21.05.2020 19:07, Миша3456

1. Який художній засіб використано в наведеному уривку вірша Ф. Шиллера «До радості»? «Радість п’ють усі істоти З груді матері-землі...»
А епітет;
Б гіпербола;
В метафора.

2. Назва книги, з якої автор використовує цитати до твору «Тев'є - молочник»
а) Коран
б) Веди
в) Біблія
г) Трипитака

3. Укажіть, що покладено в основу сюжету твору Бернарда Шоу «Пігмаліон»:
А. давньогрецький міф
Б. анекдотичну ситуацію
В. реальну історію
Г. вигаданий сюжет
Д. випадок із життя автора

4. Згадайте, чим займався герой твору М. Гоголя « Шинель» Акакій Акакійович Башмачкін у конторі :
А. формував архів
Б. реєстрував папери
В. переписував папери
Г. наглядав за іншими
Д. виконував дрібні доручення

5. Укажіть , кому з героїв творів Г. Ібсена « Ляльковий дім» належить вислів : «Майже всі, хто рано схибив у житті , мали брехливих матерів»
А. Торвальду
Б. Крогстаду
В. Крістіні
Г. Ранку
Д. Норі

6. У яких містах відбуваються події, описані в розділі «Княжна Мері» («Герой нашого часу»)?
А У Тамані та Ялті;
Б у Тифлісі та П’ятигорську;
В у Тамані й Катеринодарі;
Г у П’яти-горську і Кисловодську

7. Укажіть, як називається негативна оцінка предмета або явища через його висміювання; комічний ефект досягається завдяки тому, що справжній смисл висловлювання замаскований:
а) сатира;
б) гумор;
в) іронія;
г) сарказм

8. Укажіть, хто з письменників започаткував перебудову драми кінця ХІХ ст. :
А. Антон Чехов
Б. Моріс Метерлінк
В. Джордж Шоу
Г. Генрік Ібсен
Д. Кнут Гамсун

9. Образ головного героя твору Еріка Сігела нагадує «вічний образ» в літературі:
а) Гамлета;
в) Ромео;
б) Дон Кіхота;
г) Гобсека

10.Укажіть, який літературний напрям передбачає максимально правдиве відображення життя, його розвиток, увагу до типових обставин, явищ і типових героїв :
А. реалізм
Б. романтизм
В тницький реалізм
Г. бароко
Д. класицизм
ІІ. Середній рівень ( за правильну відповідь – 1 б. )
Дайте визначення романтизму як художнього напрямку. Яких представників цього напрямку ви знаєте ?
Поясніть назву твору « Мандри Гуллівера» Свіфта.
ІІІ. Достатній рівень ( за правильну відповідь – 1, 5 б. )
Розкажіть про Гобсека.
Які негативні явища суспільного життя викрито в комедії « Ревізор» Миколи Гоголя? Чому і сьогодні люди стикаються з ними?
ІV. Високий рівень ( 2 б)
Написати міні- твір « Роль зарубіжної літератури у розумінні світу, людей, культури» ( навести 2- 3 приклади із творів, які вивчалися у 9 класі).

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Литература, 03.03.2019 23:55
Наголоси у відповіді що насамперед підкреслено в портреті та як портрет характеризує яву
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 08.03.2019 14:38
Сказ левша состоит из глав. дайте название каждому из них используя при этом слова и сочетания слов из текста?
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 15.03.2019 06:10
С. п. капицен посещал с 3-4 детский сад мисс фелиции кук в тот же детский сад ходила внучка резерфорда и ещё один мальчик с которым жизнь потом сводила его не один раз, кто этот мальчик был? и кем он стал?
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 16.03.2019 04:50
Придумай небольшой рассказ смысл которого можно былобы выразить словами жадность всякому горю начало
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 17.03.2019 10:40
1)прочитайте отрывок из сказки пушкина обращение елисея к силам природы .определите какие чувства он вкладывает в эти обращения. можно ли их назвать риторическими? 2)определите ,как меняется настроение царицы в разговоре с зеркалом .почему? 3)на примере сказки о мертвой царевни о семи богатырях определите ,чем произведение пушкина близко произведениям устного народного творчества и в чем его отличия от народной сказки.
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 06:20
Что с поднять земли легко, но трудно кинуть далеко
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 16:54
Составить кластер владимир владимирович маяковский ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 18:15
Выполнить сравнительную характеристику в эпизоде «» в повести детство. надо описать жизнь до и после .
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 19.03.2019 14:34
Составьте план проекта " производства швейных машин в россии" 1) 2) 3) 4) 5)
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 20.03.2019 08:00
ответить на вопрос по комедии ревизор. почему городничий сам едит в гостиницу? почему бобчинский и добчинский боятся ревизора хотя сами не воровали?
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 20.03.2019 12:32
Умоляю, товарищи! что обьединяет героев рассказа матренин двор и судьба человека? ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 20.03.2019 19:06
Назовите отрицательных и положительных героев в рассказе скрипучие половицы​
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 31.07.2019 05:50
Категория
Литература, 31.07.2019 05:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 14769721