21.05.2020 21:30, Влад847385

Хлопчик, маса якого 50 кг, спустившись на санках з гірки, проїхав по горизонтальній дорозі до aупинки шлях 20 м за 10 с. Визначити силу тертя і коефіцієнт тертя.

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Геометрия, 14.03.2019 19:03
Термі! іі! і! точка дотику кола вписаного в прямокутну трапецію ділить більшу сторону на відрізки 2см і 8 см. знайдіть сторони трапеції і радіус ! !
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 14.03.2019 20:11
Можете объяснить, как в этих применить теорему о 3-х перпендикулярах?
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 29.03.2019 16:06
Abcda1b1c1d1 - прямоугольный параллелепипед, измерения которого равны 3 см, 5 см, 8 см. найдите синус угла между прямой dc1 и плоскостью abc. сколько решений имеет ? заранее !
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 02.04.2019 13:11
Втрапеции авсд продолжения боковых сторон пересекаются в точке е, причём ес=сд. найти разность и сумму оснований трапеции, если вс=9.
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 07.04.2019 22:14
Решить, желательно подробно заранее
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 07.04.2019 22:03
Если не сложно, то с подробным описанием
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 09.04.2019 11:50
Питання життя та смерті! на відстані 20 см від центру кулі проведено переріз, площа якого 225 см². знайдіть радіус кулі
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 09.04.2019 12:20
З'ясуйте чи можна побудувати трикутник, сторони якого дорівнюють 3см 4см 5 см​
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 09.04.2019 15:01
Сделать ширина 8 длина 8 метров есть 3 окна 1,2 метра и дверь 2,1 сколько уйдет кирпичей размер кирпича 20на 40 и кладется вертикально
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 10.04.2019 18:45
30 люди решить 7 классдве окружности имеют общий центр о длинна отрезка сd=4 см , а суммы радиусов окружности больше их на 6 см. найти радиус окр . картинку и решение
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 10.04.2019 19:37
Ть (×_×)з точки а до кола із центром о проведено дотичні ав і ас , кут вос=120° , ав=7 см. знайдіть периметр трикутника авс.
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 11.04.2019 06:34
Вычислить площадь сегмента, если радиус окружности равен 5 см, а дуга содержит угол 120
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 26.07.2019 13:50
Категория
Окружающий мир, 26.07.2019 13:50
Категория
Литература, 26.07.2019 13:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18409501