22.05.2020 10:11, zaxarenko2018

Задание 3.2 № 918
Какова протяжённость проложенного на карте маршрута А–В? Для выполнения задания используйте линейку. Расстояние измеряйте по центрам точек.

ответ округлите до десятков метров и запишите без единиц измерения.

Задание 3 выполняется с использованием приведённого ниже фрагмента топографической карты.


Задание 3.2 № 918 Какова протяжённость проложенного на карте маршрута А–В? Для выполнения задания ис

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
География, 03.03.2019 12:51
Особеность гор: анды, кордильеры, альпы, тянь шань, гималаи, химера, этна, кайлас, фанские
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 12.03.2019 09:45
Сократить текст до 4-5 предложений. написать 4 вопроса по тексту. хелп
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 12.03.2019 22:02
1. який основний чинник визначає температуру повітря певної місцевості? а атмосферні опади б кут падіння сонячних променів в вологість повітря г швидкість вітру 2. атмосфера – це … оболонка землі. а повітряна б водна в тверда г оболонка життя 3. яку частку становить кисень у складі атмосферного повітря? а 78% б 21% в 1% г 0,03 % 4. які з названих вітрів належать до постійних? а північно-східний пасат г західне перенесення б південно-східний пасат д бриз в мусон е стокові вітри 5. виберіть опади, що із хмар. а туман б роса в дощ г сніг д іній е град 6. установіть відповідність між абсолютною висотою місцевості та атмосферним тиском. 1. 100 м а 742 мм рт. ст. 2. 0 м б 735 мм рт. ст. 3. 250 м в 750 мм рт. ст. 4. 180 м г 770 мм рт. ст. д 760 мм рт. ст. 7. дати визначення термінів: повітряні маси, абсолютна вологість. 8. намалювати схему і пояснити утворення нічного бризу. 9. розв’язати . на яку висоту піднявся літак, якщо за бортом температура повітря становить – 41° с, а біля поверхні землі в цей же час + 16° с? контрольна для розумників! ) хто виконає? ?
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 13.03.2019 18:53
Решить контурную карту от 1 до 4
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 14.03.2019 11:51
Сделайте таблицу ) ставить + или - - не имеет ресурсов + мало ресурсов ++ богата данными ресурсами 25 : ) 7 класс
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 14.03.2019 14:47
Откуда в поволжье татары и калмыки? ​
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 14.03.2019 15:01
Сконспектом по в. п дронов парограф 52. человек и гидросфера
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 16.03.2019 08:00
Дайте характеристику 3м типам структуры мирового хозяйства 50
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 17.03.2019 09:12
Заполните таблицу -отрасли специализации/пром. центры/продукция -северного кавказа
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 17.03.2019 15:01
Назовите причины низкой обеспеченности энергией хозяйств эфиопии​
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 17.03.2019 15:30
Подпишите на контурной карте (рис 13) острова, полуострова, заливы, проливы и крайние точки австралии и нанесите на контурную карту основные формы рельефа и местонахождения полезных ископаемых австралии
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 17.03.2019 15:44
Иещё: : древняя платформа(щит); складчатая область .плз ​
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 06.03.2021 10:23
Категория
Геометрия, 06.03.2021 10:23
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19213217