21.05.2020 21:31, 45087

Одно и то же тело плавает сначала в керосине, затем в воде, затем в ртути. В какой жидкости на тела действует большая архимедова сила?
А. В первой.
Б. Во второй.
В. В третьей.
Г. Во всех трех жидкостях на тела действует одинаковая архимедова сила.

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Физика, 02.04.2019 11:57
Ть будь ласка футбольний м'яч після удару пролетів в горизонтальному напрямку на висоті 3м зі швидкістю 15м/с. чому дорівнювала дальність польоту​
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 10.04.2019 19:26
Надо( 20 )якою є температура 0,2 моль повітря, якщо його об"єм 5 л, а тиск 99000 па?
Ответов: 3
Иконка предмета
Физика, 11.04.2019 16:38
Найдите плотности всех морей россии.
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 16.04.2019 18:17
Електрон влетів в однорідне магнитне поле напруженістю 2,4 10^3 а/м і, рухаючись нормально до його ліній индукції описав дугу кола радііусом 10^-2 м визначити швидкість електрона
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 18.04.2019 20:25
3. вынутое сферическое зеркало с радиусом кривизны 60 см. даёт действительное изображение предмета на расстоянии 50 см. от зеркала. определить расстояние между предметами и зеркалом.
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 19.04.2019 14:42
Треугольник abc — равнобедренный (ab=bc). отрезок am делит его на два равнобедренных треугольника с основаниями ab и mc. найдите величину угла b.
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 19.04.2019 23:10
17 ів! і! визначте частоту коливань пружинного маятника, якщо пружина у вертикальному положенні розтягується під дією підвішаного до неї тягарця на 1см
Ответов: 3
Иконка предмета
Физика, 21.04.2019 16:02
Решить: ) r=10 ом xl=20 ом u=50в найти s, i,cos u
Ответов: 3
Иконка предмета
Физика, 23.04.2019 15:29
12. тіло плаває всередині рідини, а) сила тяжіння більша за архімедову силуб) сила тяжіння дорівнює архімедовій силів) сила тяжіння менша від архімедової сили​
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 23.04.2019 19:55
По наклонной плоскости перемещают груз мас- сой 22 кг прилагая силу 110 н. каков кпд меха – низма, если длина плоскости 6м, высота -1,5м
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 23.04.2019 23:57
За системи двох вантажів дмитро визначив прискорення вільного падіння. який результат дістав хлопчик якщо вантаж m2 зторкнувся підлоги через 2с після початку руху,, перемшістившись на відстань 2.43м? маса першого вантажу 700г, а другого 900г.
Ответов: 3
Иконка предмета
Физика, 24.04.2019 19:12
При подготовки пружинного пистолета к выстрелу пружину с жёсткостью 0,1 кн/м сжали на 4 см. какую скорость приобретает снаряд массой 40 г при выстрел в горизонтальном направлении. ! 15 ! ​
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 18.11.2020 11:01
Категория
Русский язык, 18.11.2020 11:01
Категория
Математика, 18.11.2020 11:01
Категория
Математика, 18.11.2020 11:01
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18409501