17.05.2020 09:07, almazbekovash34

Выберете верный ответ самая длинная река в Евразии а) Инд б) Янцы в) ВОЛГА Г) ХУАНХЭ

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
География, 03.03.2019 01:45
Природные условия влияющие на хозяйство европейского юга(опишите полностью условия) к примеру животноводство-овцеводство, и тд
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 03.03.2019 13:51
опишите реку ориноко по плану. 1.в какой части материка протекает 2. течение по направлению 3.по каким формам рельефа протекает 4.длина 5.один левый, один правый приток 6.тип питания 7.форма устья 8.бассейн стока 9.хозяйственное значение. !
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 10.03.2019 23:07
1. укажіть варіант відповіді, в якому правильно вказано тип електростанції, назва і район розміщення: а гес – южно-українська – м. южноукраїнськ (миколаївська обл.) б аес – рівненська – м. рівне (рівненська обл.) в тес – вуглегірська – м. щастя (донецька обл.) г гес – теребле-ріцька – м. світловодськ (закарпатська обл.) 2. найбільшим центром вітчизняної кольорової металургії є: а київ б кривий ріг в запоріжжя г миколаїв 3. назвіть чинник, який відіграє провідну роль у розміщенні підприємств електронної промисловості: а матеріалоємний б наукоємний в споживчий г енергетичний 4. зазначте варіант відповіді, в якому правильно вказано вид машинобудування, центр і продукція, що випускається: а важке машинобудування – харків – ракети б транспортне машинобудування – луцьк – вантажні автомобілі в сільськогосподарське машинобудування – харків – культиватори г енергетичне машинобудування – миколаїв – газотурбіни 5. зазначте неправильне твердження: «до сприятливих умов розвитку хімічної промисловості в україні належать»: а великі запаси хімічної сировини б наявність висококваліфікованих трудових ресурсів в великі обсяги промислових відходів г значні водні ресурси 6. на вашу думку, м. кривий ріг є: а промисловим центром б промисловим вузлом в промисловим кущем г промисловим пунктом завдання 7-8. виберіть три правильні відповіді 7. оберіть причини розміщення у м. черкасах підприємства з виробництва азотних добрив: а через місто проходить трансконтинентальний газопровід б місто стоїть на березі р. дніпро в місто розташоване в центрі великого району товарного сільського господарства г у місті функціонує політехнічний інститут, що готує кадри для хімічної промисловості д біля міста розробляють велике родовище апатитів е у місті розміщено гес 8. оберіть причини розміщення у м. кропивницькому нового підприємства з виробництва ливарного чавуну у 2016 р. а підприємство постачає свою продукцію у рамках виробничої кооперації з машинобудівним заводом, що діє у цьому місті б у місті наявні достатні водні ресурси для виробництва в у місті є кваліфіковані трудові ресурси г місто є основним залізничним вузлом півдня україни д більшість ливарного чавуну постачають за кордон е поряд із містом видобувають кам’яне вугілля є у місті є промислові поклади залізної руди установіть відповідність 9. установіть відповідність між центрами легкої промисловості україни та їхньою спеціалізацією. 1 м. березань київської області а хутряний текстиль 2 м. рівне б неткані матеріали 3 м. ромни сумської області в гардинно-тюлеві полотна 4 м. червоноград львівської області г панчішно-шкарпеткові вироби д верхній одяг
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 11.03.2019 16:41
Сравнительная характеристика форм рельефа форма рельефа 1 горы съераньевада форма рельефа 2-приатлантическая низменность. ​
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 11.03.2019 17:26
Типичная растительность, типичные представители животного мира астаны​
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 11.03.2019 19:14
Определите закономерность размещения минеральных ресурсов в северной америке
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 12.03.2019 15:23
1. чему равна площадь евразии? ответ: 54 млн. км2. 2. какие две части света образуют материк евразия? ответ: европа и азия. 3. какими океанами омывается территория евразии? ответ: атлантическим, тихим, индийским и северным ледовитым. 4. с каким материком евразия связана суэцким перешейком? ответ: африкой. 5. как называется самая крупная по площади равнина материка? ответ: восточно – европейская равнина. 6. как называется крупнейшее по площади озеро евразии и мира? ответ: каспийское море. 7. какие полезные ископаемые добывают на территории евразии? ответ: нефть, газ, каменный уголь, железная руда, руды других металлов – марганца, олова, золота, серебра, урана, а также драгоценных камней.
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 12.03.2019 19:01
Територія, з якої до річки стікають поверхневі і підземні вод
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 12.03.2019 20:56
Факторы развития хозяйства нижнего новгорода?
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 12.03.2019 21:59
Определите схожие особенности южных пассатов и юго восточных ветров: 1.дуют с юго-востока на северо-запад 2.сезонные ветры 3.дуют из областей высокого атмосферного давления в области низкие 4.постоянные ветры 5.обе дуют с океана на сушу и приносят обильную влагу
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 12.03.2019 23:16
Охарактеризуйте, , климатические диаграммы, изображённые на фотографии.​
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 13.03.2019 08:28
Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросыкакой вид эрозии изображен на рисунке? объясните причины данного вида почвенной эрозиии так ​
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 23.12.2020 10:08
Категория
Математика, 23.12.2020 10:08
Категория
Математика, 23.12.2020 10:08
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19073708