17.05.2020 09:47, mishazzzzz

Завдання№1
У три пробірки поміщено три розчини: хлоридної кислоти, калію гідроксиду та калій нітрату.
Запропонуйте б визначення кожної з речовин за до речовини, що змінює забарвлення в залежності від середовища.
Відповідь має бути з повним поясненням.
Завдання №2
У розчинмідного купоросу опустили сталеву пластинку.
2.1 Спрогнозуйте, які зміни можуть відбутися з розчином мідного купоросу (блакитний колір) та сталевою пластинкою.
2.2 Напишіть відповідне хімічне рівняння, якщо воно можливе, назвіть продукти.
Завдання №3
До розчину калій сульфату додайте барій нітрат.
3.1 Напишіть рівняння реакцій, назвіть сіль, що утворилася;
3.2 Назвіть умови перебігу реакцій між солями.
Завдання №4
У пробірку з розчином сильної кислоти (на Ваш вибір) помістили гранули алюмінію.
4.1. Напишіть хімічне рівняння, назвіть продукти;
4.2 Спрогнозуйте, які зміни будуть відбуватися, спираючись на хімічне рівняння;
4.3 Якщо по завершенню хімічної реакції універсальним папірцем перевірити утворений розчин, чи зміниться його забарвлення.
4.4 Спрогнозуйте, з яким металом реакція буде відбуватися швидше, з алюмінієм чи залізом? Чому саме?
Завдання №5
До розчину цинк сульфату додали калій гідроксид. До суміші, що утворилася додали розчин хлоридної кислоти.
5.1 Складіть два послідовних хімічних рівняння перебігу процесів;
5.2 Чи розчиниться осад в другому перетворенні і чому?
Завдання№6
Запропонуйте, на Ваш розсуд, реакцію нейтралізації:
6.1 Напишіть хімічне рівняння;
6.2 Запропонуйте, яким чином можна перевірити, що відбулася реакція нейтралізації
Завдання №7
Напишіть рівняння утворення амфотерного гідроксиду, внаслідок одного перетворення, а з нього утворити розчинний хлорид.
Завдання №8
Із поданого переліку речовин, а саме: алюміній сульфіт, сульфатна кислота, літій гідроксид та вода запропонуйте хімічні рівняння утворення:
8.1 нерозчинної у воді основи,
8.2 двох оксидів,
8.3 двох нових солей.
Для перетворень можна використовувати продукти їх взаємодії.
ВИСНОВОК:

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Химия, 04.03.2019 08:48
Написать реакции гидролиза солей и пометить как изменяется среда раствора .k2so3 , kcl
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 04.03.2019 11:17
1) хим цепочка2) продолжить
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 04.03.2019 12:14
Решить 3 и 4 вариант
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 10.03.2019 08:20
Построить изомеры для пропил бутилового эфира. !
Ответов: 4
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 08:25
Осуществить цепочку превращений , расставить коэффициент и написать тип зим реакций s-so3-h2so3-baso4
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 13:55
На сумiшi порошкiв цинку й цинк оксиду массою 20г подiяли надлилишком сульфатноi кислот. видiлився газ об'эмом 6.72 л (н. у) якi масовi части речовини у сумiшi?
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 17:20
На основе электронного строения атома обоснуйте, могут ли быть окислителем n +3
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 17:48
Какой объем потребуется для восстановления меди из смеси оксида меди(ii) и меди массой 80г (в которой масса меди состовляет 25%)? какая общая масса меди при этом образуется? ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 18:23
2. зная соотношения элементов в соединении, составьте его формулу: (a) азот : водород = 1 : 3 - ; (b) алюминий : хлор = 1 : 3 - ; (с) железо : кислород = 2 : 3 - ; (d) водород : сера = 2 : 1 -
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 11.03.2019 20:05
Осуществите превращения: 1). азот → аммиак → хлорид аммония → аммиак → оксид азота (ii) → оксид азота (iv)→ азотная кислота → нитpат аммония → оксид азота (i) 2). фосфор → фосфид кальция → фосфин → оксид фосфора → ортофосфорная кислота → фосфат калия → фосфат кальция → фосфор 3). пирит → оксид серы (iv) → оксид серы (vi) → серная кислота → сероводород → сера → сульфид железа (ii)→ сернистый газ 4). уголь → карбид кальция → ацетилен→ оксид углерода (iv) → гидрокарбонат калия → карбонат калия → карбонат бария. для всех цепочек: составить для обменной реакции ионные уравнения , для любой овр - составить электронный и указать окислитель и восстановитель. 2. написать уравнения взаимодействия разбавленной и концентрированной серной (азотной ) кислоты с магнием, составить электронный , расставить коэффициенты. 3. в трех пронумерованных пробирках находятся растворы карбоната калия, хлорида калия и сульфата калия. как идентифицировать эти вещества? запишите уравнения реакций. 4. вычислите массу 55% раствора азотной кислоты, образующейся из оксида азота (iv) массой 1 кг, если выход кислоты составляет 98% от теоретически возможного.
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 09:35
Исходя из молекулярной формулы c5h12 напишите углеродный скелет ​
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 12:01
Хелп плз. вставьте там где слово или словосочетания.​
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 07.04.2020 23:12
Категория
История, 07.04.2020 23:12
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19073772