21.05.2020 19:07, SashaSvey

1. Правління якої династії вважається "золотим віком" Римської імперії?
А_ Юліїв-Клавдіїв Б) Флавіїв
В) Антонінів Г) Северів
2. Яка назва слов'ян зустрічається у писемних джерелах раніше?
А) склавини Б) венеди В) поляни Г) анти
3. Унаслідок якої події відбулося падіння Західної Римської імперії?
А) германський вождь Одоакр усунув від влади 16-річного імператора Ромула Августула
захоплення Риму племенами вестготів, очолюваними Аларіхом
Б) поділ Римської імперії імператором Феодосієм між його синами
В) захоплення і пограбування Риму вандалами
4. Коли відбувся поділ Римської імперії на Східну і Західну?
А) 313 р. Б) 325 р. В) 395 р Г) 476 р.
5. Вторгнення яких племен до Східної Європи започаткувало Велике переселення
народів?
А) готи Б) гуни В) авари Г) слов'яни
6. Хто з римських імператорів своїм едиктом вперше дозволив вільне віросповідання,
що сприяло утвердженню християнства як державної релігії?
А) Нерон Б) Діоклетіан В) Константин Г) Октавіан Август
7. З якою подією історії пов'язана поява поняття "вандалізм"
А) переселення племені вандалів у межі Римської імперії
Б) безглузде знищення вандалами культурних цінностей у Римі після його захоплення
В) захоплення вандалами Карфагена і створення свого королівства
Г) навала гунів на Римську імперію
8. Хто такі преторіанці?
А) дрібний орендатор
Б) імператорська гвардія

В) раби-воїни, що билися на втіху глядачів
9. Які реформи були здійснені римським імператором Константином Великим (три
правильні відповіді)?
А) запровадження золотої монети
Б) залучення до римської армії загонів варварів
В) упровадження християнства як державної релігії
Г) будівництво нової столиці імперії
Д) поділ імперії на дві держави
10. Хто з римських імператорів добровільно залишив трон?
А) Феодосій Б) Константин В) Діоклетіан
11. Система управління в Римській імперії запроваджена імператором Діоклетіаном
А) тетрархія Б) монархія В) триумвірат
12. Оберіть твердження, що стосуються правління Діоклетіана
А) Переслідував християн
Б) Зробив християнство державною релігією Римської імперії
В) Провів військову, фінансову, адміністративну реформи
Г) Загинув від рук змовників
Д) Призначав варварів консулами
Е) Добровільно відмовився від влади і залишив трон
Є) Запровадив золоту монету солід
13. Іпподром - це споруда для
А) гладіаторських боїв
Б) для кінних змагань
В) для занять гімнастикою та легкою атлетикою
14. Консул - це
А) Раб Б) Недоторканий посадовець В) Імператор
15. Гладіатори - це
А) Вільні громадяни Б) Патриції В) Раби
16. Повстання Спартака відбулося в
А) 71-74рр. до н. е. Б) 80-78рр. до н. е. В) 96-100рр. до н. е.
17. Хто автор цих слів " Жребій кинуто"
А) Спартак Б) Гай Юлій Цезар В) Корнелій Сулла
18. Хто очолив ІІ Тріумвірат

А) Марк Аврелій Б) Лепід В) Октавіан Август
19. ) Імператорів, яких посадили на трон легіонери, називали:
А) «сенатськими»; Б) «солдатськими»; В)) тимчасовими.
20) Племена, що жили за кордонами Римської імперії, називали:
А) варварами; Б) преторіанцями; в) переселенцями.
21. Опишіть господарство та вірування давніх словʼян

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
История, 08.03.2019 18:10
Подумайте, почему петр1 так жестоко расправился с участниками стрелецкого бунта 1698г.? что олицетворяли стрельцы в его глазах ? !
Ответов: 4
Иконка предмета
История, 03.03.2019 13:09
Где правили рюрик, олег, игорь, ольга, святослав, владимир 1 святой, князь ярослав мудрый, князь владимир 2 мономах, князь мстислав великий? ?
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 03.03.2019 17:42
Укажите как пко и положение греции повлияли на ее политическое развитие и внешнюю политику
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 13.03.2019 02:00
Дайте оценку выступления 14 декабря 1825 года от лица императора николая i. объясните её.
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 13.03.2019 16:48
Распределите политических деятелей занимавших пост главы государства в различные периоды по странам где они осуществляли руководитель наследства (в хронологической последовательности)
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 14.03.2019 23:40
Надо, объясните происхождение выражения" вечный подмастерье" , когда и связи с чем оно появилось?
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 17.03.2019 19:43
1. установите соответствие между именами деятелей науки искусства xix в. и открытиями которые им принадлежат. ученые открытия 1. и. п.павлов а)электромагнитная теория света 2. а. г.столетов б)учение об условных рефлексах 3.н. и.лобачевский в)открытие пулковской обсерватории 4.а. м.бутлеров г)создание красителей д) неевклидова 2.установите соответствие между фамилиями государственных деятелей xix в. и их деятельностью. фамилии 1. а. а. аркачеев 2. м. м. сперанский 3. с. с. уваров 4. а. х. бенкендорф а) военный министр инициатор создания поселений б) глава 3 отделения собственной его императорского величества канцелярии в) министр народного просвещения автор теории официальной народнойсти г) ближайший советник александр 1 инициатор создания гос. совета д) канцлер министр, иностранных дел.
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 18.03.2019 04:30
Как вы думаете, можно ли согласится с утверждением френсина бэкона: "знание-сила? "ответ аргументируйте
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 18.03.2019 16:06
Контурная карта россии фгос российская империя во второй половине 18 века европейская часть скиньте фото умоляю
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 18.03.2019 19:21
Составить кластер ( схема с пояснениями) "сословная структура российского общества во второй половине xviii в"- должны быть указаны права и обязанности или характеристики групп населения. .
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 19.03.2019 10:20
101. владимир 1 святой: а) построил линию оборонигельных укреплений к югу от киева б) был первым представителем княжеского дома, принявшим крещение в) основал пантеон языческих богов во главе с перуном г) убил ярополка — киевского князя д) убил полоцкого князя рогволда и взял в жены его дочь рогнеду е) впервые объединил под своей властью новгород и киев 102. ярослав мудрый: а) основал софийский собор и золотые ворота в киеве б) принял первый свод законов на руси в) ограничил кровную месть кругом ближайших родственников убитого г) выдал дочь анну замуж за короля франции д) совершил более 80 походов на половцев е) восстановил «змиевы валы» — древние укрепления к югу от киева 103. ярослав мудрый: а) завершил разгром печенегов б) основал пантеон языческих богов во главе с перуном в) изгнал из киева брата святополка г) потерпел поражение в битве под черниговом от брата мстислава д) ввел принцип передачи великняжеского стола старшему в роду е) освободил славянские племена от хазарской дани 104. владимир мономах: а) совершил более 80 походов против половцев б) вел борьбу с братом олегом святославичем (го-риславичем) в) ввел принцип передачи великняжеского стола старшему в роду г) ограничил проценты по взятым у ростовщиков д) освободил славянские племена от хазарской дани е) составил «поучение сыновьям» 105. тьмутараканское княжество: а) было отвоевано святославом у хазарии б) было передано руси византией по договору с цимисхием в) черниговскими князьями г) последним из князей в тмутаракани был олег святославич черниговский (горисла-вич) д) было утрачено русью в начале хп в. в результате борьбы с половцами 106. процесс, характеризуемый как «оседание дружины на землю», означает: а) переход от военных действий к мирной жизни б) захват дружинниками земли в других странах в) складывание крупного вотчинного землевладения г) расформирование князем дружины 107. 1046 год известен: а) походом на византию б) смертью ярослава мудрого в) составлением «слова о полку игореве» г) поражением князей от половцев
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 19.03.2019 23:40
Когда и почему москва стала называться "царствующим градом"
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Физика, 27.02.2020 22:09
Категория
Литература, 27.02.2020 22:09
Категория
Русский язык, 27.02.2020 22:09
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 14688470