22.05.2020 12:47, Demirline

7 сынып Информатика көмек тесіндерш


7 сынып Информатика көмек тесіндерш

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Информатика, 03.03.2019 09:43
Придумати алгоритмічну гру на тему тиждень інформатики. 3 клас.
Ответов: 2
Иконка предмета
Информатика, 03.03.2019 15:12
Следующие переключательные схемы
Ответов: 1
Иконка предмета
Информатика, 03.03.2019 19:41
Как сделать чтобы word показывал в каком квартале самая min и max прибыль?
Ответов: 1
Иконка предмета
Информатика, 04.03.2019 05:32
1. flash- программасының 8 версиясы неше нұсқада ұсынылды? а) 2 в) 3 с) 1 д) 4 е) дұрыс жауабы жоқ 2. flash- тегі жұмыс облысы немесе сахна панелінің атауын көрсетіңіз? а) toolbox в) stage с) align д) transform е) answers 3. flash программасы неше бөлімнен тұрады? а) 1 в) 2 с) 3 д) 4 е) 6 4.
flash- те pen құралы ше үшін қолданылады? а) модулін ерекшелейді в) мәтінді енгізеді с) суретті бояу д) бір облысты штрих немесе бояу атрибутын салу е) түзу сызықты бөліктен тұратын траектория салу үшін қолданылады 5. flash программасында қызмет ететін уақыт шкаласы қандай бөлім? а) меню бөлімі в)
аралық және кілттік кадрдан тұрады с) өңдеу қатарынан тұрады д) экранға шығарылатын е) қосымша баптаулардан тұрады 6. flash программасында неше панель бар? а) 17 в) 18 с) 19 д) 22 е) 24 7. құжат атрибуттары және фильм қасиеттері мен жұмыс істеу үшін қандай команда орындау керек? а) properties в)
view zoom out с) property inspector немесе modify document д) edit find and replase е) insert key frame 8. қ а) flash пограммасының жұмыс істеу ортасы в) бірнеше панельді біріктіреді с) фильмнің мазмұнын біріктіруге мүмкіндік береді д) уақыт шкаласы, аралық және кілттік кадрдан тұрады е) кез- келген
қосымшанаң қасиетін баптауға мүмкіндік беретін құрылғылар 9. инструменттер панелінің fools бөлімі а) ерекшелеу, сурет салу, бояу, обьектілерді өңдеу инструменттері орындайды в) түзетулер бөліктеріне сурет констркторы ерекшеленеді с) шеңбер немесе эллипс салу үшін қолданылады д) растрлық бояуды
реттеу үшін қолданылады е) тік төртбұрыш, квадраттар салу үшін қолданылады 10. инструменттер панелі неше бөліктен тұрады а) бес в) төрт с) үш д) екі е) алты 11. түзу сызықтарға арналған негізгі инструмент а) line в) pencil с) oval д) pen е) rectangle 12. тест атрибуттарын неше категорияға жіктеуге
болады? а) 4 в) 7 с) 5 д) 2 е) 1 13. swap color… а) түсті өшіру в) түстерді алмастыру с) дұрыс жауабы жоқ д) барлығы дұрыс е) түсті көру 14. растрлық суреттің кеңейтілуі? а) emf в) bmp с) spl д) swf е) jpg 15. photoshop кеңейтілуі? а) .pcd в) .ptig с) .sqi д) .swg е) .jpg 16. баптаушыларды
пайдалану мүкіндігіне ие болу үшін қандай команда орындалады? а) view→show grid в) modify →optimize с) view→grid→show grid д) view→pulers е) view→grid→edit grid 17. info-…? а) ақпарат в) әрекет с) жауаптар д) уақыт шкаласы е) инструменттер панелі 18. тек ерекшеленген облыстарды байланыстыру а)
brush mode в) paint files с) paint selection д) paint inside е) free transform 19. еraser(ластик) қызметі – а) кез келген растрлық бояуды реттеу в) жұмыс облысындағы обьектілерді өшіру с) түстерді алмастыру д) ластик формасы е) өшіру 20. түстерді алмастыру а) fauced в) eruser shape с) swap colors
д) nocolor е) colors
Ответов: 1
Иконка предмета
Информатика, 04.03.2019 10:05
Дополните изображение домика изображениями трубы и дыма из трубы в виде нескольких оваловмодуль граф абс​
Ответов: 2
Иконка предмета
Информатика, 08.03.2019 21:32
Синформатикой 100 надо 10 точек и рисунок ( как в примере )
Ответов: 1
Иконка предмета
Информатика, 10.03.2019 19:45
Составить программу для этого: буду !
Ответов: 2
Иконка предмета
Информатика, 12.03.2019 20:25
Уаты 600 ватт локоматив бір қалыпты қозғалып 400 м аралықты 30 секундтта оьедій а)локомативтің ғын есептеңіз​
Ответов: 1
Иконка предмета
Информатика, 12.03.2019 21:04
Почему арабская система записи чисел называется десятичной позиционной​
Ответов: 1
Иконка предмета
Информатика, 12.03.2019 22:58
Составьте программу рисования узора с использованием алгоритма начальное положение робота отмечено символом. вариант 10
Ответов: 1
Иконка предмета
Информатика, 13.03.2019 13:07
1. на бланке создатьструктуру таблицы базы данных «ученик», содержащую следующие поля: фамилия, имя, школа, класс, дата рождения, вес. определить и начертить 2 таблицы: 1) с указанием типов и формата полей; 2) с заполненными 5 записями. определить первичный ключтаблицы. отметить его в начерченной ранее таблице. 3. добавитьв структуру таблицы после поля «дата рождения»поле «рост». начертить вновь полученную таблицу. указать тип данных для поля «рост». описать, какие действия нужно выполнить для добавления поля в таблицу базы данных. 4. описать удаленияиз структуры таблицы поля «вес». описать удаленияиз таблицы второй и пятой записи.
Ответов: 2
Иконка предмета
Информатика, 13.03.2019 20:21
Даны три слова напечатать неповторяющиеся в них буквы. напишите программу в паскале .
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 13.01.2021 07:52
Категория
История, 13.01.2021 07:53
Категория
Другие предметы, 13.01.2021 07:53
Категория
Математика, 13.01.2021 07:53
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19072628