14.05.2020 17:29, алисалисова1611

Какими качествами обладает Усольцев? Какие поступки его характеризуют? (можно как нибудь кратко) ​

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Литература, 07.03.2019 20:51
Напишите, ) план 1 части романа "преступление и наказание" ф. м.достоевского. 7 пунктов)
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 08.03.2019 12:00
Сочинение на тему "в чём трагедия ихтиандра? "
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 03.03.2019 13:40
Сочинение о событии изображённом в рассказе шмелева "страх"
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 03.03.2019 16:08
Написать сочинение "васюткино озеро." ! ​
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 09.03.2019 17:47
Выпишите всё средства выразительности и главное назвать ту строчку где оно есть ️️10 ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 11.03.2019 19:27
50 тарас шевченко був учасником організації: а. «руська трійця». б. братство тарасівців. в. кирило-мефодіївське братство. г. південне товариство декабристів. перше видання «кобзаря» було в а. 1838 р. б. 1840 р. в. 1843 р. г. 1861 р. 3. укажіть, як здобули гроші для викупу т. г. шевченка з кріпацтва. a. організували благодійну виставку картин. б. продали збірки творів є. гребінки. b. взяли в борг. г. розіграли в лотерею картину к. брюллова. 4. укажіть мотиви, які лягли в основу поезії «думи мої, думи мої…» a. гірка доля україни. б. становище україни в світі. b. доля митця. г. стосунки людини і природи. 5.за жанровою особливістю «до основ’яненка» — це вірш…. а медитація. б прохання. в трагедія. г послання період творчості т. шевченка, до якого належить поема «кавказ». а ранньої. б «трьох літ». в останніх років. г «у казематі». 7.характеризуючи правду, т. шевченко обурено проголосив, що вона… (за твором «сон» («у всякого своя доля») а закута в кайдани. б кров’ю полита. в п’яна. г химерна і підступна. 8.як характеризується сон п’яного з бенкету? (за твором «сон» («у всякого своя доля») а віщим. б дивним. в казковим. г миттєвим. 9.сатиричною є поема шевченка: а. «єретик». б. «кавказ». в. «сон». г. «і мертвим, і живим, і ненародженим…» 10.твір «і мертвим, і живим, і ненародженим…» за жанром: а. поема. б. вірш. в. послання. г. елегія. 11. провідною думкою твору т. шевченка «і мертвим, і живим…» є: а. утвердження сили знань, навчання. б. утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом. в. засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості. г. засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади. символічними у творі «кавказ» є образи… а прометея та орла. б чурека і саклі. в правди і волі. г храму і каплиці. допишіть відповідь (кожна правильна відповідь 1 б) що символізує прометей у поемі т. шевченка «кавказ»? кому присвячений “кавказ”, що ви знаєте про цю людину? установіть відповідність між уривками та творами т. шевченка, з яких їх узято: (1 б) 1. «якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя…». 2.«кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте…». 3.«ви любите на братові шкуру, а не душу! ». 4.«наша дума, наша пісня не вмре, не загине…». а. «до основ’яненка…». б. «кавказ». в. «заповіт». г. «причинна». д. «і мертвим, і живим, і ненародженим…». пов’яжіть дати з подіями в житті т. шевченка (1 б) а. 1843 1. викуп з кріпацтва б. 1814 2. перша після довгої розлуки поїздка в україну. в. 1838 3. рік народження г. 1840 4. арешт 5. видання першої книги «кобзар»
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 14.03.2019 21:30
Одна из главных черт художественной - ее раскрыть тайны внутреннего мир человека, выразить душевные движения так точно и ярко, как этого не сделать человеку в повседневной, обычной жизни. как называется эта особенность ?
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 15.03.2019 07:25
Составте 10 вопросов и 10 ответоа на тему великий шёлковый путь.​
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 03:50
Понравился ли вам роман дубровский почему
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 04:30
Кто вам ближе, чацкий или молчалин? и почему / «горе от ума» — комедия
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 08:20
Почему царь пообещал, что он не оставит семью калашникова. в повести о калашникове
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 10:30
Почему калашников не отвечает царю на вопрос о причинах убийства кирибеевича? м. ю.лермонтовпесня про царя ивана васильевича молодого опричника и удалого купца калашникова
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Окружающий мир, 02.09.2019 08:50
Категория
География, 02.09.2019 08:50
Категория
Физика, 02.09.2019 08:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 13390179