21.05.2020 19:26, avatar23455

1.З точки до прямої проведено дві похилі, проекції яких на пряму
дорівнюють 5 см і 9 см. Знайдіть відстань від даної точки до цієї прямої,
якщо одна з похилих на 2 см більша за другу.
2. Відрізок АВ – діаметр кола, АВ=24 см. Точка А віддалена від дотичної до
цього кола на 4 см. Знайдіть відстань від точки В до цієї дотичної.

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Геометрия, 02.03.2019 04:40
Плоскость бета пересекает прямую а , параллельную плоскости альфа. докажите, что плоскости бета и альфа пересекаются
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 10:20
Дано вектори b(4; 2) ы b(x; -4).при якому значені х ці вектори колінеарні?
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 04.03.2019 10:20
Найти площадь треугольника по 3м его сторонам ,3 см ,
Ответов: 4
Иконка предмета
Геометрия, 07.03.2019 15:00
Найдите величину центрального угла если соответствующая ему дуга равна 2/5 части окружности
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 07.03.2019 23:00
100 ! 1.две стороны треугольника равны 12 и 9 см, а угол между ними 30градусов. найдите площадь треугольника. 2.найдите площадь ромба, если его диагонали равны 8 и 7см !
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 08.03.2019 19:30
Нужна ваша решить ! нужно! у правельній трикутній піраміді сторона основи дорівнює - 8см , а площа бічної поверхні -60см(у квадраті).знайдіть апофему піраміди . и вот вторая радіус основи конуса - 6см, а твірна
нахилена до площини основи під кутом 60*(градусів).знайдіть твірну конуса
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 07:40
Все стороны пятиугольника равны между собой. можно ли болтать в него окружность?
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 09:20
Площадь боковой поверхности конуса равна 36,расстояние от центра основания до образующей конуса равно 7.найдите объём конуса.
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 14:20
Побудуйте чотирикутник, якщо відомі координати його вершин а(2,3), b(3.-5). c(-4.-1) d (-5, 3).
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 09:27
То что выделено карандашом
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 20:51
Решить #5 с доказательством. 35
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 20:56
Прямые ав и ас касаются окружности с центром о в точках в и с. найдите радиус окружности, если ∠вос = 120º, ао = 30 см.
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 14.05.2020 13:29
Категория
Английский язык, 14.05.2020 13:29
Категория
Английский язык, 14.05.2020 13:29
Категория
Геометрия, 14.05.2020 13:28
Категория
Українська література, 14.05.2020 13:28
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 14724677