22.05.2020 17:26, Serator2006

Контрольна робота № 5 (підсумкова)

Варіант ІІІ
1. Виберіть одну правильну відповідь.
Волт Вірмен написав
А епічну поему про поневіряння та повернення на батьківщину героя Троянської війни
Б збірку віршів, назва якої — гра слів, що містить виклик автора читачам. «Травою» видавці називали роботи низького сорту, а «листя», листи — це сторінки, на яких ці роботи надруковані
В символістську драму-феєрію, герої якої подорожують у пошуках Синього птаха і потрапляють до чарівних країн
Г правдиву розповідь про французьке суспільство епохи Реставрації, в основу якої покладено
зіткнення яскравої талановитої особистості з реакційним суспільством
2. Виберіть одну правильну відповідь.
«Нова драма» характеризується
А достовірним відтворенням дійсності
Б зображенням трагедії особистості в суспільстві
В зображенням трагедії в житті певної людини
Г відтворює дійсність, моралізує, пропонує конкретний висновок
3. Установіть відповідність між авторами й періодами в літературі.
1 Моріс Метерлінк
2 Федір Достоєвський
3 Вільям Шекспір
4 Поль Верлен
А роман ХІХ ст.
Б пізній романтизм та перехід до реалізму
ХІХ ст.
В перехід до модернізму
Г драматургія ХІХ–ХХ ст.
Д Відродження
56
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
4. Установіть послідовність літературних епох.
А роман ХІХ ст.
Б пізній романтизм та перехід до реалізму ХІХ ст.
В Відродження
Г перехід до модернізму
5. Назвіть художній твір, про який ідеться:
Із самого початку юнак опинився між двома протилежними ідеями: служіння мистецтву
й красі художника та вченням лорда, який бачив мистецтво в умінні насолоджуватися
життям і закликав його користуватися своєю красою.
6. Дайте визначення різновиду роману ХІХ ст., який вам найбільше сподобався.
7. Схарактеризуйте індивідуальний стиль митця на прикладі одного твору сучасної літератури.
8. Розкрийте різницю між класичною і масовою літературою.
9. Запропонуйте 3–4 завдання для квесту за творами, які ви прочитали в 10 класі.

До ть дуже треба

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Другие предметы, 10.03.2019 22:09
Можно ли расставить знаки действий вместо “∗” в записи 5∗(5∗5∗5)∗5, чтобы получить 20?
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 12.03.2019 10:41
Принцип работы и устройство не электрических двигателей
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 12.03.2019 20:01
Придумать конфликт и решить его
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 12.03.2019 21:16
Как удалить вопросы каторые ты задавал другим? ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Другие предметы, 20.03.2019 18:43
Случай, содержащий идею притчи о блудном сыне
Ответов: 1
Иконка предмета
Другие предметы, 20.03.2019 20:22
Подскажите, , какие из размеров на чертеже являются габаритными.​
Ответов: 2
Иконка предмета
Другие предметы, 22.03.2019 17:16
Виды понятий и насильственных конфликтов
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 02.04.2019 20:59
Нужно православное чудо в школу по опк.​
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 03.04.2019 21:30
Сравните программы реформ, предлагавшиеся в проектах п. и. шувалова, н. и. панина, а. а. безбородко. в чем вы видите черты сходства, а в чем - различия? данные отразите в таблице.
Ответов: 2
Иконка предмета
Другие предметы, 04.04.2019 14:09
Назвать команду на тему "профессии"​
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 08.04.2019 18:47
Рассказ про костюм единорога на для 3 класса умоляю, это
Ответов: 1
Иконка предмета
Другие предметы, 08.04.2019 20:26
Напишите,,ответ. надо. буду ,если напишите подробнее. итак, на солнце произошла вспышка, которая длилась 3 часа. произошел выброс коронарного вещества. через 26 часов на земле началась магнитная буря, длившаяся 8 часов. через какое время начнется магнитная буря на юпитере и сколько она будет продолжаться? считать солнце, землю и юпитер находящимися на одной линии. земля и юпитер расположены по одну сторону от солнца.
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 01.09.2019 01:40
Категория
Математика, 01.09.2019 01:40
Вопросов на сайте: 13532486