21.05.2020 19:51, elizavetkanaum

1) Укїнські землі в середині XlX ст. входили до складу
А Російської імперії, Речі Посполитої
Б Австрійської і Російської імперій
В Австрійської і Російської та Османської імперій
Г Румунії , Російської та Австрійської імперій .
2) Програма Кирило-Мефодіївського товариства передбачала
А Скасування самодержавства і кріпацтва, утворення незалежної української держави
Б) Повалення царизму ,скасування кріпацтва утворення федерації рівноправних
слов'янських держав з українською республікою у її складі.
В Скасування кріпацтва , забезпечення рівних прав для всіх слов'янських народів
Г Вдродження Гетьманщини
3) назвіть рік створення Крило-Мефодіївського братства
А 1843р.;
Б 1845р.;
В 1848р.;
Г 1864.;
4) вкажіть назву громадсько-політичного руху , що охопив представників дворянства та різночинної інтелігенції Російської імперії в 60-80-х роках 19 століття
А ,, Хлопоманство "
Б ,, Москвофільство "
В ,,Народництво "
5) вкажіть діячів національного руху в західноукраїнських землях другої половини XlX століття
A І.Франко ., М. Шашкевич.
Б Ю. Федькович ., Т. Шевченко.
В І.Могильницький ., Я .Головацький.
6) Розкрийте абревіатури (тобто визначення)
-РУРП . ,УСДП ., НДП .,ЗУБО ., УГКЦ .
7) Встановіть хронологічну послідовність виходу друком книжок
- Видання альманаху ,, Русалка Дністровая "
- Видання перших трьох частин ,, Енеїди "
- Вихід першого видання ,, Кобзаря" Т. Шевченка .
- Вихід друком чотиритомної ,, Історії Малої Росії " Д. Бантиша-Каменського.
8) Співвіднесіть дату і подію.
А 1798р. Валуєвський циркуляр про
заборону української мови.
Б 1837р. Створення П. Чубинським вір
рша ,, Ще не вмерла України "
В 1840.р Видання в Петербурзі трьох
Частин ,, Енеїди " Котляревсь
кого.
Г 1861-
1862рр. Видання в Петербурзі
,,Кобзаря " Т. Шевченка.
Ґ 1862р Видання ,,Руською трійцею
альманаху Руська Дністро -
вая."
Д)1863р. Видання в Петербурзі першо-
го українського журналу
,, Основа "
Наприклад: А-2
Б-3
В -1
Г-4
9) Дайте відповідь на запитання
1.Чому українські національні партії виявилися неспроможними очолювати революцію 1905-1907 роках в Україні?
2.Який вплив на перспективу відродження української держави мала діяльність національної інтелігенції ?
3.Яке місце в національному Русі належала Тарасу Шевченкові ? Охарактеризуйте.
10. Складіть історичні портрети таких осіб: І. Франка ., В. Антоновича ,. Т. Шевченка.(напишіть про них декілька цікавих фактів

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
История, 01.03.2019 22:30
Почему индустриализация была провозглашена первоочередной развития
Ответов: 4
Иконка предмета
История, 02.03.2019 11:00
Какие причины тайпинского восстания?
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 02.03.2019 13:20
Почему ответы представителей корейского народа на один и тот же вопрос могут быть разными
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 03.03.2019 14:20
Тема: владимир святославич принятие христианства 1.заполните пропуски в таблице . 985 год поход и какой результат из этого. !
Ответов: 4
Иконка предмета
История, 06.03.2019 16:10
Территории завоёванные александром македонским
Ответов: 4
Иконка предмета
История, 07.03.2019 14:10
Крымская война: 1ход войны 2 итоги войны
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 07.03.2019 17:30
Нужно саамое главное описание битвы под оршей 8 сентября 1514 года с константином острожским и его !
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 07.03.2019 18:00
Католическая западная европа: италия,,франция, германия
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 07.03.2019 20:00
1.участники театрального представление, объединенные в групу изображали или друзей главного действуещего лица или горожан или воинов а иногда животных 2.город близ которого алескандр одержал победу над дарием и
взял в плен его семью (4 буквы) 3.холм в афинах место народного собрания (его название). 4. скульптор создавший статую метателя диска 5 проход между горами и морем гле триста спартанцев совершили подвиг 6 правитель
афин запретивший обращать в рабство должников 7 один из двух главных полисов эллады 8 друг александра ему жизнь в битве при гранике 9 греческая колония неподалёку от берега чёрного моря в которой побывал
геродот 10 знаменитый вождь демоса которого много лет подряд афиняне выбирали на должность первого стратега 11 спартанский царь под командование которого греки защищали от персов
Ответов: 4
Иконка предмета
История, 07.03.2019 21:00
Что обеспечило генуэзским купцам высокие прибыли?
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 08.03.2019 02:00
"не гоже, княже , боярам перечить" кто сказал эти слова и в каком княжестве ?
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 08.03.2019 05:50
Доказать , что средневековое общество - традиционное
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 15.03.2019 00:20
Категория
Обществознание, 15.03.2019 00:20
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 13557326