22.05.2020 17:26, Serator2006

Контрольна робота № 5 (підсумкова)

Варіант ІІІ
1. Виберіть одну правильну відповідь.
Волт Вірмен написав
А епічну поему про поневіряння та повернення на батьківщину героя Троянської війни
Б збірку віршів, назва якої — гра слів, що містить виклик автора читачам. «Травою» видавці називали роботи низького сорту, а «листя», листи — це сторінки, на яких ці роботи надруковані
В символістську драму-феєрію, герої якої подорожують у пошуках Синього птаха і потрапляють до чарівних країн
Г правдиву розповідь про французьке суспільство епохи Реставрації, в основу якої покладено
зіткнення яскравої талановитої особистості з реакційним суспільством
2. Виберіть одну правильну відповідь.
«Нова драма» характеризується
А достовірним відтворенням дійсності
Б зображенням трагедії особистості в суспільстві
В зображенням трагедії в житті певної людини
Г відтворює дійсність, моралізує, пропонує конкретний висновок
3. Установіть відповідність між авторами й періодами в літературі.
1 Моріс Метерлінк
2 Федір Достоєвський
3 Вільям Шекспір
4 Поль Верлен
А роман ХІХ ст.
Б пізній романтизм та перехід до реалізму
ХІХ ст.
В перехід до модернізму
Г драматургія ХІХ–ХХ ст.
Д Відродження
56
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
4. Установіть послідовність літературних епох.
А роман ХІХ ст.
Б пізній романтизм та перехід до реалізму ХІХ ст.
В Відродження
Г перехід до модернізму
5. Назвіть художній твір, про який ідеться:
Із самого початку юнак опинився між двома протилежними ідеями: служіння мистецтву
й красі художника та вченням лорда, який бачив мистецтво в умінні насолоджуватися
життям і закликав його користуватися своєю красою.
6. Дайте визначення різновиду роману ХІХ ст., який вам найбільше сподобався.
7. Схарактеризуйте індивідуальний стиль митця на прикладі одного твору сучасної літератури.
8. Розкрийте різницю між класичною і масовою літературою.
9. Запропонуйте 3–4 завдання для квесту за творами, які ви прочитали в 10 класі.

До ть дуже треба

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Другие предметы, 07.03.2019 07:54
Дана равнобокая трапеция abcd, в которой ad и bc нижнее и верхнее основания. bc равно 5 см. большие углы трапеции равны 150 градусов. боковая сторона равна 8 см. найдите площадь трапеции
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 08.03.2019 20:36
1. , соответствующие развитию выносливости целесообразно выполнять в … а) конце подготовительной части занятия б) начале основной части занятия в) середине основной части занятия г) конце основной части занятия тип вопроса: одиночный выбор 2. силовые рекомендуются выполнять с на … а) координацию б) быстроту в) выносливость г) гибкость тип вопроса: множественный выбор 3. группа препаратов, относящихся к допинговым средствам… а) анаболические стероиды б) микроэлементы в) психотропные стимуляторы г) витамины завершите определения 5. основной формой подготовки спортсмена является… 6. действие борца руками, имеющее целью прочное соединение с частями тела соперника или своими частями тела для выполнения приемов или защит принято обозначать как… 7. положение занимающегося, когда его плечи находятся выше точек опоры называется… 8. положение занимающегося на согнутых ногах называется… 9. временное снижение работо принято называть…
Ответов: 1
Иконка предмета
Другие предметы, 10.03.2019 06:49
Найдите площадь трапеции (так чтобы ответ был без x), когда площадь прямоугольника равна 248 м^2
Ответов: 2
Иконка предмета
Другие предметы, 10.03.2019 11:55
Ребёнку в гимназии задали. не знаю как сделать )
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 10.03.2019 12:22
Номер 1,2,3 сделать) буду мне )если смогу и я вам ! )
Ответов: 2
Иконка предмета
Другие предметы, 10.03.2019 12:40
Олимпиадные по информатике . решите чтобы было ясно школьнику.​
Ответов: 2
Иконка предмета
Другие предметы, 10.03.2019 19:50
Мистер фокс собирается выписать на доску все восьмизначные числа, сумма цифр которых равна 71. сколько чисел напишет на доске мистер фокс?
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 11.03.2019 09:51
Решить по электротехнике. в-13.
Ответов: 2
Иконка предмета
Другие предметы, 11.03.2019 18:18
Сработой. нужно построить необходимые разрезы и написать названия указанных позиций.
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 11.03.2019 20:31
По наглядному изображению детали постройте её комплексный чертеж нанести размеры заполнить основную надпись​
Ответов: 3
Иконка предмета
Другие предметы, 11.03.2019 20:32
Напишите 5 предложений о празднике шабаше​
Ответов: 2
Иконка предмета
Другие предметы, 12.03.2019 20:05
Механикалық қозғалыс туралы ертегі​
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 23.04.2020 13:29
Категория
Українська література, 23.04.2020 13:29
Категория
Математика, 23.04.2020 13:29
Категория
Физика, 23.04.2020 13:29
Категория
Українська мова, 23.04.2020 13:24
Категория
Обществознание, 23.04.2020 13:25
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19076511