде у растений и животных? привидите примеры
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 16.03.2019 03:00
Придумать девиз и название для ! лучше чтобы было связано с биологией))
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 20.03.2019 08:21
Чому мохоподібні є винятком серед усіх вищих спорових 30 і!
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 21.03.2019 10:44
1. зміна форми еритроцитів при серпуватоклітинній анемії призводить до: а) збільшення тривалості існування серпуватих еритроцитів б) пришвидчення розмноження малярійно плазмодія в серпуватих еритроцидах г) сповільнення розмноження малярійного плазмодія в серпуватих еритроцитах 2. слиз у бронхах і бронхіолах при муковісцидозі стає вязким через: а) збільшення концентрації йонів хлору в слизу б) збільшення концентрації йонів натрію в слизу в) збільшення концентрації солі в слизу г) недостатнє виділення солі з клітин д) надмірне виділення солі з клітин 3. особа із синдромом шерешевського тернера буде жіночої статі тому що : а) має в каріотипі х-хромосому б) не має в каріотипі y-хромосоми в) має в каріотипі 44 хромосоми г) люди без однієї хромосоми в парі завжди жіночої статті 4. під час генної терапії вірус: а) може спричинити нове захворювання б) може переносити функціональний алель гену в) спричиняє шкідливі мутації в геномі г) потрапляє до ядра клітини д) може переносити цілу хромосому 5. увідповідність порушення спадкового матеріалу й симптом що простежується в носія цієї мутації: 1. трисомія за 21-ї хромосомою 2. мутація в гені білка відповідального за згортання крові 3. наявність зайвої х-хромосоми в чоловіка 4. втрата фрагменту 5-ї хромосоми а) порушення розумового та психічного розвитку б) непропорційний розвиток молочних залоз в) порушення сприйняття кольорів г) порушення будови гортані в немовля д) згортання тривалості припинення кровотечі 6. чому існують неоднакові видм гемофілій що повязані з порушенням роботи різних генів? 7. які порушення мейозу призводять до розвитку синдрому дауна? 8. лікування яких генетичних відхилень здається малоперспективним? 9. які небезпеки може мати генна терапія? що потрібно для їх подолання? 10. розрахуйте ймовірність народження дитини із синдромом дауна у випадку смейного синдрому дауна. мати має нормальний фенотип а батько 21-й хромосомі гине задовго до народження.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 28.03.2019 04:10
Из чего развиваются плоды и из чего
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 28.03.2019 08:30
Какие организмы имеют клеточное строение а) золотистый стафилококк б)натуральная оспа в)вирус полиомиелита г)хлорелла д)кишечная палочка
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 29.03.2019 05:30
Объясните, какое принципиальное ограничение имеется для "обратного хода" эволюционного процесса, если организмы вновь в ту среду, в которой когда-то обитали их предки.
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 18.01.2021 13:19
Категория
Другие предметы, 18.01.2021 13:20
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18555672