22.05.2020 21:57, полина10092003

Мифы Древней Греции куда не успел сын Геракла? и почему?.

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Литература, 08.03.2019 17:20
Напишите надо сочинение : "толстой и его отношение к героя романа эпопеи война и мир"
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 09.03.2019 07:00
В. астафьев конь с розовой гривой "сколько лет а я не могу забыть бабушкин пряник" как я понимаю эти строки? , ! ) на завтра надо! буду за
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 09.03.2019 19:20
1. кто из писателей xix века называл своё детство "золотым"? а) чехов б) толстой в) некрасов г) тургенев 2. как долго готовили алёшу арсеньева к экзаменам? 3. как юность алёши пешкова (м. горький "мои университеты"?
)
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 10.03.2019 01:10
Вопрос по : как характер мальчиков проявил себя в эти тяжёлые дни? часть из "тома сойера". курдюмова, 2 часть .
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 11.03.2019 19:27
50 тарас шевченко був учасником організації: а. «руська трійця». б. братство тарасівців. в. кирило-мефодіївське братство. г. південне товариство декабристів. перше видання «кобзаря» було в а. 1838 р. б. 1840 р. в. 1843 р. г. 1861 р. 3. укажіть, як здобули гроші для викупу т. г. шевченка з кріпацтва. a. організували благодійну виставку картин. б. продали збірки творів є. гребінки. b. взяли в борг. г. розіграли в лотерею картину к. брюллова. 4. укажіть мотиви, які лягли в основу поезії «думи мої, думи мої…» a. гірка доля україни. б. становище україни в світі. b. доля митця. г. стосунки людини і природи. 5.за жанровою особливістю «до основ’яненка» — це вірш…. а медитація. б прохання. в трагедія. г послання період творчості т. шевченка, до якого належить поема «кавказ». а ранньої. б «трьох літ». в останніх років. г «у казематі». 7.характеризуючи правду, т. шевченко обурено проголосив, що вона… (за твором «сон» («у всякого своя доля») а закута в кайдани. б кров’ю полита. в п’яна. г химерна і підступна. 8.як характеризується сон п’яного з бенкету? (за твором «сон» («у всякого своя доля») а віщим. б дивним. в казковим. г миттєвим. 9.сатиричною є поема шевченка: а. «єретик». б. «кавказ». в. «сон». г. «і мертвим, і живим, і ненародженим…» 10.твір «і мертвим, і живим, і ненародженим…» за жанром: а. поема. б. вірш. в. послання. г. елегія. 11. провідною думкою твору т. шевченка «і мертвим, і живим…» є: а. утвердження сили знань, навчання. б. утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом. в. засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості. г. засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади. символічними у творі «кавказ» є образи… а прометея та орла. б чурека і саклі. в правди і волі. г храму і каплиці. допишіть відповідь (кожна правильна відповідь 1 б) що символізує прометей у поемі т. шевченка «кавказ»? кому присвячений “кавказ”, що ви знаєте про цю людину? установіть відповідність між уривками та творами т. шевченка, з яких їх узято: (1 б) 1. «якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя…». 2.«кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте…». 3.«ви любите на братові шкуру, а не душу! ». 4.«наша дума, наша пісня не вмре, не загине…». а. «до основ’яненка…». б. «кавказ». в. «заповіт». г. «причинна». д. «і мертвим, і живим, і ненародженим…». пов’яжіть дати з подіями в житті т. шевченка (1 б) а. 1843 1. викуп з кріпацтва б. 1814 2. перша після довгої розлуки поїздка в україну. в. 1838 3. рік народження г. 1840 4. арешт 5. видання першої книги «кобзар»
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 11.03.2019 22:37
Кроссворд по рассказу куст сирени​
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 12.03.2019 13:30
Мини сочинение любовь искала и не нашла
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 16.03.2019 23:40
Написать сочинение: на тему: "кому живется в россии хорошо" а то учительница .
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 17.03.2019 05:30
Кто такие тартюфы? можно ли их встретить сегодня? развернутый ответ ..
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 04:30
Сочинение на тему наш главный долг не лениться
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 16:57
Сочинение на тему смерть и жизнь телефона (или другого придмета)
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 19.03.2019 01:00
Напишите сравнительную характеристику обломова и штольца из романа "обломов"
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Литература, 19.04.2019 08:13
Категория
Другие предметы, 19.04.2019 08:12
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19180068