22.05.2020 23:00, gleb101pro

Көмектесіңіздерш


Көмектесіңіздерш

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 15.03.2019 02:40
Под взаимодействием неблагоприятных факторов участки двойной спирали днк потеряли раскручиватся. как это отразится на этапах синтеза белка?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 15.03.2019 16:20
Отметь, в каком отделе мозга находятся центры, обозначенные буквами: а. центр обоняния г. центр зрения ж. центр регуляции пищеварения л. центр координации движений
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 16.03.2019 06:30
Цель: сформировать понятие изменчивости организмов, продол¬жить выработку умений наблюдать натуральные объекты, находить признаки изменчивости. оборудование: раздаточный материал, иллюстриру¬ющий изменчивость организмов (растения 5—6 видов по 2—3 экзем¬пляра каждого вида, наборы семян, плодов, листьев и ход работы 1. сравните 2—3 растения одного вида (или их отдельные орга¬ны: листья, семена, плоды и найдите признаки сходства в их строении. объясните причины сходства особей одного вида. 2. выявите у исследуемых растений признаки различия. ответьте на вопрос: какие свойства организмов обусловливают раз¬личия между особями одного и того же вида? 3. раскройте значение этих свойств организмов для эволюции. какие, на ваш взгляд, различия обусловлены наследственной изменьчивостью, какие — ненаследственной изменчивостью? объясните, как могли возникнуть различия между особями одного вида.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 16.03.2019 12:40
Решить белоцветковый сорт гороха был скрещён с красноцветковым . полученные гибриды f1 снова скрещивались с растениями белоцветкового сорта, и в результате было получено 168 растений f2
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 17.03.2019 08:00
защиты растений от травоядных животных.
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 18.03.2019 12:20
Напишите виды органов дыхания у : глиста окуня речного рака майского жука кита летучей мыши человека
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 05:10
Учеловека некоторые формы близорукости доминируют над нормальным зрением, а цвет карих глаз - над голубыми. гены не сцеплены. какое потомство и в каком отношении можно ожидать от брака гетерозиготного мужчины с женщиной, имеющей голубые глаза и нормальное зрение.
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 18:52
Усім'ї у карооких батьків є четверо дітей. двоє блакитнооких мають i та ivгрупи крові,двоє карооких - з ii та iii групами крові. визначте генотипи батьків і дітей за генами груп крові та кольору очей. ,, 20
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 22:50
Одна мышь биомассой 5г рождает двух детёнышей массой 1г и 0,5г. за 3-4 недели выкармливания детёнышей молоком их масса стала 5г и 4г соответственно. на основании правила экологический пирамиды определите, какая биомасса зерна необходима самке, чтобы выкормить своё потомство
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 21.03.2019 10:44
1. зміна форми еритроцитів при серпуватоклітинній анемії призводить до: а) збільшення тривалості існування серпуватих еритроцитів б) пришвидчення розмноження малярійно плазмодія в серпуватих еритроцидах г) сповільнення розмноження малярійного плазмодія в серпуватих еритроцитах 2. слиз у бронхах і бронхіолах при муковісцидозі стає вязким через: а) збільшення концентрації йонів хлору в слизу б) збільшення концентрації йонів натрію в слизу в) збільшення концентрації солі в слизу г) недостатнє виділення солі з клітин д) надмірне виділення солі з клітин 3. особа із синдромом шерешевського тернера буде жіночої статі тому що : а) має в каріотипі х-хромосому б) не має в каріотипі y-хромосоми в) має в каріотипі 44 хромосоми г) люди без однієї хромосоми в парі завжди жіночої статті 4. під час генної терапії вірус: а) може спричинити нове захворювання б) може переносити функціональний алель гену в) спричиняє шкідливі мутації в геномі г) потрапляє до ядра клітини д) може переносити цілу хромосому 5. увідповідність порушення спадкового матеріалу й симптом що простежується в носія цієї мутації: 1. трисомія за 21-ї хромосомою 2. мутація в гені білка відповідального за згортання крові 3. наявність зайвої х-хромосоми в чоловіка 4. втрата фрагменту 5-ї хромосоми а) порушення розумового та психічного розвитку б) непропорційний розвиток молочних залоз в) порушення сприйняття кольорів г) порушення будови гортані в немовля д) згортання тривалості припинення кровотечі 6. чому існують неоднакові видм гемофілій що повязані з порушенням роботи різних генів? 7. які порушення мейозу призводять до розвитку синдрому дауна? 8. лікування яких генетичних відхилень здається малоперспективним? 9. які небезпеки може мати генна терапія? що потрібно для їх подолання? 10. розрахуйте ймовірність народження дитини із синдромом дауна у випадку смейного синдрому дауна. мати має нормальний фенотип а батько 21-й хромосомі гине задовго до народження.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 25.03.2019 10:40
Классификация перепончатокрылых? ( )
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 28.03.2019 04:20
Можно ли считать продолжительность жизни человека наследуемым признаком?
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 06.08.2019 07:50
Категория
Русский язык, 06.08.2019 07:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19185472