23.05.2020 14:58, Emmaskr

ІІ. Установити відповідність. Одна зайва ( ).
1.Установіть відповідність між родиною рослин (1–4) і представником (А–Д).
1 Лілійні А соняшник
2 Злакові Б проліска
3 Айстрові В помідор
4 Пасльонові Г редька
Д бамбук
2. Установіть відповідність між водоростями та їх особливостями ( ).
1 Бурі А силіцій
2Діатомові Б крохмаль
3 Зелені В агар-агар
4 Червоні Г ламінарин
Д фітонциди

3. Установіть відповідність між Вищими споровими та їх особливостями ( ).
1 Мохи А індикатори кислих грунтів
2 Папороті Б виділяють рідину живицю
3 Хвощі В заросток має форму серцеподібної пластинки
4 Плауни Г спори містять багато олії
Д переважає статєве покоління СЕГОДНЯ ЗДАТЬ НУЖНГ

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 17.03.2019 20:01
Запасное органическое вещество растений и некоторых водорослей?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 18.03.2019 12:01
Чоловік краще володіє правою рукою, але гетерозиготний за цією ознакою, жінка лівша гомозиготна. яких дітейо за фенотипом можна чекати.
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 08:44
Альбинізм успадковується у людини як рецесивна ознака. в сім'ї, де один із батьків альбінос, а інший має пігментоване волосся, є двоє дітей. одна дитина - альбінос, інша - з пігментованим волоссям. яка ймовірність нарождення другої дитини альбіноса?
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 28.03.2019 19:58
10 практическая работа, 2. обнаружение слепого пятна
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 29.03.2019 12:26
Тема: «гриби» і рівень 1. який з даних видів грибів не належить до симбіотрофів: а) білий гриб; б) мухомор; в) трутовик; г) печериця. 2. назвіть основну частину багатоклітинних грибів: а) плодове тіло; б) міцелій; в) шапка; г) ніжка. 3. назвіть гриб, який належить до паразитів: а) мухомор; б) мукор; в) пеніцил; г) сажка. 4. термін, яким називають тіло лишайників: а) міцелій; б) плодове тіло; в) слань; г) строма. 5. що отримують гриби від дерев, з якими вони утворюють мікоризу: а) органічні речовини; б) воду і мінеральні солі; в) кисень; г) клітковину. 6. що отримують корені дерев від грибів, з якими вони утворюють мікоризу: а) органічні речовини; б) воду і мінеральні солі; в) кисень; г) клітковину. ii рівень 7. на які дві групи грибів за будовою нижнього шару шапки поділяються шапинкові гриби: а) нижчі й вищі; б) трубчасті і пластинчасті; в) одношарові і багатошарові; г) сапрофіти і паразити. 8. позначте головну особливість, за якою гриби належать до сапрофітів: а) живляться органічними сполуками живих організмів; б) здатні до фотосинтезу; в) живляться органічними речовинами відмерлих організмів; г) усмоктують воду і мінеральні речовини. 9. виберіть правильні твердження: а) гриби не потребують багато води і можуть жити у посушливих умовах; б) гриби мають хлоропласти і здатні до фотосинтезу; в) гриби здатні до фаготрофного живлення; г) гриби живляться розчиненими органічними речовинами, всмоктуючи їх всією поверхнею тіла; д) гриби можуть розкладати складні речовини на прості; е) для розкладання складних органічних речовин гриби виділяють ферменти; є) поживні речовини всмоктуються клітинами гриба у вигляді розчину. iii рівень 10. чому макроскопічних грибів найбільше у лісах? iv рівень 11. яке значення грибів-симбіотрофів у природі? 12. яке значення грибів-сапрофітів у природі і житті людини?
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 02.04.2019 20:10
Биологическим фактором антропогенеза развитию мышления и трудовой деятельности человека на ранних этапах эволюции является?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 04.04.2019 08:31
4открытые и 4 закрытые вопросы по экологии в природе
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 09.04.2019 09:18
По биологии. 1закрыть глаза, вытянуть вперёд указательный палец правой руки, который надо держать перед собой. тоже самое проделать с левой рукой. опыт повторить несколько раз. что будет наблюдаться если 1) можжечок функционирует нормально 2) можжечок повреждён. 2функции старой и новой коры головного мозга​
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 10.04.2019 10:10
1.рассмотрите опыт №1: «влияние водына прорастание семян»,запишите р тетради название опыта. зарисуйте результаты опыта.​
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 10.04.2019 18:40
Взамен пропиарю вас в инсте, у меня 3789 подписчиков. на генетику. женщина с 2 группой крови имеет нормальное зрение, её отец дальтоник имеет 1 группу крови. её муж дальтоник, родители мужа были гомозиготами с 3 группой крови. определите вероятные генотипы и фенотипы потомков. с решением )
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 14.04.2019 07:55
Who has a biology book with questions and answers in pdf form. kindly, send it to me. thank you. ( university biology)
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 14.04.2019 14:56
Подготовить сообщение по теме работы и. м сеченов и. п павлова а. а ухтомского и п. к анохина 30 ​
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 09.03.2021 18:43
Категория
Математика, 09.03.2021 18:43
Категория
Геометрия, 09.03.2021 18:43
Категория
Математика, 09.03.2021 18:43
Категория
Қазақ тiлi, 09.03.2021 18:43
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19099651