21.05.2020 21:31, тата282

Вапняний наліт на кранах, накип у чайнику — це кальцій карбонат. Як можна позбавитись накипу або вапняного нальоту, використовуючи властивості етанової кислоти? Запишіть рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах. Які ще органічні кислоти можна використовувати для видалення вапняного нальоту й накипу?

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Химия, 14.03.2019 07:55
Среакциямив 4 пробирки поместите 5-7 капель хлорида бария. к первой пробиркедобавьте 3 капли сульфата натрия, ко второй 3 капли серной кислоты, к третьей3 капли карбоната натрия и к четвертой - 3 капли соляной кислоты. отметьтевидимые изменения. возьмите пробирки, в которых образовался осадок. добавьте в каждую изних 5 капель соляной кислоты. отметьте видимые изменния. в 3 пробирки налейте 5-7 капель карбоната натрия. добавьте в первуюпробирку 3 кали сульфата натрия, во вторую 3 капли серной кислоты, в третью3 капли соляной кислоты. вопросы к лабораторной работе: 1. напишите уравнения всех протекающих реакций, описанных в текстелабораторной работы.2. для каждого уравнения реакций укажите признак протекания реакции.
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 15.03.2019 08:26
Схема реакцииа)zn+hno3-zn(no3)2+n2+h2oб)n h4no3-n2o+h2oв)n2+h2-nh3 г)li+hno3-lino3+nh4no3+h2oсхема изменения степениn0-n-3n+5-n0n+5-n+1n0-n+2n+5 -n-3
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 19.03.2019 11:10
Сколько грамм гидроксида калия нужно для нейтрализации 25 г. азотной кислоты?
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 19.03.2019 11:32
Знаючі хіміки) іть будь ласка) хто кращий відновник: аміак чи анілін, чому? розкажіть про мезомерний та індукційний ефект у молекулі аніліну та про розподіл електронної густини в ньому? поясніть чому так!
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 19.03.2019 22:55
Вприложенных файлах. заранее
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 20.03.2019 10:15
Написать 10 формул с элементом р. назвать вещества
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 20.03.2019 15:51
Оксид кальция смешали с фосфорной кислотой и получили формулу кости и воду. масса кости 31 г.,найти массу оксида, кислоты и воды. ) ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 21.03.2019 00:18
Oбчислити вихід аміаку якщо відомо що після взаемодії азоту об'ємом 2,24 л (н. у.) із воднем утвореться аміак об'ємом 0,4 л (желательно с дано) ​ !
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 22.03.2019 19:29
8классномер 6 30 , отмечу как лучший и ! ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 30.03.2019 13:11
Нужна .під час взаемодії 5,6 г деякого неметалу з надлишком кисню утворилося 12 г оксиду, у якому неметалічний елемент виявляе ступінь окиснення +4. встановіть формулу утвореного оксиду.
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 01.04.2019 13:35
Уякій масі води треба розчинити 6 г лимнонної кислоти, щоб приготувати розчин із масовою часткою 0,05=5%
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 02.04.2019 19:15
С! осуществить превращения, указав условия реакций: метан ---(1)--- ацетилен ---(2)--- уксусный альдегид ---(3)--- уксусная кислота ---(4)--- ацетат магния уксусный альдегид ---(5)--- co2 уксусная кислота ---(6)--- co2 ---(x)--- номер превращения. 2 вариант, номер 3.
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Химия, 01.04.2021 10:31
Категория
Биология, 01.04.2021 10:31
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18409501