17.05.2020 08:47, artem55452

Напишіть повне та скорочення йонне рівняння: Na3PO4 + MgCl2 ->

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 11:40
2,2 дихлоропропан+koh(водн)​
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 04.03.2019 09:35
Плзз , цепочку сделал уже ! ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 04.03.2019 10:26
Здійcнити перетворення: ch3 - ch3
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 07.03.2019 08:05
Реагирующие вещества нагрели от 150 градусов до 200 градусов во сколько увеличивается скорость реакции если увеличения на каждые 10 градусов скорость реакции увеличивается в 3 раза​
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 08.03.2019 15:01
Добрый день, в не шарю, сделайте до 18-19: 00 , заранее).
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 09.03.2019 04:06
Напишите структурные формулы изомеров и дайте названия для : транс-5-метил-гептен-2
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 10.03.2019 04:54
Напишите примеры уравнений к схеме. если не знаете то не пишите ! ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 09:40
Хелп 1 и 3 или я умру на вашей совести
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 18:02
Cтроение атома положения в таблица менделеева, определит валентность и степень окисления
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 18:56
Напишите уравнения реакций с которых можно осуществить цепочку превращений веществ: водород ---соляная кислота ---хлорид железа (ii) ---гидроксид железа(ii)---оксид железа(ii)
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 11:11
Вирахувати карбонатну туристи води, знай че, що да реакции з ca(hcl3)2,някой миститься в 200 см3 води, потребно 15 см3 размине hcl з ch=0,08.видповидь: 6 моль/м3
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 12:55
Заранее 1. визначити послідовність елементів за збільшенним числа валентних електронів у їх атомів: s; si; p; cl.2. визначити послідовність їхньої електронегативності: c; n; o; b.3. вказати число електронів атома si, що берут участь в утворенні зв'язку з оксигеном в молекулі вищого оксиду цього елемента.4. скласти рівняння реакції між cl2 і h2 та вказати суму коефіцієнців у рівнянні і визначити число кількість спільних електронних пар.5. визначити тип хімічного зв'язку: cacl2; br2; h2o; n2o; h2; n2. ​
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 26.02.2021 13:55
Категория
Английский язык, 26.02.2021 13:55
Категория
Английский язык, 26.02.2021 13:55
Категория
Українська мова, 26.02.2021 13:55
Категория
Қазақ тiлi, 26.02.2021 13:55
Категория
Русский язык, 26.02.2021 13:55
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19073703