22.05.2020 22:28, Mihrimah1

Діагональ рівнобічної трапеції є бісектрисою її гострого кута. Знайдіть середню лінію трапеції,якщо одна з її основ на 6 см більша за іншу, а периметр-46см у меня кр

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 13:35
Угол при основании равнобедренного треугольника равен 30 градусам. определите угол между боковой высотой опущенной на другую боковую высоту !
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 07.03.2019 05:25
Стороны треугольника равны 7см и 18см найдите ширину прямоугольника равнобедренного данному если его длина равна 14см. в каждом из этих прямоугольников провел диогональ будет ли они равнобедренными
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 09.03.2019 17:43
40 1. із центра кола o до хорди ab, яка дорівнює 20 см, проведено перпендикуляр oc. знайдіть його довжину, якщо ∠oba = 45° . 2. у колі з центром у точці o проведено радіуси oa, ob і oc. хорди ab і bc рівні, ∠boc = 24° . знайдіть кути трикутника aob. 3. у рівнобедрений трикутник вписано коло, що ділить бічну сторону на відрізки 6 см і 4 см, починаючи від вершини при основі. знайдіть периметр трикутника. 4. побудуйте трикутник за двома трьома сторонами (3 см, 5 см 4 см) і впишіть в нього коло.
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 00:25
Вокруг треугольной пирамиды, все рёбра которой равны а, описан шар. найдите объем пирамиды​
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 10.03.2019 20:01
Основания трапеции равны 2 и 18, одна из боковых сторон равна 26 корень из 3, а угол между ней и олним из оснований равен 120 гралусов. найдите площвдь трапеции
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 10:15
Визначити відсоток солі в розчині, якщо в 500 г розчину міститься 25 г солі?
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 15:54
Объясните хотя бы как решать! p. s. верхний вариант!
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 16:59
Втреугольнике abc уго b=75 угол c=70 cc1-биссектриса треугольника abc, cc1=8см найдите длину отрезка ac1
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 17:24
Abc- треугольник, nc-9 см, bc-12 см, ac-16 см. доказать что mn параллельно bc
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 17:52
Отрезок bk- перпендикуляр к плоскости ромба abcd. угол abc=100. найдите угол между плоскостями abk и cbk
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 18:26
Известно bc=21,ac=20. найти cosa, sina, tga.
Ответов: 1
Иконка предмета
Геометрия, 11.03.2019 18:36
Дано треугольника авс. вс=15 ва=17 найти площадь авс​
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Литература, 10.10.2019 13:57
Категория
Українська література, 10.10.2019 13:57
Категория
История, 10.10.2019 13:57
Категория
Английский язык, 10.10.2019 13:56
Категория
География, 10.10.2019 13:56
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19072671