22.05.2020 12:45, Divona2003

У 1989р. урочисто святкуємо 500-річчя виникнення українського козацтва. Якого року сягає згадка про козаків у писемних джерелах?

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
История, 03.03.2019 11:58
Чем знаменита тула и калуга в 18-19 вв? нужен список событий, подвигов, сражений, изобретений, людей, из-за которых этот город в это время стал знаменит.
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 03.03.2019 15:33
А) «самостійна україна» 1900 р. «одна єдина, нероздільна, вільна, самостійна україна від сяну аж до кавказу»; «усі, хто на цілій україні не за нас, ті проти нас. україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя. і пам’ятаймо, що
слава і побіда — се доля борців за народну справу»; б) 1902 р. «ідеалом партії є вільна, самостійна україна з широко розвиненим соціалістичним державним устроєм»; в) 1903 р. «світогляд «самостійної україни» не є тепер типовим для нашої партії»; «національне питання вигадала буржуазія, щоб
затемнювати самосвідомість пролетаріату»; «руп перейшла на загальні засади марксизму, вимагаючи національної автономії україни»; г) 1904 р. «самостійна україна» була теоретичною помилкою»; ґ) 1905 р. «гасло «самостійна україна» руп хутко змінила на «автономію» й прийняла назву усдрп». 1. як
змінювалися програмні положення щодо державного статусу україни? 2. про що свідчили ці зміни? 3. чим вони були зумовлені? 4. зробіть висновки відповідно до мети заняття. створіть узагальнювальну схему.
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 03.03.2019 20:23
Показать на карте территории, освобождённые греками после 479 г. до н. э.
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 04.03.2019 10:05
Как высшие сословия проводили своё "свободное" время? 18 век​
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 07.03.2019 11:16
Прочитайте отрывок из труда "тарих-и рашиди мухаммеда дулати и ответьте на вопросы ​
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 10.03.2019 12:50
Прочитайте отрывок из труда «тарих-и рашиди» мухаммеда хайдара дулати и ответьте на вопросы. когда абулхайр хан полностью подчинил себе дешти кипчак, некоторые султаны джучидской династии по предусмотрительности почуяли надвигающеюся беду с его стороны и решили предотвратить ее. и [с этой целью] несколько султанов — керей хан, джанибек султан и им подобные с немногочисленным количеством людей, бежав от абулхайр хана, прибыли в могулистан. «тарих-и рашиди», мирза мухаммад хайдар. определите не менее трех фактов из источника.
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 10.03.2019 13:50
Напишите по датам что происходило в ледовом побоище в заранее !
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 11.03.2019 19:13
Чи правильно стверджувати, що гетьманат скоропадського був приречений на провал?
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 11.03.2019 19:49
Складіть розгорнутий план за темою «особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель наприкінці xvii — у першій половині xviii ст.».
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 11.03.2019 21:13
По теме внутренняя политика киевского князя в 1019-1054 гг. назовите 2 личности. кроме ярослава мудрого и владимира заранее .
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 12.03.2019 07:38
Какова роль степняков в распаде государства полетической раздробленности в европе ​
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 12.03.2019 12:32
Составьте рассказ на тему «спитамен-вождь саков»
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 26.05.2021 00:43
Категория
Английский язык, 26.05.2021 00:46
Категория
Литература, 26.05.2021 00:50
Категория
Українська література, 26.05.2021 00:52
Категория
Алгебра, 26.05.2021 00:52
Категория
История, 26.05.2021 00:52
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19072643