21.05.2020 21:32, FeagTV

Як потенціальну енергію має пружина якщо її стиснути на 8 см ? жорстокість пружини 100 H/м​

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Физика, 20.03.2019 19:38
Два тіла однакової маси знаходяться на відстані 1км одне від одно і взаємодіють з силою 6,67*[tex]10^{-3}[/tex].знайти масу цих тіл.
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 02.04.2019 15:49
При изменении массы груза пружинного маятника частота его свободных колебаний увеличилась в 3 раза. как изменилась масса груза? 1) увеличилась в 3 раза 2) уменьшилась в 3 раза 3) уменьшилась в 9 раз 4) увеличилась в 9 раз
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 10.04.2019 20:17
Чем качественный спектральный анализ отличается от количественного?
Ответов: 3
Иконка предмета
Физика, 13.04.2019 15:13
Ть, будь ласка, контрольна ! з дано, будь ласка) два , з‘єднані паралельно, приєднали до джерела струму з напругою 44 в. сила струму через перший дорівнює 220 ма, через другий - 1,8 а. опір якого більший? у скільки разів? визначте загальний опір ділянки кола. будь ласка, і 15 і
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 15.04.2019 11:25
Разрядное напряжение воздушного промежутка распределено по нормальному закону с параметрами mu=20кв, vu=3%. найдите вероятность промежутка при напряжениях [15; 25], [-бесконечность; mu+3], [mu-3; my+3] (7 номер)
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 16.04.2019 04:04
Определить эквивалент сопротивления схемы относительно зажимов a, b.с объяснением решения. r1=1 омr2=2 омr3=2 омr4=0,6 омr5=0,2 ом
Ответов: 3
Иконка предмета
Физика, 17.04.2019 19:36
Киньте на гидравлический пресс штук 7 и на pgh в аквариуме связанное с уровнем воды буду , все
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 21.04.2019 16:02
Решить: ) r=10 ом xl=20 ом u=50в найти s, i,cos u
Ответов: 3
Иконка предмета
Физика, 22.04.2019 09:59
Температура нагрівника ідеальної теплової машини у 3 рази більша, ніж холодильника. нагрівач передає робочому тілу 40кдж енергії. знайти роботу, виконану машиною і її ккд​
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 22.04.2019 13:33
Решить : вычисли коэффициент абсолютного преломления среды, где энергия фотона света е=4.4 * 10^19 дж и длинна волны 3 * 10^-7.
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 22.04.2019 20:37
Зякою швидкістю слід кинуьи м'яч вертикально вгору, щоб він піднявся на висоту 6 метрів. сила опору рухові 0.5 н, маса м'яча 800г​
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 23.04.2019 13:14
Тіло впало з висоти 3м. знайдіть швидкість тіла біля поверхні землі іть
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
География, 17.05.2023 07:48
Категория
Математика, 17.05.2023 14:35
Категория
Математика, 17.05.2023 14:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18409501