23.05.2020 14:05, ьмабивбви

Даю 17 б решите Тема: Повторення основних питань курсу хіміі 7 класу

І варіант

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

І. Позначте формулу речовини:

1) Н2; 2) НСl; 3) Н; 4) К2О.

ІІ. Неоднорідні суміші можна розділити Фільтруванням, дією магніта, перегонкою; 2) Відстоюванням, кристалізацією, перегонкою; 3) Перегонкою, відстоюванням, фільтруванням; 4) Дією магніта, фільтруванням, відстоюванням.

ІІІ. Відносна атомна маса Оксигену дорівнює:

1) 32; 2) 16 г; 3) 32; 4) 16.

ІV. Позначте хімічні явища:

1) Кіпіння води, іржавіння заліза; 2) Горіння паперу, пожовтіння листя; 3) Гниття листя, випаровування розчину; 4) Плавлення алюмінію, висихання білизни на морозі.

V. Позначте правильне твердження щодо умов горіння речовин:

1) Наявність повітря, нагрівання речовини до 500 С; 2) Наявність кисню, нагрівання речовини до температури самозаймання; 3) Наявність вуглекислого газу, нагрівання речовини; 4) Наявність кисню, нагрівання речовини.

VІ. Позначте ряд, утворений формулами оксидів:

1) СО, К2О, V2О5; 2) О2, Н2О, СО2; 3) СаО, О, СН4; 4) Са(ОН)2, КОН, ВаО.

ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДНІСТЬ (ЛОГІЧНІ ПАРИ)

VІІ. Встановіть відповідність між назвами та формулами речовин:

1) Вуглекислий газ А) С

2) Вуглець Б) N2

3) Азот В) Fе

4) Залізо Г) N

Д) СО2

VІІІ. Установіть відповідність між формулами речовин та відносною молекулярною масою:

1) О3 А) 48

2) Н2О Б) 18

3) Са(ОН)2 В) 36,5

4) НСl Г) 36

Д) 74

ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ

ІХ. Допишіть схеми хімічних перетворень, розставте коефіцієнти, розташуйте схеми за зменшенням суми коефіцієнтів у відповідних хімічних рівняннях:

А) Са + О2 →

Б) Ва + Сl2 →

В) Н2О+ К2О→

Г) КСlО3 →

Х. Розташуйте формули за збільшенням валентності Нітрогену в формулах оксидів:

1.N2О5; 2) NО; 3) N2О; 4) NО2.

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

ХІ. Визначити масову частку речовини в розчині, який приготували з 200 мл води і 50 г солі.

ХІІ. Складіть рівняння реакції добування кисню з калій перманганату. Підкресліть формулу оксиду. Укажіть галузі застосування кисню.

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Химия, 02.03.2019 21:20
Найдите объем и число молекул 132 кг оксида углерода
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 07.03.2019 14:10
Составьте электронные уравнения. расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем, какое вещество окисляется, какое –
восстанавливается h2so3 + нсlo3 → h2so4 + hc1
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 07.03.2019 19:10
Решить. n2o+o2=? если надо расставить коэффициенты
Ответов: 4
Иконка предмета
Химия, 12.03.2019 13:40
2. какие элементы имеют атомы с электронной структурой, выраженной формулами: а) 1s22s2p3; б) 1s22s22p63s23p63d34s2? укажите их название и напишите фор¬мулы высших оксидов этих элементов. 3. из ниже электронных формул атомов ¬ческих элементов выберите те, которые соответствуют ¬ским элементам, образующим высший оксид состава э2о7: а) 3sl; б) 3s23рб3d54s2; в) 1s22s22p6; г) 3s23p5; д) 4s24p2. поясните ваш выбор и напишите знаки этих эле¬ментов. 4. атом элемента имеет на два электрона больше, чем ион калия. назовите элемент, составьте электронную формулу его атома и иона.
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 13.03.2019 05:32
Хлордың табиғатта екі изотопы белгілі. массалық нөмірі 35 , 37 ге тең хлор изотоптарының табиғатта таралуы сəкесінше 75% ж/е 25%.
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 15.03.2019 06:20
Который атом легче углерода или титана? во сколько раз
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 15.03.2019 12:30
Определите, к какому типу относят перечисленные ниже хим., реакции, и объясните их сущность: а) взаимодействие раствора хлорида железе(iii) с гидроксидом натрия; б) разложение хлората калия при нагревании; в) окисление оксида серы(iv); г) разложение карбоната кальция при нагревании; д) взаимодействие алюминия с серой. составьте уравнения этих
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 17.03.2019 00:20
Свойства пластической и кристаллической серы
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 17.03.2019 05:50
Рассчитайте объем ацетилена, который может быть получен из 128 г карбида кальция, содержащего 5% примесей, если выход ацетилен асоставляет 80% от теоретически возможного. , напишите мне дано к этой , решение не надоо, только дано: )!
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 17.03.2019 06:40
Объясните что означаю записи: 4 fe, 5 н2o, 2 o, o2, o3, 2 o3, 6 o, 3 o2, 3 cu, 4 co2, 2 n, n2, 5 n2, 10 n, 2 n2, o5
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 19.03.2019 14:30
решите методом электронного .​
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 20.03.2019 05:30
Какое вещество пропущено в этой цепочке? h2o - h2 - ? - hcl - nacl
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 18.04.2020 17:17
Категория
Другие предметы, 18.04.2020 17:17
Категория
Математика, 18.04.2020 17:17
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 17866201