22.05.2020 12:37, прждлшеджж

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь

(0, ) Яке з тверджень неправильне? (буква)

А

Б

В

Г
Протилежні сторони паралелограма рівні
Діагоналі трапеції перетинаються і точкою перетину діляться навпіл
Діагоналі прямокутника рівні
Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів

2. (0, ) Кут при більшій основі рівнобічної трапеції дорівнює 20°. Чому дорівнює кут при меншій його основі? (позначення на малюнку, коротке розв’язання)
А )200; Б) 800; В) 1600; Г) визначити неможливо.
3. ( ) Катети прямокутного трикутника дорівнюють 8 і 15. Чому дорівнює косинус кута, що лежить проти більшого катета? (позначення на малюнку, коротке розв’язання)
А) ; Б) ; В) ; Г) .
4. ( ) Одна із сторін паралелограма втричі менша, ніж інша, а його периметр дорівнює 48 см. Знайдіть меншу сторону паралелограма. (позначення на малюнку, коротке розв’язання)
А) 6 см; Б) 4 см; В) 12 см; Г) 8 см.
5. (За кожну відповідність 0, ) Установіть відповідність між елементами фігур (1 – 4) і їх площами (А – Д).
(за зразком: паралелограм, а = 4 см, ha = 3 см, S = aha, S = 43 = 12 (cм2) буква)
1
Трикутник зі стороною 6 см і висотою, проведеною до неї, що дорівнює 3 см
А
48 см2
2
Квадрат зі стороною 2 см
Б
14 см2
3
Прямокутник зі сторонами 6 см і 8 см
В
9 см2
4
Ромб із діагоналями 7 см і 4 см
Г
18 см2

Д
4 см2

6. ( ) Катети одного прямокутного трикутника дорівнюють 3 см і 4 см, гіпотенуза подібного трикутника – 25 см. Знайдіть катети подібного трикутника. (зобразити малюнок, дано, знайти, розв’язання)
7. ( ) Чому дорівнює кут BAD чотирикутника АВСD, вписаного в коло, якщо = 37°, = 43°? (зобразити малюнок, дано, знайти, розв’язання)
8. ( ) Основи прямокутної трапеції 13 см і 8 см, а діагональ ділить її тупий кут навпіл. Знайдіть площу трапеції. (зобразити малюнок, дано, знайти, розв’язання)

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 14:15
Втреугольнике авс в=80. биссектрисы ак и см пересекаются в о. найдите аос​
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 16:46
Вправильной четырехугольной призме abcda1b1c1d1 сторона основания равна 8√2 см, а боковое ребро - 3см. через диагональ bd нижнего основания и середину стороны b1c1 верхнего проведена плоскость. найдите площадь образовавшегося сечения призмы.
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 18:24
Впрямоугольном треугольнике ркт ( t = 90° ), рт = 7 корней из 3см, кт = 1 см. найдите угол к и гипотенузу кр.
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 19:25
Сделать табличку ! много
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 04.03.2019 09:21
Много ! хоть с чем-нибудь ❤️❤️❤️ 10 класс , тринагометрические функции
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 07.03.2019 09:40
Решите ,там один угол по теореме пифагора​
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 07.03.2019 09:40
Центр окружности, описанной около треугольника abc, лежит на стороне ab. радиус окружности равен 20,5. найдите bc, если ac=9.​
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 09.03.2019 17:14
Зарание если можно побыстрей​
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 12:51
Решить по тема стереометрия. из точки в опущен перпендикуляр ba на плоскость альфа, точки ef параллельны альфа, ae=9 см аf=5 см, вe больше вf на 2 см. найти ab?
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 19:07
Площадь квадрата равна 27см2. найдите периметр правильного треугольника, вписанного в ту же окружность. с решением )
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 15:54
11 прямоугольный треугольник с=90 ас =7 см ав=14см. найдите угол между высотой сн и катетами. ​
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 20:04
Вправильной треугольной перамиде сторона основания равна 8,апрфема 7. найти площадь полной поверхности треугольника​
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Қазақ тiлi, 26.07.2019 20:40
Категория
Русский язык, 26.07.2019 20:40
Категория
Информатика, 26.07.2019 20:40
Категория
Математика, 26.07.2019 20:40
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19072682