22.05.2020 13:19, mafa091

Привет с решением


Привет с решением

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
История, 04.03.2019 09:11
Какие проблемы российской 20 века остаются актуальными до сих пор? что с вашей точки зрения составляет исключительное культурное наследие россии в 20 веке? как вы оцениваете настоящее и будущее россии? кто из соотечественников - достойный человек (патриот, великий деятель)существует ли
(насколько серьезно) духовная раздробленность поколения? как её можно преодолеть? что отличает на ваш взгляд россию и россиян от других народов и стран? ​
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 10.03.2019 09:57
Напишите план кратко на тему "легенда об основании рима " . заранее !
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 10.03.2019 14:17
Чтобы вы сделали на месте царя алексея михайловича? что предприняли? можно ли было избежать массовых волнений? свою точку зрения аргументируйте. буду . могу подарить стикеры : )
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 10.03.2019 20:00
Какая христианская страна сыграла определяющую роль в распространении православной веры в нашей стране ? (20 )
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 10.03.2019 21:45
3. якими були причини поразки директорії унр  директорія опинилася між двох вогнів – російських білогвардійців, яких під- тримувала антанта, і російських більшовиків, які спромоглися за рік побуду- вати міцну владну вертикаль у центральних регіонах колишньої імперії й створити багатомільйонну червону армію.  ахіллесовою п’ятою директорії була армія унр, яка складалася переважно із селянських партизанських загонів. вони не бажали віддалятися від району проживання й досить легко піддавалися більшовицькій агітації. тим більше що директорія не могла і навіть не бажала суперничати з радянською росією в популістській політиці.  однією з основних причин поразки державницьких сил в українській рево- люції був брак твердо усталених поглядів на тактику і стратегію виживання в несприятливій міжнародній ситуації.  конфліктні стосунки між членами директорії паралізували її дієздатність як верховного органу влади, яким вона стала неочікувано для себе самої.  обґрунтованість рішення с. петлюри укласти воєнний союз з відроджува- ною (у тому числі на українських землях) другою річчю посполитою й досі ставлять під сумнів вітчизняні історики (хоча воно є одним з наріжних каме- нів для зміцнення українсько- польських відносин у сучасну епоху). виконайте завдання 3. з-поміж наведених тверджень про причини краху ди- ректорії й загибелі унр як незалежної держави оберіть ті, з якими погоджує- теся. які з причин, на вашу думку, є суперечливими або потребують додатко- вої аргументації? свої міркування обґрунтуйте.
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 10.03.2019 21:47
Юрий долгорукий владимиро суздальское государство 1 природные особ. 2 эконом особ. 3 социал-политические особ.
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 11.03.2019 19:51
Сделайте таблицу по казахстана 9 класс​
Ответов: 2
Иконка предмета
История, 11.03.2019 20:11
Северо-западная русь между востком и западом напишите все даты королей
Ответов: 1
Иконка предмета
История, 11.03.2019 20:43
Складіть історичний портрет александра македонського9-10 речень
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 11.03.2019 21:13
Какие были династические связи у данила романовича с польшей, австрией, литвой, угорщиной
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 11.03.2019 23:08
Подготовьте сообщение об учебе в ланкастерсой школе в гомеле
Ответов: 3
Иконка предмета
История, 12.03.2019 18:05
ответьте на вопрос: можно ли назвать 8-11 века периодом расцвета европейской культуры? какая страна в европе была самой развитой в то время? составьте текст, используя следующие слова: византия, русь, храмы, фрески, иконы, летописи, повесть временных лет, киевская софия, былины.
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Другие предметы, 17.04.2019 02:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19072675