21.05.2020 11:59, собачка34

1.У розчин оцтової кислоти помістили магній масою 3,75 г, який містить 4 % домішок магній оксиду. Обчисліть об`єм водню, що виділиться внаслідок реакції.
11,2 л
1,12 л
33,6 л
3,36 л

2.Встановити невідому речовину Х у схемі перетворень С6Н12О6→Х→СН3СНО: метаналь
етанол
глюконова кислота
гліцерол

3.З якими із запропонованих речовин буде взаємодіяти метанол?
Na
О2
НВr
КОН

4.Виберіть формулу, яка відповідає назві речовини "гептилпропаноат":
С7Н15СООС2Н5
С7Н15СООС3Н7
С3Н7СООС7Н15
С2Н5СООС7Н15

5.Вкажіть реагент, яким можна скористатися для доведення того, що глюкоза має альдегідну групу:
амоніачний розчин аргентум(І) оксиду при нагріванні
водень
купрум(ІІ) гідроксид при кімнатній температурі
оцтова кислота

6.Вкажіть групу атомів, що становлять гомологічну різницю: *
СН2
(СН)2
СН4
СН3

7.При пропусканні етену через бромну воду гається:
розігрівання речовин
знебарвлення бромної води
зміна кольору бромної води
випадіння білого осаду

8.Вкажіть формули речовин, які є гомологами пропаналю: *
С2Н5ОН
С4Н9СНО
С2Н5СНО
С2Н5СООН
НСООСН3
СН3СНО

9.Установіть відповідність. A. Спирт Б. Альдегід B. Вуглевод Г. Естер 1. С12Н22О11 2. СН3СНО 3. C3H7COOС2Н5 4. C5Н11ОН *
1Г, 2Б, 3А, 4В
1А, 2Б, 3Г, 4В
1В, 2Б, 3Г, 4А
1В, 2А, 3Г, 4Б

10.Який тип хімічних реакцій характерний для насичених вуглеводнів?
реакції обміну
реакції заміщення
реакції приєднання
реакції розкладу

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Химия, 04.03.2019 12:10
Hcl+zn- расставить коэффициенты и произвести реакцию обмена
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 09.03.2019 01:20
1.подберите коэффициенты напишите полные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения следующих реакций: a) ca(oh)₂+hno₃→ca(no₃)₂+h₂o b) alcl₃+koh→al(oh₃)↓+kcl c) k₂co₃+hcl→ kcl+ h₂o +co₂↑ d) mgso₄+ k₃po₄--> mg₃(po₄)₂+ k₂so₄
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 09.03.2019 02:20
С12h26 дать название, написать три изотопа, назвать их.(нарисовать структурную формулу) напиши, , с объяснением!
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 09.03.2019 16:50
Рассчитайте массу осадка, полученного при взаимодействии 150 г 25% хлорида алюминия с гидроксидом лития.
Ответов: 4
Иконка предмета
Химия, 10.03.2019 04:30
Выберите из числа предложенных - kno3, caso4, k2co3 - нужный реактив и, используя его, получите соль уксусной кислоты
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 10.03.2019 05:20
1)дать название веществу, определить степень окисления атомов в соединении : (nh4)2so4
Ответов: 4
Иконка предмета
Химия, 03.03.2019 11:53
Решите 2 , нужно​
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 00:40
Составьте формулы гидроксидов магния, марганца(2) марганца(3) хрома(2) хрома(3) цинка лития меди(1) меди(2) никеля(2) никеля(3) берилия !
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 14.03.2019 19:20
Ph3 + o2 = p2o5 + h2o составте уравнения
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 15.03.2019 19:41
Натрій, маса якого становила 4,6 г, помістили в 100 мл розчину (ρ = 0,8 г/мл), що містить етанол та речовини, що не реагують з натрієм. масова частка спирту в розчині 96%. обчисліть об’єм водню (н. що виділився.
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 15.03.2019 22:10
С6h14 назвать соединение посистематической номиклатуре
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 16.03.2019 20:17
Обчисліть кількість речовини магній хлориду що утвориться в результаті взаємодії магній з хлоридною кислотою кількістю 6 моль
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Литература, 14.08.2019 12:30
Категория
Русский язык, 14.08.2019 12:30
Категория
История, 14.08.2019 12:30
Категория
Українська мова, 14.08.2019 12:30
Категория
Математика, 14.08.2019 12:30
Категория
История, 14.08.2019 12:30
Категория
Математика, 14.08.2019 12:30
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18545034