21.05.2020 12:21, GromovaRus

4. (0, ) Знайдіть площу трикутника МКР , иилцо МК в см,
КР - 8 см, 2 МКР - 60
A
24 3 см
24 см
12 см
12/3 см
5. (За кожну відповідність 0, ) Установіть відповідність між
рівнянням кола (х – 3)* + (y+1) 3 (1-4) і рівнянням його обра
зу, отриманого в результаті геометричного перетворения (А -Д).
Паралельне перенесення, задане
(х+3) +(y+1) -
| формулами х' =x -1, y' =y+1
Симетрія відносно початку ко-
(x 2 + 3
1
A
2
Б
ординат
3
B
4
Г
Симетрія відносно осі Ох
(х+3) + (-1) = 3
Симетрія відносно осі Оу
(x+3) +(y+1) = 3
д (х-3)+(y-1) - 3
6. ( ) Знайдіть довжину медіани DA трикутника DEF, якщо
D(1;3), E(-6;3), F(-8;-1).
7. ( ) Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо AB = 5 см,
BC = 8 см, ZB = 60°.
8. ( ) Сторони трикутника 25 см, 29 см і 36 см. Знайдіть ви-
соту трикутника, опущену на сторону, довжина якої дорівнює
36 см.
9. ( ) Сторони трикутника дорівнюють 8 см, 9 см і 13 см. Зна-
йдіть довжину медіани трикутника, проведеної до найбільшої
сторони.
10. ( ) Радіус кола, описаного навколо трикутника ABC,
дорівнює 6 см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо три-
кутника АОС, де о
точка перетину бісектрис трикутника
АВС, якщо ZABC = 60°.​

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Геометрия, 07.03.2019 23:20
Отрезки mn и dk пересекаются в их общей середине в. докажите равенство треугольников mdb и nkb
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 00:20
Диагональ ромба равна его стороне. найдите тупой угол ромба
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 09:30
Відомо, що х1 і х2 - корені рівняння х"2-10х+12=0. не розв'язуючи рівняння знайдіть x2/x1+x1/x2.
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 18:13
Самоназвание древних греков
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 13.03.2019 13:20
Плоскость á проходит через середины сторон ab и bc треугольника abc. найти длину отрезка ac, если расстояние между точками пересечения плоскости á со сторонами ab и bc треугольника abc равно 4.6 см.
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 13.03.2019 18:12
Найди неизвестные длины отрезков (рис. 204).​
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 15.03.2019 12:20
Втрапеции abcd bc-меньшее основание. на отрезке ad взята точка е так, что be параллельно cd, угол abe=70 градусов, угол bea=50 градусов. найдите углы трапеции.
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 16.03.2019 08:10
Углы, образовавшиеся при пересечении диагоналей прямоугольника относятся как 2: 7.найдите углы которые образуют диагональ со сторонами данного треугольника.
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 17.03.2019 07:10
1. сторона правильної чотирикутної піраміди дорівнює а , а її діагональний переріз – рівносторонній трикутник. знайдіть об’єм піраміди. 2. висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 12 см, а апофема – 15 см. обчисліть площу бічної поверхні піраміди. 3. сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 6 см, а висота піраміди - см. знайдіть площу бічної поверхні піраміди. 4. сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 8 см, а бічна грань нахилена до площини основи під кутом 300. знайдіть площу повної поверхні піраміди. 5. основа піраміди – трикутник зі сторонами 13 см, 14 см і 15 см. знайдіть площу перерізу, який проходить паралельно площині основи і ділить висоту піраміди у відношенні 1: 2. рахуючи від вершини піраміди. знайдіть об‘єм правильної чотирикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 6 см, а діагональний переріз є рівностороннім трикутником
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 17.03.2019 16:45
С, только с дано, рисунком и полным решением, фото:
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 17.03.2019 19:30
Найдите углы параллелограмма abcd если угол а - угол в = 55 градусов.
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 19.03.2019 18:40
Начертите отрезок bc произвольно длине и разделить его в отношениях: 2: 3
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 18.05.2019 22:40
Категория
История, 18.05.2019 22:40
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18245431