21.05.2020 12:21, nikitamerenkov

Українська Література
Відповісти на запитання в кінці тексту:

Прочитайте текст і виконайте завдання.
Українська література — між вигадкою й достовірністю
...проте здебільшого читачі не хочуть цього робити, а прагнуть отримувати готовий продукт, над яким уже попрацював автор, ви- користавши не один десяток джерел.
«Радзивілла» читають і професійні історики — це нова тема в українській літературі, прак- тично не вивчений період. Їм цікаво, якими джерелами я користувалася. Прочитають сторін- ку тексту — і починають писати у Фейсбуці: «А звідки Ви це взяли?» І я пишу, полегшую їм роботу. Цитую джерела: або це листи в самому тексті, або в примітках указую, що герой не вигаданий, він залишив мемуари, за ознайомитися. Коли я пишу історичний твір, то не претендую на роль історика, я письменниця, проте так само використовую джерела.
На моє переконання, хороший історичний роман вирізняється з-поміж інших мірою осві- ченості автора. Якщо авторський рівень високий, то читач отримує той продукт, на який він очікує. Не буде хорошим історичний роман, де автор заміняє знання своєю фантазією.
Оксана Проценко: — Має бути міра, тут я погоджуюсь із пані Іриною. Якщо говорити, на- приклад, про єдиний роман на історичну тематику Миколи Вінграновського «Северин Нали- вайко», — це твір, у якому автор «химерує» без упину. Коли я читаю роман, мені це заважає. В історичному романі обов’язково мають бути факти. Може бути й домисел, але без такої ви- гадки, коли в коня відділяється голова від тулуба й він іде, розмірковуючи про життя, — такі твори до історичної прози не належать. Однак сам автор називає твір історичним романом, бо в ньому подано багато фактів про життя Северина Наливайка, про Запорозьку Січ.
На сьогодні літературознавці сперечаються, який роман є історичним, — у якому є фак- таж чи головний персонаж є історичною постаттю. Але ж не завжди в історичному романі діють реальні люди. Узяти хоча б «Орду» Романа Іваничука: хороший роман, там головний персонаж — вигаданий, але йдеться про часи Мазепи, про знищення Батурина, це, безпереч- но, історичний роман.
Надмір фантазування часом заважає сприйняттю історичного роману, розмиває жанрові межі. У такому разі читач утрачає довіру до твору як історичного.
Віктор Разживін: — Передусім, якщо говорити про історичну прозу, вона суттєво ніяк не відрізняється від прози загалом. Тому для мене питання вигадки чи достовірності не ви- никає — звичайно, домінує вигадка, бо в кожному історичному творі фікшн є головним. Якщо йдеться про нон-фікшн, — це вже зовсім інша література: це спогади, мемуари, щоденники, що до історичної прози загалом не належать. Вони можуть бути використані як матеріал для письменника, але називати їх історичною прозою ми не можемо. Історична проза — це худож- ня література, вигадка.
Проте я погоджуюся з колегами в тому, що було сказано про цю вигадку. Автор в історичній прозі обмежений тими подіями, які він описує, історичним фактом, який він використовує під час написання твору. Ми знаємо, що вигадка у творі в будь-якому випадку буде, навіть якщо все базується на документі. Адже в нас не збереглися розмови, думки героїв, якщо вони не зафіксо- вані в особистому щоденнику, — зазвичай автор це все домислює. Інша проблема: що може до- мислити автор, чого не може. Якщо Яків Качура в повісті «Іван Богун» зображує Богуна на Пе- реяславській раді, де той говорить, що «ми
будемо разом із Москвою», — зрозуміло,
що це вигадка, до того ж неприйнятна для
більшості, бо достеменно відомо, що Богун
узагалі ігнорував Переяславську раду, був
категоричним противником союзу з Росією
та чи не єдиним з-поміж полковників Бог-
дана Хмельницького прихильником неза-
лежності України.
Запитання:

А. Доведіть, що розмова цих трьох науковців і письменниці за жанром — дискусія.
Б. Чиї аргументи, на вашу думку, найбільш переконливі? Обґрунтуйте свій вибір.

В. Хто з учасників дискусії — пропонент? Чому ви так вирішили?
Г. Доведіть, що учасники дискусії дотримувалися правил ведення суперечки.


Українська Література Відповісти на запитання в кінці тексту: Прочитайте текст і виконайте завдан

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Литература, 10.03.2019 03:40
Сей молодой человек был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских
забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу кто он?
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 09.03.2019 21:43
Суммативного оценивания за 3 четверть по предмету « » служил на кавказе офицером один барин. звали его жилин. пришло раз ему письмо из дома. пишет ему старуха мать: «стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, поезжай опять на службу. а я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. полюбится тебе, может, и женишься и совсем останешься». жилин и раздумался: «и в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придется увидать. поехать; а если невеста хороша — и жениться можно». пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать. на кавказе тогда война была. по дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. чуть кто из отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. и было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. спереди и сзади идут солдаты, а в средине едет народ. дело было летом. собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе. ехать было 25 верст. обоз шел тихо; то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит, или лошадь станет, и все стоят — . солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге. анализ и интерпретация текста напишите анализ прочитанного выше эпизода. 1. охарактеризуйте персонаж. 2. определите, какие проблемы поднимаются автором в начале произведения. 3. определите роль данного эпизода в произведении. для подтверждения собственных идей используйте цитаты из произведения. ||=/\=||; (
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 14.03.2019 11:30
Сочинение на тему " как вы представляете 18 того века" ,
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 17.03.2019 14:45
Сочинение образ живой и мертвой души в поэме гоголя
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 17.03.2019 16:40
Почему война грибов с закончилась(не потому что их собрали)-в произведении владимира даля?
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 19.03.2019 09:12
Какого отношение печурина к прощение к людям
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 19.03.2019 22:06
Что "оживлял" никита в рассказе платонов "никита"? 43 , 5 класс! ​
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 20.03.2019 08:00
По рассказу ревизор н. в.гоголя нужно доказать что в городе царит безпридел и беззаконие.
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 20.03.2019 20:40
Выпишите все прилагательные из песни лермонтова “песня про царя ивана васильевича, молодого опричника и удолого купца
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 23.03.2019 13:33
Сделайте древо понятий по слову
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 24.03.2019 19:07
С. черкасенко план до воронько
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 28.03.2019 18:49
Кульминацией произведения «молла ибрагим-халил, » м. ф. ахундзаде является .
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 07.09.2021 15:41
Категория
Русский язык, 07.09.2021 15:41
Категория
Математика, 07.09.2021 15:41
Категория
Қазақ тiлi, 07.09.2021 15:41
Категория
География, 07.09.2021 15:41
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18544793