22.05.2020 13:13, ПакЧимин111

За який час 12кг води нагріється на 60°С в електронагрівальнику при напрузі 220 В силі струму 5А ККД нагрівника становить 84%

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Физика, 04.03.2019 01:42
Яка активність 5,1 г радію-226, якщо постійна радіоактивного розпаду радію -226 дорівнює 1,37, 10−11с-1 ? а: 3 ки б: 6 ки в: 5 ки г: 4 ки встановіть відповідність: вариант ответа соответствие 1: α-промені а: електромагнітна хвиля 2: β-промені б: потік електронів 3: γ-промені в: потік
протонів г: потік ядер гелію
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 04.03.2019 11:44
Як зміниться сила струму в колі якщо повзунок реостата перемістити ліворуч?
Ответов: 3
Иконка предмета
Физика, 08.03.2019 14:15
Определить какой силы ток идёт через амперметр(рис 54), если u=15 в, r1=r4=5 ом, r2=r3=10 ом. амперметр считать идеальным.
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 09.03.2019 23:30
Лабораторная работа по 8 класс кабардин 28.1​
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 11.03.2019 02:08
Электризация тел. можно ответ на вопросы 7,8,9?
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 11.03.2019 12:48
Встальном ёмкостью 15 л находится кислород под давлением 14,18 мпа и при 0 градусах цельсия. какой объём займёт это количество кислорода в м^3 при н. у. ?
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 11.03.2019 13:31
Кулька масою 50 грам в горизонтальній площиніна гумовому шнурі і робить 180 обертів за хвилину. на скільки розтягнеться шнур , якщо під жією сили 9,8 ньютона він розтягується на 1 см. довжина шнура в нерозтягнотому іигляді 30 см.
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 11.03.2019 19:33
Велике здивування вчених і туристів викликають залишки стародавніх будівель поблизу м. баальбека в малій азії,які зведені римлянами понад 2000 років тому. особливо вражають три каменя ,які лежать в одному із кутів храму юпітера. вони мають розміри 20м x 3.5 x 4.5v кожен, це найбільші цеглини які будь коли використовувалися людиною у будівництві, обчисліть силу тяжіння яка діє на кожен з цих величезних каменів, вважайте що густина каменю 2800 кг/м3, відповідь = 8644 кн
Ответов: 3
Иконка предмета
Физика, 12.03.2019 12:22
Мячик движется равномерно по горизонтальной поверхности​
Ответов: 1
Иконка предмета
Физика, 12.03.2019 14:11
Круговой проводящий контур радиусом r = 5 см и током i = 1 а находится в магнитном поле, причем плоскость контура перпендикулярна направле- нию поля. напряженность поля равна 10 ка/м. определить работу, которую необходимо совершить, чтобы повернуть контур на 90° вокруг оси, с диаметром контура.
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 12.03.2019 18:41
На рисунке график зависимости модуля индукции b магнитного поля от времени t. в это поле перпендикулярно линиям магнитной индукции помещён проводящий прямоугольный контур сопротивлением r = 0,4 ом. длина прямоугольника равна 6 см, а ширина — 1,5 см. найдите величину индукционного тока, протекающего по этому контуру в интервале времени от 5 с до 7 с. ответ выразите в ма
Ответов: 2
Иконка предмета
Физика, 12.03.2019 18:47
20 за ответ батарея состоящая из двух параллельно соединённых источников тока с эдс 5в и 10 в и внутренними сопротивлениями 1ом и 2ом замкнута на сопротивлением 10 ом определить силу тока в и напряжение на зажимах второго источника тока
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 18.11.2020 07:20
Категория
История, 18.11.2020 07:20
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19072628