22.05.2020 12:38, TOLIK474747

Відрізки AB кут AMC=NBD знайти градусну міру кута N якщо кут A=36°

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 13:49
с решением 3-х
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 18:42
Из точки m, взятой вне окружности, провести секущую так, чтобы она разлелялась окружностью пополам
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 19:46
Дана пирамида sabc. найти величину двугранного угла с гранью ас, если плоскость авс — правильный треугольник. точка о — середина стороны ав. sо перпендикулярна плоскости авс. sо=4 см, ав=6 см
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 21:09
Бічні сторони прямокутньої трапеції дорівнюють 36 і 39 см а більша діагональ є бісектрисою гострого кута. знайти периметр трапеції
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 04.03.2019 10:37
Диагональ bd параллелограма abcd перпендикулярна к стороне ad. найдите площадь параллелограмма abcd, если ab = 12, угол а = 30°
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 19:06
Запишите формулу длины дуги окружности, опирающейся на центральный угол альфа?
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 00:55
Начерти прямоугольный треугольник  abc  так, чтобы  ∢c  =90°.ac=17  см  и  cb=23  см. найди  отношение сторон.  ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 11:18
Втрапеции авсд (ав//сд) вписана в окружность с радиусом 30.центр окружности находится внутри трапеции. ав=36,сд=48.найдите высоту трапеции. решите , накануне моя оценка за чертверть!
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 18:23
Унижній основі циліндра проведено хорду, довжина якої дорівнює b. цю хорду видно із центра нижньої основи під кутом β, а відрізок, який сполучає центр верхньої основи із серединою проведеної хорди, утворює з площиною основи кут α. знайдіть об’єм циліндра.
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 18:23
88 ! треугольник abc: ∠c=90° m-середина ac, n - это середина ab, ∠anm=40°,mn-4см найти: а)стороны треугольника abc и длину отрезка bm б) samn-? smnbc-?
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 19:51
Дан треугольник abc, точка е середина стороны ав и точка к середина стороны вс. ав=8, ек=5, вк=6, угол с= 30 градусов и угол все = 30 градусов. найти периметр треугольника авс нужно,.
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 20:37
Дан параллелограмм. abcd, h1=(a, bc),h=(c, cd) и а-площадь параллелограмма. заполнить таблицу. подалуйста
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 10.07.2019 01:10
Категория
Русский язык, 10.07.2019 01:10
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19072681