22.05.2020 21:51, belka1006

1. В умовах надмірного зволоження під мішаними лісами переважно формуються ґрунти:
А) сірі лісові; Б) дерново-підзолисті; В) чорноземи;
Г) коричневі.
2. Для лісостепу типовими є ґрунти:
А) чорноземи;
Б) сірі лісові;
В) дерново-підзолисті;
Г) каштанові.
3. Серед природно-територіальних комплексів найнижчий статус має:
А) місцевість; Б) провінція; В) урочище; Г) район.
4. Найбільша частина степової зони України розташована в межах:
А) Подільської височини; Б) Придніпровської височини;
В) Придніпровської низовини; Г) Причорноморської низовини.
5. Вирівняні поверхні хребтів у Карпатах називають:
А) полонинами; Б) верховинами; В) бескидами;
Г) перевалами.
6. З якою країною Україна не має\ спільного кордону:
А) Болгарія;
Б) Росія;
В) Словаччина;
Г) Румунія
ІІ рівень
7. Установіть відповідність між типами ґрунтів та кліматичними умовами.
1 Дерново-підзолисті
2 Сірі лісові
3 Чорноземи
4 Каштанові
А Літо прохолодне, надмірне зволоження
Б Літо спекотне, недостатнє зволоження
В Літо помірно тепле, надмірне зволоження
Г Літо тепле, достатнє зволоження
Д Літо тепле, недостатнє зволоження
8. Установіть відповідність між родовищами та корисними копалинами річок.
1 Нікопольське
2 Донецький басейн
3 Слов’янське
4 Микитівське
А Кам’яне вугілля
Б Нафта
В Ртутна руда
Г Марганцева руда
Д Кам’яна сіль
ІІІ рівень
9. Установіть послідовність розташування природних поясів від підніжжя до вершин на північних схилах Кримських гір.
А Пояс букових і грабово-букових лісів
Б Пояс букових і грабово-букових лісів із домішкою сосни
В Лісостеп і пояс дубових лісів
Г Яйла (гірський степ)
10. Установіть послідовність проведення меліоративно-природоохоронних заходів на рівнинній частині України в напрямку з південного сходу на північний захід.
А Охорона ґрунтів від водної та вітрової ерозії
Б Запобігання процесам вторинного засолення ґрунтів
В Збереження природної родючості чорноземів
Г Регулювання водного режиму перезволожених земель
IV рівень
11. Складіть порівняльну характеристику природних зон лісостепу й степу

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
География, 04.03.2019 10:20
Какие господствуюшие ветры в калифорнии и во флориде
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 10.03.2019 02:10
Какие отрасли хозяйства развиты в октябрьском районе?
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 14.03.2019 20:40
Определите координаты высочайших точек всех материков земли.
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 14.03.2019 19:23
Ландшафти україни та світу що мають схожість
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 15.03.2019 09:00
Подавляющее большинство точек территории российской федерации имеет: 1) южную широту и восточную долготу, 2) северную широту и восточную долготу, 3) южную широту и западную долготу, 4) северную широту и западную долготу.
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 15.03.2019 10:52
Приморское положение является одним из ведущих факторов развития района : а) волго-вятского б) северо-заподного в) уральского г) заподно-сибирского
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 16.03.2019 18:30
Дно мирового океана исследовал: 1.тур хейердал 2. жак пикар 3.норгей тенсинг 4. эдмунд хиллари
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 20.03.2019 10:10
Впишите название постоянных ветров атмосферы и широты на которых они господствуют.
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 21.03.2019 00:40
Разгадайте шараду : мой первый слог - животное морское . за ним охотятся порой а междометие - второй . всё-государство но
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 21.03.2019 02:40
Выделите три страны, являющиеся членами зоны свободной торговли северной америки (нафта): а) канада; б) аргентина; в) ямайка; г) колумбия; д) сша; е) мексика.
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 21.03.2019 19:06
Принадлежность к северной америки морском океаническому бассейну​
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 25.03.2019 13:30
Какая отрасль промышленности казахстана развита лучше?
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 14.06.2019 14:30
Категория
Алгебра, 14.06.2019 14:30
Категория
История, 14.06.2019 14:30
Категория
Литература, 14.06.2019 14:30
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 16485554