23.05.2020 14:58, Sofya768Miller

Составьте сравнительную таблицу, указав отличительные особенности по следующим симптомам:


Составьте сравнительную таблицу, указав отличительные особенности по следующим симптомам:

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 02.03.2019 10:50
Как доказать ,что почка представляет собой зачаточный побег?
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 03.03.2019 17:10
Чому папороті належать до вищих спорових рослин
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 09.03.2019 17:00
Сформулируйте отл. прямого и косвенного воздействия биотических факторов
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 10.03.2019 10:30
Какие птицы кормятся на стволах деревьев и гнездятся в дуплах? а) тетерев, глухарь, рябчик б) королёк, синица, дрозд в) дятел, поползень, пищуха г) скворец, стрепет, чирок буду .
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 12.03.2019 23:30
Докажите что клетка живая частица организма
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 00:27
Какое размножение дает преимущество при постоянстве среды обитания? почему? ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 15:58
Ниже представлен список животных с различными типами скалетта определите животных имеющих внешний скелет: птицы, членистоногие, земноводные, пресмыкающиеся​
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 14.03.2019 18:40
Дезоксирибоза выделите корни и укажите их значение
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 18.03.2019 06:40
Напишите памятники природы астраханской области (несколько)
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 21.03.2019 08:00
Сочинение на тему насекомые- вредители человека
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 21.03.2019 10:44
1. зміна форми еритроцитів при серпуватоклітинній анемії призводить до: а) збільшення тривалості існування серпуватих еритроцитів б) пришвидчення розмноження малярійно плазмодія в серпуватих еритроцидах г) сповільнення розмноження малярійного плазмодія в серпуватих еритроцитах 2. слиз у бронхах і бронхіолах при муковісцидозі стає вязким через: а) збільшення концентрації йонів хлору в слизу б) збільшення концентрації йонів натрію в слизу в) збільшення концентрації солі в слизу г) недостатнє виділення солі з клітин д) надмірне виділення солі з клітин 3. особа із синдромом шерешевського тернера буде жіночої статі тому що : а) має в каріотипі х-хромосому б) не має в каріотипі y-хромосоми в) має в каріотипі 44 хромосоми г) люди без однієї хромосоми в парі завжди жіночої статті 4. під час генної терапії вірус: а) може спричинити нове захворювання б) може переносити функціональний алель гену в) спричиняє шкідливі мутації в геномі г) потрапляє до ядра клітини д) може переносити цілу хромосому 5. увідповідність порушення спадкового матеріалу й симптом що простежується в носія цієї мутації: 1. трисомія за 21-ї хромосомою 2. мутація в гені білка відповідального за згортання крові 3. наявність зайвої х-хромосоми в чоловіка 4. втрата фрагменту 5-ї хромосоми а) порушення розумового та психічного розвитку б) непропорційний розвиток молочних залоз в) порушення сприйняття кольорів г) порушення будови гортані в немовля д) згортання тривалості припинення кровотечі 6. чому існують неоднакові видм гемофілій що повязані з порушенням роботи різних генів? 7. які порушення мейозу призводять до розвитку синдрому дауна? 8. лікування яких генетичних відхилень здається малоперспективним? 9. які небезпеки може мати генна терапія? що потрібно для їх подолання? 10. розрахуйте ймовірність народження дитини із синдромом дауна у випадку смейного синдрому дауна. мати має нормальний фенотип а батько 21-й хромосомі гине задовго до народження.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 28.03.2019 00:40
Расскажите всё о лубе, камбии, древесине, сердцевине и сердцевинных лучах: 1) тип ткани 2) особенности строения клеток ( т. е. живые или мёртвые) 3) выполняемая функция нужно ! решение сразу ставлю !
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 03.07.2019 13:40
Категория
История, 03.07.2019 13:40
Категория
Русский язык, 03.07.2019 13:40
Категория
География, 03.07.2019 13:40
Категория
Окружающий мир, 03.07.2019 13:40
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 17835238