22.05.2020 00:27, жания112

Що таке «старіння нації»?
А. Зростання тривалості життя в країні
Б. відтік людей працездатного віку за кордон
В. Зростання частки людей літнього віку
Г. Більш пізній вихід людей на пенсію
4. У яких країнах відбувся «демографічний вибух» у ХХ столітті?

А. У високорозвинених
Б. У країнах, що розвиваються
В. У країнах «великої сімки»
Г. У всіх країнах світу
5. Як називають процес зростання частки міського населення та
поширення міського життя?
А. Відтворення населення
Б. Міська агломерація
В. Урбанізація
Г. Субурбанізація
6. Яке твердження про населення України є правильним?
А. Україна – багатонаціональна держава
Б. В’їзд до країни – це еміграція
В. У Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській областях за віковою
структурою переважають молоді люди
Г. Найбільша густота населення у Миколаївській, Чернігівській, Херсонській
областях
7. Яка релігія в Україні, за кількістю віруючих є переважаючою?
А. Буддизм
Б. Іслам
В. Християнство
Г. Юдаїзм
8. Якому поняттю відповідає таке твердження: «Масовий приплив
сільського населення в міста за короткий проміжок часу. Унаслідок цього їх
економічний розвиток на встигає за міграційним потоком і виникають такі
явища, як масове безробіття. Перенаселення міст, поява на їх околицях
поселень - нетрів із нашвидкуруч збудованих жител?
А. Агломерація
Б. Урбанізація
В. Субурбанізація
Г. Хибна (несправжня ) урбанізація
ІІ рівень. Виберіть три правильні відповіді з семи запропонованих.
9. Які риси притаманні для механічного руху населення України?
А. перевищення смертності над народжуваністю
Б. Від’ємне сальдо міграцій
В. відтік працездатного населення у східні частини країни
Г. маятникові міграції у міських агломераціях
Д. Відтік частини населення міст у передмістя

Ж. Внутрішні міграції з півдня на північ країни
З. Депопуляція
10. Які характерні ознаки І типу відтворення населення?
А. Низький рівень народжуваності
Б. Високий показник природного приросту населення
В. Високий рівень народжуваності
Г. Висока частка дітей
Д. низький рівень смертності
Ж. Низький показник природного приросту населення
З. Надлишок працездатного населення
11. Назвіть багатонаціональні держави (багатоетнічні)
А. Білорусь
Б. Велика Британія
В. Індія
Г. Росія
Д. Угорщина
Ж. Україна
З. Японія
12. Які категорії населення належать до трудових ресурсів?
А. Безробітні люди працездатного віку
Б. Люди з інвалідністю працездатного віку
В. Працюючі пенсіонери
Г. Учні школи, віком до 16 років
Д. Непрацюючі пенсіонери
Ж. Працюючі підлітки
З. Люди з інвалідністю непрацездатного віку

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
География, 14.04.2019 20:58
Скажите широты северных и южных границ растительных зон: саванна, степь, пустыня, тундра и арктическая пустыня.
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 26.05.2019 18:00
Куда следует брать зонтик от дождя вкуда следует брать зонтик от дождя в январе-на мыс игольный или на мыс рас-энгела? и почему
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 27.05.2019 01:00
предсказания землетрясения? только ! все кто поставлю : )
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 28.05.2019 09:50
Какая из перечисленных стран находится в сейсмоопасной зоне 1)австралия 2)германия 3)таджикистан 4)мадагаскар 5)венгрия
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 31.05.2019 01:30
Что такое очаг землитрясений и что такое эпицентр землитрясений
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 31.05.2019 16:50
Как влияет природа на жизнь и здоровье человека в разных регионах страны
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 02.06.2019 21:50
Какие крупные реки в карте полушарий
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 03.06.2019 11:50
При прочих равных условиях тёплый воздух содержит больше водяного пара, чем холодный? !
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 03.06.2019 20:10
Какая река имеет больший басейн? днипро, волга, конго
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 04.06.2019 02:10
Рассказать о животных холодных стран
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 04.06.2019 03:20
:) 1)какая гора на урале может притягивать железо? 2)город самарской области, которого боятся мыши. (вопросы с подвохом)
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 04.06.2019 16:30
Напишите кавказ использование человеком
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 18.05.2019 18:10
Категория
Русский язык, 18.05.2019 18:10
Категория
Литература, 18.05.2019 18:10
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18409501